Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки

Інформація

Нові надходження до бібліотеки

Шановні користувачі!

Ознайомитись з новими надходженнями до бібліотеки можна в Електронному каталозі.

Замовити інформацію про нові надходження до бібліотеки університету можна за посиланням  new

 

Нові надходження за тендером у 2018 році

Книги, які надійшли до головного приміщення бібліотеки за адресою вул. Маршала Тимошенка, 13-Б

Інститут журналістики

 

 1. Батаєва, Катерина Вікторівна. Візуальне від античності до постсучасності [Текст] : навчальний посібник / К. В. Батаєва. - Київ : Кондор, 2017. - 241 с. (Шифр 316.3-028.22:1:[6/Б 28-532000509)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

2. Батаєва, Катерина Вікторівна. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність [Текст] : навчальний посібник / Батаєва Катерина. - Київ : Кондор, 2017. - 343 с. : табл. ; [1] с. - Літ. в кінці розд. (Шифр 316.3-028.22+659./Б 28-703114615)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

У навчальному посібнику розглянуті сучасні методи соціальної візуалістики - дисципліни, що вивчає теоретичні аспекти конструювання візуальності та досліджує візуальні практики в контексті мас-медіа й повсякденного життя.

 

3. Веселовська, Г. В. Комп’ютерна графіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; ред. В. Є. Ходаков. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. - 584 с. (Шифр 004.92(075)/В 38-878059545)

Примірники: всього:15 - ГП АБ(12), ГП ЧЗ(1), Ф3(2)

 

4. Видавнича справа в Україні [Текст] : збірник законодавчих і нормативних актів (офіційний текст) / упоряд. Ю. В. Паливода. - Київ : Видавець Паливода А. В., 2012. - 152 с. - (Інформаційне законодавство України). (Шифр 655(477)(094.4)/В 42-952293081)

Примірники: всього:14 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(13)

 

5. Гордієнко, Костянтин Дмитрович. Діловодство в роботі секретаря [Текст] : практичний посібник / К. Д. Гордієнко. - 4-те вид., стереотип. - Київ : КНТ, 2018. - 304 с. (Шифр 35.077.1/Г 68-565895652)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

 

6. Графічний дизайн [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Куленко ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Альтерпрес, 2015 - . - ISBN 966-542-308-8 Кн. 1 : Мистецтво шрифту. - 2015. - 138 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 7.012:003.07](075/К 90-762514152)

Примірники: всього:17 - ГП АБ(17)

 

7. Графічний дизайн [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Куленко ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Альтерпрес, 2015 - . - ISBN 966-542-308-8 Кн. 2 : Мистецтво шрифту. - 2015. - 155 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 7.012:003.07](075/К 90-016319676)

Примірники: всього:17 - ГП АБ(17)

 

8. Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 348 с. (Шифр 021.9(075.8)/Д 64-608341241)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

9. Долбенко, Тетяна Олексіївна. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с. : табл. (Шифр 025.7/.9(075)/Д 64-177295059)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

10. Зелинский, С. Э. Автоматизация управления предприятием [Текст] : учебное пособие / С. Э. Зелинский. - Київ : Кондор, 2008. - 518 с. (Шифр 005.93:005.591.6/З-49-206447377)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

11. Каракоз, Олена Олександрівна. Історія книги [Текст] : навчальний посібник / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 359 с. (Шифр 002.2(091)(075.8)/К 21-145258043)

Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

12. Каракоз, Олена Олександрівна. Бібліотечна професіологія [Текст] : Практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. (Шифр 02(076)/К 21-533378455)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

13. Кислюк, К. В. Спеціальне документознавство. Модульний курс [Текст] / К. В. Кислюк. - Київ : Кондор, 2011. - 191 с. - Библиогр.: с. 190-191. (Шифр 005.91/.92(075.8)/К 44-267495010)

Примірники: всього:8 - ГП АБ(6), Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

14. Книгознавча школа [Текст] : антологія / Міністерство культури України, Київський нацональний університет культури і мистецтв ; уклад. В. М. Медведєва ; ред.: М. М. Поплавський [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2016. - 642 с. : табл., фот., іл. - (Наукові школи). - Л-ра на почат. ст. - Бібліогр.: с. 619-641. - Скор.: с. 642. (Шифр 002.2:008]:378.4(/К 53-310028135)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об’єктивно, через факти, особистості, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв. Антологія підсумовує інтелектуальні здобутки, пошуки, напрацювання на певному історико-культурному розвитку, розкриває дослідження книгознавчого, бібліотекознавчого і бібліографознавчих напрямків.

 

15. Корж, Антоніна Василівна. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навчальний посібник / А. В. Корж. - 4-те вид., стереотип. - Київ : КНТ ; Київ : Самміт-Книга, 2011. - 370 с. (Шифр 002.1/К 66-371152893)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), Ф3(2)

 

16. Крайнікова, Тетяна Степанівна. Коректура [Текст] : підручник / Т. С. Крайнікова. - Київ : Наша культура і наука, 2018. - 250 с. (Шифр 070.41(075.8)/К 78-988333395)

Примірники: всього:25 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(24)

 

17. Медведєва, В. М. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 98 с. (Шифр 02(100)(076)/М 42-415762038)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

18. Михайленко, В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка ; Міністерство освіти і науки України, КНУБА, НТУ України "Київський політехнічний інститут". - Київ : Каравела, 2017. - 368 с. (Шифр 004.92:744(075.8)/М 69-591819576)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

19. Михайлин, Ігор Леонідович. Основи журналістики [Текст] : підручник / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 494 с. (Шифр 070(075.8)/М 69-948145915)

Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

20. Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - Київ : Кондор, 2007. - 462 с. (Шифр 005.3(075.8)/Н 72-857317435)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

21. Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Осовська. - Київ : Кондор, 2017. - 218 с. (Шифр 005.57/О-75-675241098)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

22. Пігош, В. А. Обліково-аналітичне забезпечення управлінням доходами та видатками державних вищих навчальних закладів [Текст] : монографія / В. А. Пігош ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2014. - 254 с. (Шифр 657.1:378.11/П 11-737603212)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

23. Палеха, Юрій Іванович. Бібліотечне фондознавство [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; заг. ред. Ю. І. Палеха ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 275 с. (Шифр 025.2(075.8)/П 14-683427910)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

24. Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; ПВНЗ "Європейський університет". - Київ : Ліра-К, 2018. - 219 с. (Шифр 006.4(075.8)/П 14-229806180)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

25. Партико, З. В. Основи видавничої справи [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Ліра-К, 2017. - 301 с. (Шифр 655.4/.5(075.8)/П 18-992324820)

Примірники: всього:10 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(7)

 

26. Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів [Текст] / Н. П. Пасмор. - Київ : Кондор, 2015. - 104 с. (Шифр 027.08:378.147/П 19-356670284)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

27. Почепцов, Георгій Георгійович. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології XXI століття [Текст] / Г. Г. Почепцов ; пер. Т. Гуменюк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. - 257 с. : іл. ; [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 327.88:[070:323.2/П 65-757027074)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

28. Почепцов, Георгій. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах [Текст] : пер. з рос. / Г. Почепцов ; пер. Т. Гуменюк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 312 с. : табл. (Шифр 327.88:[070.42:32/П 65-486360893)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Книга присвячена інформаційним та інформаційно-смисловим війнам. Інформаційна війна працює з фактами, внаслідок чого до нас потрапляють факти недостовірні або ж узагалі протилежні реальності. Смислова війна працює з інтерпретаціями, виходячи з наявної моделі світу, а факти можуть зазнавати змін на рівні інтерпретацій. Наприклад, участь армії може бути подано як «антитерористичну операцію» або ж як «каральну операцію». Видання розраховане на широке коло читачів.

 

29. Реклама і дизайн. Тлумачний словник [Текст] = Advertising & desing : [600 термінів з тлумаченнями і поясненнями : іншомовні терміни реклами і дизайну : персоналії реклами і дизайну] / ред. Л. В. Ремізовський. - Киев : Альтерпрес, 2012. - 285 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 659.1+658.512.2(0/Р 36-914780481)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

30. Скібіцька, Л. І. Діловодство [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2012. - 219 с. (Шифр 005.91/.92(075.8)/С 42-226432363)

Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП АБ(2), ГП ЧЗ(1)

Посібник передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та огранізацій різних організаційно-правових форм із застосуваням сучасних засобів оргтехніки.

