Ви тут: Головна Редакторам видань

Редакторам наукових видань

Зважаючи на велику кількість інформації у відкритому доступі, науковцю все складніше знайти необхідну інформацію. В такому випадку зручніше звернутись до спеціалізованих баз даних, які можуть бути повнотекстовими, реферативними та наукометричними. Наукометрична база даних — це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Це також пошукова система, яка формує статистику про стан і динаміку показників активності та індексів впливу діяльності окремих вчених і дослідницьких організацій.

Основними наукометричними системами на сьогодні є Web of Science, Scopus і РІНЦ, за допомогою яких в Україні можна офіційно визначати впливовість, авторитетність видання. Тому редакціям потрібно вносити свої видання до баз даних, щоб бути "видимим" цільовій аудиторії.

 

Основні вимоги міжнародних систем до наукових видань.

Журнал оцінюється за наявністю таких складових:

  • міжнародного ідентифікаційного коду серіального видання ISSN;
  • апарату рецензування статей;
  • міжнародного складу редакційної ради;
  • чіткої періодичності і регулярності виходу чергових випусків видання;
  • якісного оформлення статтей (структури наукової статті, представлення національною та англійською мовами назви журналу, заголовків та анотацій статей, відомостей про авторів, оформлені латиницею пристатейні списки літератури);
  • англомовного веб-ресурсу, на якому повинна бути представлена повна інформація про журнал: політика журналу, повний склад редакційної ради, зміст та анотація кожної статті, що оперативно завантажуються на сайт  відповідно до виходу чергових випусків журналу, бажана наявність повних текстів статей у відкритому доступі або з пропозицією одержання їх за передплатою.

 

ISSN (International Standard Serial Number) — Міжнародний стандартний номер періодичного видання, який ідентифікує видання (ЗМІ) незалежно від країни походження. Основним критерієм для присвоєння ISSN-номера є періодичність і безстроковість видання. Для різних версій публікацій (друковане видання, компакт-диск, веб-сайт) необхідно отримати окремий номер ISSN, навіть якщо однаковий заголовок.

Присвоєння ISSN здійснюється безкоштовно, тільки один раз та не змінюється при зміні видавця, періодичності виходів, місця видання тощо. Єдиною умовою, при якій присвоюється новий ISSN, є зміна назви видання.

ISSN присвоює Міжнародний центр періодичних видань, який знаходиться в Парижі, тому, що в Україні немає національного центру ISSN. При реєстрації видання вноситься в міжнародний реєстр даних.

Як подати замовлення на отримання ISSN.

 

DOI (Digital Object Identifier)  це ідентифікатор цифрового об'єкту (аудіо, фото, відео, текстові файли тощо), а саме позначення сторінки Інтернет-сайту, яке не може бути змінено або видалено, навіть при видаленні або зміненні самого сайту. Cвітове наукове співтовариство не визнає електронні публікації без номера DOI, оскільки без нього стаття недостатньо стабільна в Інтернеті і може зникнути, що негативно позначається на індексуванні цитованості.

DOI використовується для цитувань, створення перехресних посилань, пошуку оновлень для статті, перевірки на плагіат, оцінки використання грантів тощо.

Переваги використання ідентифікатора цифрового об'єкта DOI:

  • значне полегшення процедури цитування, пошуку та локалізації наукової публікації;
  • спрощення системи наукової комунікації за рахунок ефективного забезпечення процесів обміну інформацією;
  • зниження втрати посилань;
  • індексація цитованості або облік посилань у відомих базах даних (якщо на статтю автора з DOI посилатиметься вчений у своїй публікації в журналі, включеному до Web of Science чи Scopus, то такий твір автоматично потрапляє до Web of Science чи Scopus і отримує в ньому свій власний індекс цитованості).

DOI - корисна інформація new

 

 

Критерії відбору видань до основних баз даних.

 

Web of Science  — пошукова платформа, яка об'єднує реферативні бази даних публікацій у наукових журналах природничих, технічних, біологічних, суспільних, гуманітарних наук і мистецтва (редакція Thomson Reuters), та володіє вбудованими можливостями пошуку, аналізу та управління бібліографічною інформацією. 

Як підготувати журнал для відправлення у Thomson Reuters?

Процес відбору матеріалів конференцій

Детальніше

 

Scopus — це реферативна база даних і наукометрична платформа видавничої корпорації Elsevier, яка забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості.

Основні вимоги до включення журналу в Scopus

Подання заявки на індексацію видання в Scopus на сторінці. Бажано щоб заявку подавав видавець чи редактор.

Оптимізація процесу подачі заявок на включення в Scopus для редакторів і видавців

Деякі рекомендації з підготовки журналів для зарубіжної аналітичної бази даних SCOPUS

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals) — каталог журналів відкритого доступу, в якому не передбачається стягнення плати за доступ з читачів чи їхніх інституцій. Надавати користувачам право «читати, завантажувати, копіювати, розповсюджувати, друкувати, здійснювати пошук чи посилатись на повні тексти цих статей» є обов’язковим для журналу, який включено до DOAJ.

Детальніше про вимоги до видання 

Інструкція щодо заповнення реєстраційної форми DOAJ

Подача заявки на реєстрацію

 

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) — це національна інформаційно-аналітична система, яка призначена не тільки для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічної інформацією, але є також і потужним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів і т.д.

Умови розміщення наукових журналів

 

Наукова періодика України — інформаційний ресурс Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Порядок передавання електронних копій періодичних друкованих наукових фахових видань на зберігання до НБУВ.

Фахові видання НБУВ: міжнародні вимоги до представлення наукових публікацій (Пам’ятка редактору наукового фахового видання) 

  

Open Science in Ukraine —  проект по комплексній підготовці наукових журналів до індексування в міжнародних наукометричних базах даних.

 

якщо на статтю автора з DOI посилатиметься вчений у своїй публікації в журналі, включеному в Web of Science і Scopus, то такий твір автоматично потрапляє в Web of Science і Scopus і отримує в ньому свій власний індекс цитованості.


Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Редакторам видань