 

31. Скленар, І. М. Історія видавничої справи та редагування [Текст] : навчальний посібник / І. М. Скленар, М. В. Лозинський ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 189 с. (Шифр 655.4(091)(477)(0/С 43-743986590)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

32. Скляренко, Н. В. Макетування [Текст] : довідник для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Н. В. Скляренко, О. С. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. - 132 с. (Шифр 7.021.2(035)/С 43-469015626)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

33. Скляренко, Наталія. Соціальна реклама в контексті дизайну [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності "Дизайн" денної та заочної форми навчання / Н. Скляренко, О. Романюк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університет. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. - 184 с. (Шифр 659.1:7.012(075.8/С 43-997559189)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

34. Сучасні напрями розвитку дизайн-діяльності [Текст] : навчальний посібник / В. В. Сьомкін ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Альтерпрес, 2014 - . - ISBN 966-542-308-8 Т. 1. - 2014. - 371 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 7.012(075.8)/С 28-244625519)

Примірники: всього:17 - ГП АБ(17)

 

35. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. (Шифр 025.44/Т 12-932342950)

Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(1), ГП ЧЗ(1)

 

36. Череп, А. В. Основи маркетингу [Текст] : навчальний посібник / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; Запорізький національний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 225 с. (Шифр 658.8(075.8)/Ч-46-534090374)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

37. Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 220 с. (Шифр 01(075.8)/Ш 35-261073516)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

38. Шевченко, Вікторія Едуардівна. Художньо-технічне редагування [Текст] : підручник / В. Е. Шевченко ; ред. Ю. Паливода ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ : Паливода А. В., 2010. - 516 с. (Шифр 070.41(075.8)/Ш 17-101172864)

Примірники: всього:18 - ГП АБ(16), ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

 

39. Шипота, Галина Євгенівна. Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : іл., табл. - Літ.: с. 56-65. - Дод.: с. 66-145. (Шифр 01(076)/Ш 63-090481737)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

Практикум пропонує нові інноваційні підходи до формування готовності студентів професійно займатися бібліографічною діяльністю.

 

Інститут філології

 

1. Alexéyève, Anatole. Essai de stylistique contrastive (français-russe-ukrainien-espagnol-angalais) [Текст] / A. Alexéyève. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2010. - 456 p. (Шифр 811.133.1(075.8)/A33-816343288)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

2. Böschel, Claudia. Sicher! Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Lehrerhandbuch: Niveau B1+ / C. Böschel. - Munchen : Hueber, [2013]. - 180 s. (Шифр 811.112.2(075)/O-82-321677831)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

3. Dinsel, Sabine. Großes Üebungsbuch Deutsch. Grammatik [Текст] : Niveau A2-B2 / Sabine Dinsel, Susanne Geiger. - Munchen : Hueber, [2009]. - 296 с. - Текст: нім. - Ind.: S. 292-295. (Шифр 811.112.2'36(075)/D 63-504130536)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

4. Evans, Sandra. Menschen A1.1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kursbuch / S. Evans, A. Pude, F. Specht. - Munchen : Hueber, 2012. - 104 с. (Шифр 811.112.2(075)/E 93-685173657)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

5. Evans, Sandra. Menschen A1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kursbuch / S. Evans, A. Pude, F. Specht. - Munchen : Hueber, 2012. - 192 с. (Шифр 811.112.2(075)/E 93-895193706)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

6. Girardét, J. Echo A1: Méthode de français [Текст] : Cahier personnel d'apprentissage / J. Girardét, J. Pécheur. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 97 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-809944350)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

7. Girardét, J. Echo A1: Méthode de français [Текст] / J. Girardét, J. Pécheur ; collaboration C. Gibbe. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 145 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-079333921)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

8. Girardét, J. Echo A2: Méthode de français [Текст] / J. Girardét, J. Pécheur ; collaboration C. Gibbe. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 149 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-458675267)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

9. Girardét, J. Echo A2: Méthode de français [Текст] : Cahier personnel d'apprentissage / J. Girardét, J. Pécheur. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 93 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-099241149)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

10. Girardét, J. Echo B1.1: Méthode de français [Текст] : Cahier personnel d'apprentissage / J. Girardét, J. Pécheur. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 96 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-252233347)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

11. Girardét, J. Echo B1.1: Méthode de français [Текст] / J. Girardét, J. Pécheur . - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 151 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-590601145)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

12. Glas-Peters, Sabine. Menschen A1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Arbeitsbuch / S. Glas-Peters, A. Pude, M. Reimann. - Munchen : Hueber, 2012. - 214 с. (Шифр 811.112.2(075)/G 51-670317548)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

13. Heu, Elodie. Le nouvel édito [Текст] : Cahier d’exercices: Niveau B1 / E. Heu, M. Perrard. - Paris : Didier, 2017. - 142 с. (Шифр 811.133.1(075)/H 63-621339173)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

14. Heu-Boulhat, Elodie. Edito [Текст] : Cahier d’activit: Niveau B2 / E. Heu, M. Perrard. - Paris : Didier, 2015. - 143 с. (Шифр 811.133.1(075)/H 63-236549496)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

15. Menschen A1: Deutschals Fremdsprache: Digitales Unterrichtspaket : LEHR-programm gemäß § 14 JuSchG. - Електрон. текстові дан. та Електрон. пошукова прогр. - Munchen : Hueber, 2014. - 2 ел. опт. диск (DVD-ROM) : sd. (Шифр 811.112.2(075)/M 55-866180892)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

 

16. Menschen A1: Deutschals Fremdsprache: interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer : LEHR-programm gemäß § 14 JuSchG. - Электрон. дан. - Munchen : Hueber, 2013. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр 811.112.2(075)/M 55-793329078)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

 

17. Orth-Chambah, Jutta. Sicher! Deutsch als Fremdsprache [Текст] / Adbeitsbuch: Niveau B1+. - Munchen : Hueber, [2012]. - 136 с. (Шифр 811.112.2(075)/O-82-629376869)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

18. Sicher! B1+: Deutsch als Fremdsprache: interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer : LEHR-programm gemäß § 14 JuSchG. - Электрон. дан. - Munchen : Hueber, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : sd. (Шифр 811.112.2(075)/S 57-196253419)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

 

19. Sicher! B1+: Deutsch als Fremdsprache: Medienpaket. Kursbuch. Kursbuch : Lektion 1-4. Kursbuch : Lektion 5-8. - Електрон. дан. - Munchen : Hueber, 2012. - 1 ел. опт. диск (DVD-R/W) ; 1 ел. опт. диск (CD-DA) ; 1 ел. опт. диск (CD-DA). (Шифр 811.112.2(075)/S 57-302374733)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

 

20. Smouchtchynska, Iryna. Lexicologie Française [Текст] / I. Smouchtchynska ; Université Nationale Naras Chevtchenko De Kiev = Французька лексикологія / навчальний посібник : manuel. - Kiev : Editions Dmitry Burago, 2015. - 598 с. (Шифр 811.133.1’37(075./S 68-643834170)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

21. Verba, Galina. Manual de Traductologia (Español - Ucraniano) [Текст] = Підручник з перекладознавства (іспанська та українська мови) / G. Verba, Z. Guetman. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 303 с. (Шифр 811.134.2’25=161./V 41-987371320)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

22. Zwischendurch mal ... Deutsch als Fremdsprache [Текст] / F. Specht, W. Heuer, S. Pasewalck. - Ismaning : Hueber Verlag Landeskunde : Niveau A2-B1. - [2012]. - 102 с). (Шифр 811.112.2(075.8)/Z 98-444368269)

Примірники: всього:8 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(7)

 

23. Букрієнко, Андрій Олександрович. Стилістика японської мови [Текст] / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2015. - 318 с. : іл. - Бібліогр.: с. 290-315. (Шифр 811.521'38/Б 90-942656590)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

24. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / І. О. Голубовська [та ін.] ; за ред. І. О. Голубовська. - Київ : Академія, 2016. - 320 с. - (Альма-матер). (Шифр 81’1(075)/В 85-348823900)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

 

25. Драненко, Галина Флорівна. Français, niveau avancé DALF [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів / Г. Ф. Драненко. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. - 230 с. (Шифр 811.133.1(075.8)/Д 72-278598795)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

26. Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (IV-XX ст.) [Текст] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології ; авт. передм., пер., комент. І. Бондаренко. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 510 с. - (Бібліотека японської класичної поезії). (Шифр 821.521-1/Ж 14-564356453)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

27. Житар, У. В. Польсько - український словник [Текст] : близько 120 000 слів та словосполучень = Słownik Polsko - Ukraiński : około 120 000 słow i wyrażeń / У. В. Житар, С. А. Пікуль, Є. Ф. Попов, Д. В. Слободян. - Київ : ВД Чумацький шлях, 2010. - 672 с. (Шифр 81’373(038)=161.1/Ж 74-128632849)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

28. Кадоб’янска, Н. М. Зарубіжна література [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. М. Кадоб’янска, Л. М. Удовиченко. - Харків : Сиция, 2017. - 272 с. : іл. (Шифр 821(1-87).09(075)/К 13-002241587)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП КС(4)

 

29. Кадоб’янска, Н. М. Зарубіжна література [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. М. Кадоб’янска, Л. М. Удовиченко. - Харків : Сиция, 2016. - 304 с. : іл. (Шифр 821(1-87).09(075./К 13-731109779)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП КС(4)

 

30. Комірна, Є. В. Manuel de Français première année [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів / Є. В. Комірна, О. П. Самойлова. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. - 487 с. (Шифр 811.133.1(075.8)/К 63-689821595)

Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

31. Куранова, С. І. Основи психолінгвістики [Текст] : навчальний посібник / С. І. Куранова. - Київ : Академія, 2012. - 208 с. - (Альма матер). (Шифр 81’23(075.8)/К 93-374071286)

Примірники: всього:20 - Ф2(5), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

 

32. Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови [Текст] / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 390 с. (Шифр 811.112.2’373(075/Л 37-706451000)

Примірники: всього:20 - ГП АБ(15), ГП ЧЗ(5)

 

33. Левицький, В. В. Основи германістики [Текст] / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 528 с. (Шифр 811.11(075)/Л 37-441899344)

Примірники: всього:15 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

 

34. Мізін, К. І. Історія німецької літератури (від початків до сьогодення) [Текст] = Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfängen bis zur Gegenwart (mit practischem teil) : навчальний посібник для студентів-германістів / К. І. Мізін. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 336 с. (Шифр 821.112.2’0/М 11-606718034)

Примірники: всього:15 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

 

35. Максименко, О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова) [Текст] : навчальний посібник для студентів старших курсів / О. В. Максименко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Кафедра теорії і практики перекладу романських мов. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 168 с. (Шифр 811.133.1’253(075/М 17-888523098)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

36. Мацуо, Башьо. Стежками півночі [Текст] = 炎の細坦 ("Оку-но хосомічі") / Б. Мацуо ; пер. з яп.: І. Бондаренко, Т. Комарницька. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 208 с. : іл. - (Бібліотека японської класичної літератури). (Шифр 821.521-1/М 36-924031900)

Примірники: всього:3 - ГП КС(3)

 

37. Михайлова, О. Г. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн [Текст] : посібник / О. Г. Михайлова, Н. В. Шмиголь. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 216 с. (Шифр 811.133.1(075.8)/М 69-216342310)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

38. Мозер, Міхаель. Причинки до історії української мови [Текст] : монографія / М. Мозер ; заг. ред. С. Вакуленко. - 3-тє вид., пергл. і поправл. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 848 с. (Шифр 811.161.2(091)/М 74-697517954)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

39. Морошкіна, Г. Ф. La Langue et la Civilisayion Française à travers des siècles: історія французької мови [Текст] : навчальний посібник / Г. Ф. Морошкіна. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 320 с. (Шифр 811.133.11-112(07/М 80-659377451)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

40. Новак, І. Чесько - український словник [Текст] : понад 100 000 слів і словосполучень = Česko - Ukrajinský slovník : přes 100 000 slov a slovních spojení / І. Новак. - Київ : ВД Чумацький шлях, 2008. - 586 с. (Шифр 81’373(038)=161.2/Н 72-963393434)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

41. Серебрянська, Алла Олексіївна. Іспанська мова для початківців [Текст] = El Español Para Empezar : підручник / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська . - 4-те вид., виправ. та онов. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 315 с. (Шифр 811.134.2(075.8)/С 32-364922900)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

42. Стеріополо, Олена Іванівна. Теоретичні засади фонетики німецької мови [Текст] = Theoretische Grundlagen der Deutschen Phonetik : підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / О. І Стеріополо. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 316 с. (Шифр 811.112.2’342(075/С 79-944574919)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(3), ГП АБ(14)

 

43. Таланов, Олег. Польсько-український україно-польський словник [Текст] = Polsko-Ukraiński Ukraińsko-Polski słownik : понад 100 000 слів та словосполучень / О. Таланов. - 2-е вид., виправ. та доп. - Київ : Арій, 2017. - 544 с. (Шифр 81’373(038)=161.1/Т 16-434405048)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

44. Японська література [Текст] : курс лекцій. Ч. 2 : Період шьогунатів / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 438 с. (Шифр 821.521.09"6/20"(/Я 70-795537268)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

45. Японська література [Текст] : курс лекцій. Ч. 3 : Література новітнього періоду / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 487 с. (Шифр 821.521.09"6/20"(/Я 70-122080159)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

46. Японська поетика [Текст] : хрестоматія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології ; упоряд. І. П. Бондаренко. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. - 260 с. : іл. (Шифр 821.521.09(075.8)/Я 70-108133054)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

47. Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики [Текст] = 日本語・ウクライナ語・オノマトべ分類用法辞典 : [500 ключових і понад 2000 похідних ономатопеїчних слів сучасної японської мови] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології ; уклад.: Х. Еґава, О. І. Кобелянська. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 419 с. - Бібліогр.: с. 415-416. (Шифр 811.521(038)=161./Я 70-141838484)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4) 

 

Історико-філософський факультет

 

 1. Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) [Текст] : навчальний посібник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; автор-уклад. В. М. Мордвінцева. - Київ : Знання, 2013. - 455 с. (Шифр 94(470)(075.8)/І-90-229120943)

Примірники: всього:6 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(1)

 

2. Історія сучасного світу. Соціально-політична історія XV - початку XXI століть [Текст] : навчальний посібник / ред. Ю. А. Горбань. - 4-те вид. перероб. і доп. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. (Шифр 94(100)"14/20"/І-90-221867946)

Примірники: всього:7 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(2)

 

3. Бойко, Олександр Дмитрович. Політичне маніпулювання [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / О. Д. Бойко. - Київ : Академвидав, 2010. - 432 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 424-431. (Шифр 321.02(075.8)/Б 77-292575) Примірники: всього:6 - ГП АБ(4), ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

 

4. Габрієлян, Олег Аршавірович. Філософія історії [Текст] : підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - Київ : Академвидав, 2010. - 216 с. - (Альма-матер). (Шифр 930.1(075.8)/Г 12-265053903) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

5. Кріль, М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навчальний посібник / М. М. Кріль. - 3-тє вид., вип. і доп. - Київ : Знання, 2013. (Шифр 94(4)"19/20"(075./К 82-062738635) Примірники: всього:7 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(2)

 

6. Орлова, Тетяна Володимирівна. Історія пострадянських країн [Текст] : підручник / Т. В. Орлова ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Знання, 2014. - 502 с. - Л-ра: с. 483-502. (Шифр 94(47)"1917/2012"/О-66-527528745) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

7. Помогайбо, Валентин Михайлович. Основи антропогенезу [Текст] : підручник / В. Помогайбо, А. Петрушов, Н. Власенко. - Київ : Академвидав, 2015. - 142 с. - (Alma-mater+). (Шифр 572.1/.4(075.8)/П 55-453912226) Примірники: всього:15 - ГП АБ(14), ГП ЧЗ(1)

 

8. Рубанець, Олександра Михайлівна. Філософські проблеми наукового пізнання [Текст] : навчальний посібник / О. М. Рубанець. - Суми : Університецька книга, 2018. - 228 с ; [2] с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 165.191(075.8)/Р 82-310316797) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

  

Факультет права та міжнародних відносин 

 

1. Європейська інтеграція [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; ред.: М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 344 с. - Дод.: с. 322-342. (Шифр 339.923:061.1ЄС(0/Є 24-981140208) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

 

2. Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. - Київ : Ін Юре, 2015. - ISBN 978-966-313-506-9 Книга 1 : Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов [та ін.] ; заг. ред. В. І. Муравйов. - Київ, 2015. - 312 с). (Шифр 341.1:061ЄС(075.8/Z99-403397775) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

3. Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. - Київ : Ін Юре, 2015. - ISBN 978-966-313-506-9 Книга 2 : Матеріальне право європейського союзу / В. І. Муравйов, К. В. Смирнова, І. В. Влялько ; за ред. В. І. Муравйов. - Київ, 2015. - 456 с. (Шифр 341.1:061ЄС(075.8/Є 24-386086253) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

4. Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. - Київ : Ін Юре, 2015. - ISBN 978-966-313-506-9 Книга 3 : Право зовнішніх зносин Європейського союзу / В. І. Муравйов, М. М. Микієвіч, І. Г. Білас : Київ, 2015. - 408 с. (Шифр 341.1:061ЄС(075.8/Є 24-003357913) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

5. Історія Великої Британії [Текст] : навчально-методичний посібник / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; уклад.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. - Київ : КНТ, 2017. - 206 с. : іл., табл. - Літ. в кінці тем. (Шифр 94(410)"5/19"(075/І 90-267339035) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Видання містить програму навчальної дисципліни "Історія Великої Британії", структуру залікового кредиту, тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури.

 

6. Амеліна, Ірина Володимирівна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навчальний посібник / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 255 с. : табл. - Л-ра: с. 251-255. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 339.9(075.8)/А 61-158042600) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

Розглянуто структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

 

7. Бахов, Іван Степанович. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії [Текст] : наукове видання / І. С. Бахов ; заг. ред. Н. М. Чернуха. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 172 с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 316.722:303.446.2/Б 30-443254117) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

8. Бетс, Герман (де). Искусство говорить на суде [Текст] / Герман Бетс. О сословии адвокатов / К. Ю. А. Миттермайер. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 112 с. (Шифр 808.5/Б 54-397258658) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

9. Буткевич, Ольга Володимирівна. Історія міжнародного права [Текст] : підручник / О. В. Буткевич ; Міністерство освіти і науки України. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : Ліра-К, 2018. - 411 с. - Літ. в кінці розд. - Літ.: с. 394-397. - Предм. покажч.: с. 398-406. - Ім. покажч.: с. 407-411. (Шифр 341.01(075.8)/Б 93-244126253) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

Проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права. Показано особливості становлення і розвитку норм, інститутів та принципів міжнародного права, формування та особливості його системи в докласичний і класичний періоди, регіональні особливості історичного розвитку цього права. Розкрито основні тенденції сучасного міжнародного права.

 

10. Гелей, Степан Дмитрович. Політико-правові системи світу [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 345 с. (Шифр 323.2(075.8)/Г 31-475497104) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

11. Гелей, Степан Дмитрович. Політологія [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид. перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 348 с. (Шифр 32-027.21(075.8)/Г 31-122803138) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

12. Головатий , М. Ф. Політична психологія [Текст] : підручник / М. Ф. Головатий . - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 399 с. (Шифр 32:159.9(075.8)/Г 61-857295879) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

13. Гольдштейн, М. Л. Движение уголовного процесса [Текст] : практические примеры / М. Л. Гольдштейн. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 200 с. - (Классика адвокатуры). (Шифр 343.1(076)/Г 63-294484271) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

14. Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів [Текст] : практичний посібник / упоряд.: А. А. Верховець, О. С. Удовиченко, К. І. Чижмарь. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 83 с. (Шифр 346.3(477)(094)(0/Г 72-594192716) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

15. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 152 с. (Шифр 346(477)(094.4)/Г 72-222649755) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

16. Гребельник, Олександр Петрович. Митна справа [Текст] : підручник / О. П. Гребельник ; Міністерство освіти і науки України, Університет державної фіскальної служби України. - 5-е вид., онов. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 396 с. - Л-ра: с. 465-468. (Шифр 336.24(075.8)/Г 79-393100966) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

У підручнику на основі головних законодавчих актів розглядається низка проблем, причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика тарифного інструментарію, регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Приділено увагу аналізу митних режимів експорту, реекспорту, імпорту , реімпорту, тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину безмитної торгівлі.

 

17. Дахно, І. І. Право Європейського Союзу [Текст] : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. (Шифр 341.17:061.1ЄС/Д 21-788486827) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

 

18. Добавко, О. В. Английский язык: экономика и финансы [Текст] : учебно-практическое пособие / О. В. Добавко. - Київ : Сварог, 2017. - 175 с. (Шифр 811.111:336(075.8/Д 55-021287316) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

19. Дубініна, А. А. Митна справа [Текст] : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Київ : Професіонал ; Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 319 с. - Л-ра: с. 284-286. - Дод.: с. 287-319. (Шифр 336.24(075.8)/Д 79-462450050) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

20. Дубова, С. В. Комунікативні стратегії установи [Текст] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни / С. В. Дубова ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 55 с. (Шифр 316.77:004.77(075/Д 79-135534701) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

21. Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО : практичний посібник / упор. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 224 с. (Шифр 349.4(477)(094)(0/З-51-319897065) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

22. Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с. (Шифр 349.4(477)(094.4)/З-51-142588478) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

23. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України, Одеський національний економічний університет ; ред. Ю. Г. Козак . - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 239 с. (Шифр 339.5/З-78-280679874) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

 

24. Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [Текст] : листи, скарги, заяви, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, оскарження судових рішень / упоряд.: С. О. Короєд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 107 с. (Шифр 347.91(477)(076)/З-89-166940674) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів.

 

25. Кириченко, Віктор Миколайович. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кириченко ; Запорізький національний технічний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 216 с. : табл. - Літ.: с. 200-202. - Літ.: с. 215-216. (Шифр 321(100)(075.8)/К43-560859) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Висвітлено зміст науки про політичні системи світу та їх основні інститути: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії; теорії походження держави, її ознаки та функції, партійні і виборчі системи та ін.

 

26. Кислюк, Костянтин Володимирович. Філософія [Текст] : навчальний посібник / К. В. Кислюк. - 3-тє вид., випр. - Київ : Кондор, 2018. - 230 с. (Шифр 101(075.8)/К 44-869637213) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

27. Ковалик, Н.В. Англійська мова з основ міжнародної економіки [Текст] : підручник / Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 478 с. (Шифр 811.111:339(075.8/К 56-364911402) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Пропонований підручник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі економічних наук, а також фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу економічної літератури та рівень свого фахового мовлення. Мета підручника - допомогти студентам ( та/або фахівцям) не лише вдосконалити навички комунікативної компетенції, а й отримати спеціальні знання з використання іноземної мови (англійської) у своїй професійній діяльності.

 

28. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 166 с. (Шифр 342.565.4(477)(09/К 57-313881605) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

29. Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 84 с. (Шифр 349.2(477)(094.4)/К 57-949822843) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

30. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 238 с. (Шифр 342(477)(094.4)/К 57-184907209) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

31. Конверський, А. Є. Логіка [Текст] : підручник для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 424 с. (Шифр 16(075.8)/К 64-433788378) Примірники: всього:2 - ГП АБ(1), ГП ЧЗ(1)

 

32. Країнознавство: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 527 с. - Л-ра: с. 523-525. (Шифр 908(075.8)/К 78-635750202) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Теоретичні засади країнознавства, об'єкт, предмет вивчення та методи дослідження.

 

33. Криміналістика [Текст] : підручник / О. О. Алєксєєв [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 543 с. (Шифр 343.98(075.8)/К 82-265078134) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

34. Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 175 с. (Шифр 343(477)(094.4)/К 82-948764297) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

35. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 268 с. (Шифр 343.1(477)(094.4)/К 82-410386867) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

36. Міжнародна економіка [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / ред.: Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон. - 3-є вид., перероб та доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2018. - 559 с. (Шифр 339.9(075.8)/М 58-017392054) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3) У навчальному посібнику міститься аналіз закономірностей розвітку та функціонування міжнародної економіки з урахуванням специфіки країн з перехідною економікою, насамперед, України.

 

37. Міжнародне приватне право [Текст] : навчальний посібник / ред. С. Г. Кузьменко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 316 с. (Шифр 341.9(075.8)/М 11-605210964) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

38. Малышкина, З. М. Английский язык для делового общения ролевые игры по менеджменту [Текст] : учебное пособие / З. М. Малышкина. - Киев : Свагор , 2017. - 118 с. (Шифр 811.111:005(075.8/М 20-425077303) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

39. Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія [Текст] : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 184 с. (Шифр 338.484(075.8)/М 21-097562171) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

40. Мальська, Марта Пилипівна. Організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 135 с. : рис., табл. - Літ.: с. 112-116. - Дод.: с. 117-135. (Шифр 001.891(075.8)/М 21-902348156) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Проаналізовано методологічні основи та організацію наукових досліджень.

 

41. Мальська, Марта Пилипівна. Основи європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 319 с ; [1] с. - Літ.: с. 280-304. - Дод.: с. 305-315. (Шифр 339.92:061.1ЄС](0/М 20-053843817) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабонським договором.

 

42. Мокій, Анатолій Іванович. Міжнародні організації [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; Міністерство освіти і науки України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 280 с. (Шифр 061.2(100)(075.8)/М 74-268127094) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

43. Моловач, М. И. Искусство презентаций и ведения переговоров [Текст] : учебно-практическое пособие / М. И. Моловач. - Киев : Центр учебной литературы, 2018. - 242 с. (Шифр 004.9(075.8)/М 75-519280336) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

 

44. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [Текст] : станом на 20 січня 2018 року / заг. ред. М. В. Лошицький. - Київ : Професіонал, 2018. - 1270 с. (Шифр 343.1(477)(094.58/Н 34-946324594) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

45. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 5 вересня 2017 року. - Київ : Професіонал, 2017. - 360 с. (Шифр 347.61/.64(477)(0/Н 34-314512755) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

46. Негрей, М. В. Теорія прийняття рішення [Текст] : навчальний посібник / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 271 с. (Шифр 338.24(075.8)/Н 41-608194194) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

47. Онуфрієнко, Г. С. Риторика [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 624 с. (Шифр 808.5(075.8)/О-59-129006317) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

48. Порівняльне правознавство [Текст] : підручник / С. П. Погребняк [та ін.] ; ред. О. В. Петришин ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 271 с ; [1] с. - Л-ра: с. 263-268. - Предм. покажч.: с. 269-270. - Бібліогр. в підрядковій прим. (Шифр 340.5(075.8)/П 59-609898146) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного правознавства, сучасного стану досліджень у цій галузі. Особлива увага приділяється проблемам класифікації та типології правових систем і їх видам.

 

49. Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, даванння завідомо неправдивого показання. Зразки та бланки процесуальних документів [Текст] : практичний посібник-коментар / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с. (Шифр 343.102(477)(076)/П 78-475099484) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

50. Репецький, В. М. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет міжнародних відносин. - Київ : Знання , 2007. - 467 с. (Шифр 341.23(075.8)/Р 41-960154719) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

51. Рогач, О. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії [Текст] : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 256 с. (Шифр 339.92:339.564(5)/Р 59-465139383) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

52. Рум’янцев, А.П. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навчальний посібник / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 290 с. (Шифр 339.5(075.8)/Р 86-520720037) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

 

53. Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 72 с. (Шифр 347.6(477)(094.4)/С 11-216556961) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

54. Сабадаш, Віктор Петрович. Криміналістика [Текст] : навчальний посібник / В. П. Сабадаш ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 227 с. (Шифр 343.98(075.8)/С 12-276250725) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

55. Солоненко, О. М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становленння та розвитку [Текст] : монографія / О. М. Солоненко ; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Кафедра конституційного та міжнародного права. - Київ : Ліра-К, 2017. - 360 с. (Шифр 341.4/С 60-493921237) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3) 56.

Спадщина і спадкування в Україні: запитання, відповіді, практичні поради, судова практика [Текст] : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 310 с. (Шифр 347.6(477)(076)/С 71-732302021) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

57. Теліпко, Владислав Едуардович. Міжнародне публічне право [Текст] : навчальний посібник / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 608 с. (Шифр 341.1/.8(075.8)/Т 31-196690325) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

58. Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / М. П. Бутко [та ін.] ; ред. М. П. Бутко ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 356 с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 338.24(075.8)/Т 33-737027422) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності.

 

59. Транснаціональні корпорації [Текст] : навчальний посібник / Мінстерство освіти і науки України, Вищий навчальний заклад укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" ; ред. О. П. Шкурупій . - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 239 с. (Шифр 339.52(075.8)/Т 65-999775069) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

60. Фіолевський, Дмитро Петрович. Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський ; Донецький університет економіки і права. - Київ : Алерта, 2017. - 486 с. - Л-ра: с. 459-467. - Термінол. слов.: с. 468-482. - Ім. покажч.: с. 483-485. (Шифр 347.965(477)(075./Ф 61-663845108) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Системний виклад та аналіз інститутів адвокатури, шляхи розбудови адвокатури в Україні.

 

61. Холод, Олександр Михайлович. Комунікаційні технології [Текст] : підручник / О. М. Холод. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 211 с. (Шифр 316.77(075.8)/Х 73-923337818) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

62. Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 296 с. (Шифр 347(477)(094.4)/Ц 57-296462328) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

63. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 193 с. (Шифр 347.1(477)(094.4)/Ц 57-058757647) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

64. Яхно, Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навчальний посібник / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 175 с. (Шифр 316.48(075.8)/Я 90-410206541) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Вивчення курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу «Конфліктологія та теорія переговорів».

 

 

Факультет інформаційних технологій та управління 

 

1. Іванюта, Тетяна Миколаївна. Економічна безпека підприємства [Текст] : навчальний посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 256 с. : табл. - Дод.: с. 175-247. - Л-ра: с. 248-254. (Шифр 658.15(075.8)/И 23-634092500) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2) Економічна безпека держави, регіону, підприємства. Основи правового регулювання комерційної таємниці.

 

2. Артамонова, Н. С. Управління витратами [Текст] : навчальний посібник / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. - [Б. м. : б. в.], 2018. - 116 с. : рис., табл. ; [2] с. - Предм. покажч.: с. 110-114. - Літ.: с. 115-116. (Шифр 336.5(075.8)/А 86-157533040) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

Розглянуто концептуальні питання управління витратами як складової системи контролінгу на підприємствах і в організаціях, а також практичні аспекти її функціонування в сучасних умовах господарювання.

 

3. Бедринець, Мирослава Дмитрівна. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : навчальний посібник / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 351 с. (Шифр 005.915(075.8)/Б 38-267782858) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

4. Брадул , О. М. Управлінський облік [Текст] : навчально-практичний посібник / О. М. Брадул , В. А. Шепелюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Кондор, 2018. - 349 с. (Шифр 657.1(075.8)/Б 87-231603438) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

5. Голов, Сергій Федорович. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 534 с. : рис., табл. - Літ. в кінці глав. - Глосарій: с. 497-518. - Дод.: с. 519-534. (Шифр 657.1(075.8)/Г 61-825802951) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

Організація управлінського обліку, методи калькулювання, бюджетовання, аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток", аналіз поточних і довгострокових рішень.

 

6. Еш, Світлана Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С. М. Еш ; Національний університет харчових технологій. - Київ : ЦУЛ, 2016. - 528 с. (Шифр 336(075.8)/Е 96-831869094) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

7. Кремень, Ольга Іванівна. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 412 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 394-410. - Літ.: с. 411-412. (Шифр 336(075.8)/К 79-282015450) Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(2), Ф3(1)

Розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки, бюджет, страхування, фінансовий ринок.

 

8. Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка [Текст] : навчальний посібник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 322 с. (Шифр 004.42(075)/М 33-363646849) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(5)

 

9. Матвієнко, М. П. Комп’ютерна схемотехніка [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. - Київ : Ліра-К, 2017. - 189 с. (Шифр 004.3(075.8)/М 33-464153466) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

10. Матвієнко, М. П. Математична логіка та теорія алгоритмів [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов ; Сумський державний університет. - Київ : Ліра-К, 2018. - 211 с. (Шифр 510.6+510.5(075)/М 33-247764884) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

11. Матвієнко, М. П. Основи електротехніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Ліра-К, 2018. - 228 с. (Шифр 621(075)/М 33-551263895) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

12. Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів [Текст] : навчальний посібник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 340 с. (Шифр 004.021(075.8)/М 33-040329501) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

13. Матвієнко, Микола Павлович. Дискретна математика XXI століття [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - Вид. 2-ге перероб. і допов. - Київ : Ліра-К, 2017. - 323 с. : рис., табл. - Літ.: с. 321-323. (Шифр 519.854(075.8)/М33-766436) Примірники: всього:10 - ГП АБ(10)

Викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України з комп'ютерних і других наук. Теоретичний матеріал книги проілюстровано значною кількістю вправ і задач для набуття читачам практичного досвіду.

 

14. Матвієнко, Микола Павлович. Основи електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - Київ : Ліра-К, 2017. - 361 с. : рис., табл., фот. - Л-ра: с. 355-356. (Шифр 621.38(075.8)/М 33-095794134) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

Напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та опторни, логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої.

 

15. Матвієнко, Микола Павлович. Основи електротехніки та електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - Київ : Ліра-К, 2017. - 503 с. : рис., табл., фот. - Л-ра: с. 495-496. (Шифр 621.38+621.3(075)/М33-685036) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

Побудова та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи та алгоритми їх розрахунку.

 

16. Нестерова, Світлана Василівна. Фінансовий менеджмент: практикум [Текст] : навчальний посібник / С. В. Нестерова ; МДУ. - Київ : Кондор, 2018. - 267 с. (Шифр 005.915(075.8)/Н 56-545846458) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

17. Фінанси для фінансистів [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій ; заг. ред. Т. А. Говорушко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 611 с. (Шифр 336(075.8)/Ф 59-457620822) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

18. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України, Українська академія банківської справи Національного банку України ; заг. ред.: І. О. Школьник, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. (Шифр 005.915(075.8)/Ф 59-685927077) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

19. Фаріон, І. Д. Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 791 с. (Шифр 657.1(075.8)/Ф 24-170491380) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

 

20. Хом’як, Р. Л. Контроль і ревізія [Текст] : навчальний посібник / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 657.6(075.8)/Х 76-232606329) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

 

21. Черкасова, С. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 330 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.76(075.8)/Ч-48-943802377) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 

 

1. Імас, Євген. Маркетинг у спорті: теорія та практика [Текст] / Є. Імас, Ю. П. Мічуда, О. В. Ярмолюк. - Київ : Олімпійська література, 2016. - 270 с. - (Бібліотека спортивного менеджера : в 3-х кн. ; Кн. 1). (Шифр 796.06:339.138/И 50-785186151) Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

2. Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навчальний посібник / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 336 с. (Шифр 612.66+613.9:796(/А 72-394600457) Примірники: всього:11 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9), Ф3(1)

 

3. Бірта, Г. О. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Міністерство освіти і науки України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 142 с. (Шифр 001.891(075.8)/Б 11-296049475) Примірники: всього:15 - ГП АБ(14), ГП ЧЗ(1)

 

4. Внутрішня медицина [Текст] : в 3-х т. : підручник. - Київ : Медицина, 2008 - Т. 2 : Хвороби органів дихання. Хвороби нирок. Ревматичні хвороби / ред. К. М. Амосова. - 2009. - 1088 с. : il., скан. (Шифр 616.1/.9(075.8)/В 60-929561689) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

5. Внутренняя медицина [Текст] : учебник : в трех томах. - Київ : Медицина, 2008 - . - ISBN 978-966-8144-65-3 Т. 1 / О. Я. Бабак, В. Н. Зайцева ; ред. Е. Н. Амосова. - Киев. - 1064 с. : цв. ил.). (Шифр 616-085(075.8)/В 60-846866356) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

6. Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 150 с. (Шифр 346(477)(094.4)/Г 72-055213784) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

7. Григорук, П. М. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ ; Хмельницький національний університет. - Київ : Кондор, 2017. - 206 с. (Шифр 001.891(078.5)/Г 83-086271844) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

8. Григус, Ігор Михайлович. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. М. Григус ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 170 с. : ил. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 616.2:615.8(075.8/Г 83-564782516) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

9. Заваріка, Г. М. Курортна справа [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Заваріка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 264 с. (Шифр 911.372.4(075.8)/З-13-747707325) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

10. Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р. [Текст] / за заг. ред. С. М. Прилипко. - Київ : Професіонал, 2018. - 791 с. (Шифр 351.82(477)(093.2/З-19-104823258) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

11. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями [Текст] / А. В. Григоренко [и др.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 288 с. (Шифр 343.1(477)(093.2)/З-89-023750009) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

12. Карпухіна, Ю. В. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна ; Херсонський державний університет. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. - 308 с. (Шифр 616-036.82(075)/К 26-195227144) Примірники: всього:6 - ГП АБ(4), ГП ЧЗ(2)

 

13. Козлова, О. Ф. Домедична допомога [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 "Фармація" / О. Ф. Козлова. - Київ : Медицина, 2017. - 49 с. : іл. (Шифр 616-083.98(075)/К 59-669423940) Примірники: всього:15 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

 

14. Костюкевич, В. М. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті [Текст] : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2017. - 256 с. (Шифр 796.015(078.5)/К 72-330177315) Примірники: всього:10 - ГП АБ(9), ГП ЧЗ(1)

 

15. Костюкевич, В. М. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальность: 017. Фізична культура і спорт) [Текст] : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова. - Київ : КНТ, 2018. - 634 с. (Шифр 001.891:796.011.3/К 72-763913405) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

16. Лісовець, О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України [Текст] : навчальний посібник / О. В. Лісовець. - Київ : ВЦ "Академія", 2011. - 256 с. - (Альма-матер). (Шифр 37.013.42:061(075/Л 11-205209018) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

17. Медведєва, Валентина Миколаївна. Основи наукових досліджень [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 84 с. (Шифр 001.89(076)/М 42-360667509) Примірники: всього:6 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

18. Медична і соціальна реабілітація [Текст] : підручник / В. Б. Самойленко [та ін.]. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2018. - 464 с. (Шифр 616-08-059:364(07/М 42-375717649) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

19. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 20 січня 2018 року [Текст] / за заг. ред. С. О. Короєд. - Київ : Професіонал, 2018. - 400 с. (Шифр 346.9(477)(093.2)/Н 34-758403441) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

20. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 1 березня 2018 року [Текст] / за заг. ред. Д. В. Журавльов. - Київ : Професіонал, 2017. - 416 с. (Шифр 351.87(477)(093.2/Н 34-305187867) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 січня 2018 року [Текст] / за заг. ред. В. В. Глунько. - Київ : Професіонал, 2018. - 784 с. (Шифр 343.2(477)(093.2)/Н 34-342742523) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

22. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 12 лютого 2018 року [Текст] / за заг. ред. С. О. Короєд. - Київ : Професіонал, 2018. - 496 с. (Шифр 347.9(477)(093.2)/Н 34-353255705) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

23. Неврологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / [І. А. Григорова та ін.] ; за ред. І. А. Григорової, Л. І. Соколової. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2015. - 639 с. : мал., табл. - Скор.: с. 7-8. - Л-ра: с. 638-639. (Шифр 616.8(075.8)/Н 40-962491819) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

Розглядається діагностика захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології.

 

24. Основи методології та організації наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; за ред. А. Є. Конверський. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 352 с. (Шифр 001.891(075.8)/О-75-478781173) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

25. Палеха, Ю. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навчальний посібник / Ю. Палеха, Н. О. Леміш ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 336 с. (Шифр 001.897(075.8)/П 14-821937979) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

26. Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Ліра-К, 2018. - 232 с. (Шифр 001.89(075.8)/П 18-894839336) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

27. Попадюха, Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 300 с. (Шифр 614.2:004(075.8)/П 57-118350654) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

28. Попадюха, Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях [Текст] : навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 324 с. (Шифр 614.2:685.1(075.8/П 57-693826703) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

29. Рекомендации по реабилитации при заболеваниях органов дыхания [Текст] = Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Programs : пер. с англ. / Американская ассоциация по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. - Київ : Олимпийская литература, 2010. - 191 с. (Шифр 616.12./24-036.82/Р 36-517493909) Примірники: всього:5 - ГП АБ(3), ГП ЧЗ(2)

 

30. Рекомендации по реабилитации при заболеваниях сердца [Текст] = Cardiac Rehabilitation Resource manual : пер. с англ. / Американская ассоциация по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. - Київ : Олимпийская литература, 2011. - 239 с. (Шифр 616.12-036.82(049/Р 36-401089638) Примірники: всього:5 - ГП АБ(3), ГП ЧЗ(2)

 

31. Савицька, Л. І. Соціологія і фізична культура [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Савицька, В. І. Савицький, О. В. Савицький . - Київ : Олімпійська література, 2013. - 367 с. (Шифр 316+796(075.8)/С 13-549480858) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

32. Севідов, В. В. Онкологія [Текст] : підручник / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; за ред. В. П. Баштана. - 3-тє вид., випр. - Київ : Медицина, 2015. - 232 с. (Шифр 616-006(075)/С 28-692670161) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

 

33. Скачко, Б. Г. ВІЛ / СНІД. Профілактика. Лікування. Реабілітація [Текст] / Б. Г. Скачко. - Київ : Медицина, 2006. - 192 с. - (Шлях до здоров’я). (Шифр 616.9/С 42-336103610) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

34. Скляренко, Е. Т. Клиническая дифференциальная диагностика в травматологии и ортопедии [Текст] : пособие / Е. Т. Скляренко. - Киев : Медицина, 2014. - 112 с. (Шифр 617.3-071/С 43-354357247) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

35. Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності [Текст] : навчально-практичний посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2018. - 208 с. (Шифр 001.89(075)/С 79-143875053) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

36. Уинтерс-Стоун, Керри. Программа действий при остеопорозе [Текст] = Action Plan for Osteoporosis : рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы / К. Уинтерс-Стоун. - Київ : Олимпийская литература, 2009. - 206 с. (Шифр 616.71-007.23/П 78-911490900) Примірники: всього:7 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(2)

 

37. Фізична реабілітація в стоматології [Текст] : навчальний посібник / В. А. Шаповалова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2008. - 96 с. - Бібліогр. в кінці теми. (Шифр 616.31-08(075.8)/Ф 50-902912434) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

38. Фурман, Ю. М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів [Текст] : монографія / Ю. М. Фурман, В. М. Мірошніченко, С. П. Драчук. - Київ : Олімпійська література, 2013. - 175 с. (Шифр 796.035-057.875/Ф 95-932986204) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

Інститут людини

 

1. Все про соціальну роботу [Текст] : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Піча. - 4-е вид., перероб. та доповн. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 618 с. - (Вища освіта України). (Шифр 364.4(035)/В 84-556072542) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

 

2. Гладкова, В. М. Основи акмеології [Текст] : підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 320 с. (Шифр 37.013(075)/Г 52-947937205) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

 

3. Гладкова, В. М. Профорієнтація [Текст] : навчальний посібник / В. М. Гладкова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 160 с. (Шифр 331.548:159.923(0/Г 52-656269433) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

 

4. Кондратенко, Валентина. Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків [Текст] : навчальний посібник для студ. дефектологіч. фак. вищих пед. навч. закладів / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова (Київ), Інститут корекційної педагогіки і психології. - Київ : КНТ, 2018. - 146 с. - Бібліогр.: с. 142-146. (Шифр 376-056.264(075.3/К 64-399394167) Примірники: всього:3 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(2)

 

5. Копа, В. М. Соціальна валеологія [Текст] : навчальний посібник / В. М. Копа. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 204 с. (Шифр 613:361.3(075.8)/К 65-917188197) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

 

6. Коропецька, Олеся Михайлівна. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості [Текст] : навчальний посібник / О. М. Коропецька ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Київ : КНТ, 2018. - 437 с. : табл., рис. ; [1] с. - Дод.: с. 231-278. - Літ. в кінці тем. - Літ.: с. 413-437. (Шифр 159.923:331.548](/К 68-514454422) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

Представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної роботи, розкрито зміст, напрями, форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб'єкта самореалізації.

 

7. Кричковська, Тетяна Домініківна. Психологія аномального розвитку [Текст] : навчальний посібник / Т. Д. Кричковська ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Київ : КНТ, 2018. - 180 с. - Бібліогр.: с. 177-179. (Шифр 159.97(075.8)/К 82-718664127) Примірники: всього:3 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(2)

 

8. Никоненко, Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики [Текст] : навчально-методичний посібник / Никоненко Ю. П. ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Київ : КНТ, 2018. - 191 с. : табл. ; [1] с. - Бібліогр. в кінці глав. - Дод.: с. 157-191. (Шифр 159.9:316.61](075/Н 64-235023614) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

Представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів.

 

9. Соціальна політика [Текст] : навчальний посібник / Л. Д. Климанська, В. Є. Савка, Н. М. Хома ; заг. ред.: В. М. Піча, Я. Б. Турчин ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 318 с. (Шифр 304(075.8)/С 69-711304720) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

 

10. Соціальна робота [Текст] : словник-довідник / наук. ред. В. М. Піча. - 2-е вид., перероб. та доп. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 616 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 364.4(035)/С 69-466988222) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

 

11. Фурман, Анатолій Васильович. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / Анатолій Фурман, Марія Підгурська. - Київ : Академія, 2018. - 160 с. : рис., табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 154-158. - Термінологічний словник. (Шифр 364.4(091)(075.8)/Ф 95-514301820) Примірники: всього:2 - Ф1 ЧЗ(2)

 

12. Швед, М. Основи інклюзивної освіти [Текст] : підручник / М. Швед ; Український католицький універстиет, Гуманітарний факультет, Кафедра загальної та соціальної педагогіки. - Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2015. - 360 с. (Шифр 376.013.42(075.8)/Ш 34-009894809) Примірники: всього:5 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(4)

 

13. Шевців, Зоя Михайлівна. Основи інклюзивної педагогіки [Текст] : підручник / З. М. Шевців. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 247 с. : рис., табл. ; [1] с. - Глосарій: с. 220-228. - Дод.: с. 229-236. - Літ.: с. 237-247. (Шифр 376(075.8)/Ш 37-972417045) Примірники: всього:5 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(4)

У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти. У ньому відображається особиста позиція автора на обґрунтування методології інклюзивної педагогіки як науки, висвітлюються категорії інклюзивної педагогіки: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивне виховання, форми, методи навчання і виховання квазіпрофесійної соціально-педагогічної діяльності, розглянуто ефективні методичні прийоми інклюзивної діяльності, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів.

Матеріали підручника, перш за все, адресовані студентам напряму підготовки "Початкова освіта" та вчителям початкових класів загальноосвітніх шкіл, але будуть корисні асистентам учителів, психологам, соціальним педагогам і соціальним працівникам, психологам, дефектологам, а також і тим, хто зацікавлений проблемою навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами у масовій загальноосвітній школі. 

 

Книги, які надійшли до філії №2 за адресою бульвар І. Шамо, 18/2:

Педагогічний інститут 

 

1. Авраменко, Олександр Миколайович. Стилістика української мови [Текст] : пр. факультативного курсу 10-11 класи / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. - Київ : Грамота, 2008. - 255 с ; [1] с. (Шифр 811.161.2'38/А 21-179164415) Примірники: всього:7 - Ф2(3), Ф3(3), ГП ЧЗ(1)

 

2. Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги [Текст] : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України, Кафедра судових експертиз. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 336 с. : мал., іл. - Скор.: с. 7. - Дод.: с. 276-329. - Л-ра: с. 330-335. (Шифр 616-00(075.8)/А 72-698148688) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У підручнику викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події та надати невідкладну медичну допомогу. Видання розраховано на осіб, які не мають базової медичної освіти.

 

3. Біляковська, О. О. Дидактика вищої школи [Текст] : навчальний посібник / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 358 с. (Шифр 378(075.8)/Б 61-639920111) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

4. Главацька, Ольга Леонідівна. Основи самовиховання особистості [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. - Київ : Кондор, 2018. - 206 с. (Шифр 159.9(075.8)/Г 52-092124462) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У посібнику розглядається самовиховання як фактор формування особистості, суть процесу самопізнання як компонента самовиховання, вікові особливості самовиховання, суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів

 

5. Долинська, Любов Василівна. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - 3-є вид. - Київ : Каравела, 2016. - 303 с. (Шифр 159.9(075)/Д 64-282563062) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

 

6. Дубравська, Дося Михайлівна. Англійська мова. Сучасна граматика [Текст] = In Pursuit of Perfection : навчальний посібник / Д. М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 369 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 811.111’36(075.8)/Д 79-676249312) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

 

7. Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський ; за ред. проф. І. В. Зайченка ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 484 с. (Шифр 378.091:172(075.8/З-17-365880889) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

8. Зайченко, І. В. Педагогіка [Текст] : підручник / І. В. Зайченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : Ліра-К, 2016. - 607 с. (Шифр 37.01/З-17-958541526) Примірники: всього:7 - Ф2(1), ГП АБ(5), ГП ЧЗ(1)

 

9. Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі [Текст] : підручник / І. В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2018. - 512 с. (Шифр 378:371.134(075.8/З-17-739268210) Примірники: всього:6 - Ф2(6)

 

10. Зайченко, І. В. Теорія і методика професійного навчання [Текст] : навчальний посібник / І. В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Київ : Ліра-К, 2017. - 580 с. (Шифр 37.018.4(075.8)/З-17-046008430) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

11. Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Гребеньков [та ін.] ; ред. Г. В. Гребеньков ; Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка, Донецький юридичний інститутвнутрішн. справ ім. Є. О. Дідоренка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 228 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 226-228. (Шифр 316.48(075)/К 65-333694741) Примірники: всього:4 - Ф2(2), Ф3(2)

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфлііктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх винекнення і тактику дій щодо розв'язання з урахуванням професійної справедливості підготовки майбутніх правознавців.

 

12. Костюкевич, Віктор Митрофанович. "Теорія і методика спортивної підготовки" (на прикладі командних ігрових видів спорту) [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Костюкевич. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 615 с. - Скор.: с. 10-11. - Предм. покажч.: с. 610-615. (Шифр 796.015(075.8)/К 72-051173708) Примірники: всього:3 - Ф3(2), Ф2(1)

Розглянуто теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки.

 

13. Кукалець, Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст] : навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студ. спец. "Початкова освіта" / М. В. Кукалець. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 223 с. - Библиогр.: с. 216-222. (Шифр 373.3.016:502(075/К 89-478306969) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

 

14. Куранова, С. І. Основи психолінгвістики [Текст] : навчальний посібник / С. І. Куранова. - Київ : Академія, 2012. - 208 с. - (Альма матер). (Шифр 81’23(075.8)/К 93-374071286) Примірники: всього:20 - Ф2(5), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

 

15. Ліщинська-Милян, Ольга Ігорівна. Прикладна етика [Текст] : навчальний посібник / О. І. Ліщинська-Милян ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 234 с. (Шифр 17:6(075.8)/Л 11-930432896) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

 

16. Міхеєнко, Олександр Іванович. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2018. - 446 с. : табл., рис. ; [2] с. - Л-ра: с. 439-446. (Шифр 613(075.8)/М 69-033456895) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

На сучасному етапі розвитку валеологія як система інтегрованих знань перетворюється на фундаментальну науку, яка необхідна в першу чергу тим, хто присвятив себе навчанню, вихованню, профілактиці, оздоровленню, психофізичній реабілітації.

 

17. Москалець, В. П. Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник / В. П. Москалець ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 260 с. (Шифр 159.923(075.8)/М 82-272666502) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

 

18. Основи наукових досліджень [Текст] : навчально-методичний посібник / Роман Крохмальний [та ін.] ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет культури та мистецтв. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 310 с. - Бібліогр.: с. 305-309. (Шифр 001.891(075.8)/О-75-152185586) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

 

19. Пинзеник, О.М. Методика викладання дисциплін природознавчого циклу [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Пинзеник ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 118 с. (Шифр 373.2.016:502(075/П 32-307317854) Примірники: всього:6 - Ф3(2), Ф2(4)

У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін природознавчого циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підготовки "Дошкільна освіта" (навчальна програма дисципліни, рекомендації до проведення лекційних та практичних занять, питання для обговорення та контролю, завдання для самостійного опрацювання). Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.01010101 "Дошкільна освіта".

 

20. Седих, Кіра. Психологія сім’ї [Текст] : навчальний посібник / К. Седих. - 2-е вид., стереотип. - Київ : ВЦ Академія, 2017. - 192 с. - (Альма-матер). (Шифр 159.923:316.362(0/С 28-133649563) Примірники: всього:5 - Ф2(5)

 

21. Тітов, Іван. Особистісне становлення дитини. Суб’єктний вибір [Текст] : монографія / І. Тітов, О. Кравченко, Л. Москаленко ; за ред. І. Г. Тітова. - Київ : Академія, 2015. - 152 с. - (Монограф). (Шифр 159.923.2-053.4:3/Т 11-522164915) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

22. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. (Шифр 025.44/Т 12-932342950) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(1), ГП ЧЗ(1) 23. Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи [Текст] : підручник / В. М. Теслюк. - Київ : Ліра-К, 2018. - 340 с. (Шифр 378.091(075)/Т 36-793514957) Примірники: всього:3 - Ф2(3)

Інститут мистецтва

 

1. Ave Maria [Ноти] : збірка солоспівів та ансамблів композиторів різних епох. Для голосу і фортепіано (органа). Випуск 2 / упоряд. О. Красовська. - Київ : Аспект-Поліграф, 2006. - 60 партит. ( с.). (Шифр 784(082)/A95-152487566) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

 

2. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Текст] : колективна монографія / ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 212 с. (Шифр 78.03’06(477)/А 43-642570801) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

3. Афоніна, О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 223 с. (Шифр 784.9(075.8)/А 94-579847399) Примірники: всього:10 - Ф2(8), Ф3(2)

 

4. Афоніна, О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 148 партит. ( с.). (Шифр 784.9(075.8)/А 94-784216564) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

5. Бігус, Ольга. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону [Текст] : монографія / О. Бігус. - Київ : Ліра-К, 2015. - 182 с. (Шифр 792.83(477.8)/Б 11-453531287) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

6. Бойко, О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 204 с. (Шифр 792.83:793.31/Б 77-309795488) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

7. Борсук, Наталія Василівна. Танці в сучасних ритмах: нариси [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Борсук, А.Тараканова. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 52 с. : іл. (Шифр 793.3(075)/Б 83-247320703) Примірники: всього:3 - Ф2(2), Ф3(1)

В навчально-методичному посібнику представлена інформація про історію танців, а також про танці в сучасних ритмах.

 

8. Вечерський, В. Українська дерев’яна архітектура [Текст] = Ukrainian wooden architecture / В. Вечерський. - Київ : Балтія-Друк, 2006. - 70 с. : фот. кольор. (Шифр 726:2-523(477)/В 39-534354658) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

9. Дорофієнко, І. Сорочинський іконостас [Текст] : альбом / І. Дорофієнко, Л. Міляєва, О. Рутковська. - Київ : Родовід, 2010. - 168 с. : іл. (Шифр 7.04:271.2-523.47/Д 69-652511210) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

10. Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як місто стало європейським [Текст] / А. Б. Бєломєсяцев [та ін.] ; за заг. ред.: М. Б. Кальницький, Н. М. Кондель-Пермінова. - Київ : Варто, 2012. - 560 с. : іл. (Шифр 725(477-25)"18/19/З-12-205420006) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

11. Зихлинская, Л. Р. Вторая ступенька [Текст] : практическое пособие по методике преподавания классического танца / Л. Р. Зихлинская ; Колледж хореографического искусства "Киевская муниципальная академия танца имен Сержа Лифаря". - Киев : Лира-К, 2017. - 380 с. (Шифр 792.82(075)/З-66-403935723) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

12. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 2 : другий рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 400-414. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-466768434) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

Пропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

 

13. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 1 : перший рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 366-375. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-845684780) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1) Пропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

 

14. Кимлик, О. Віночок. Музична хрестоматія [Ноти] / О. Кимлик. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 108 с. (Шифр 784.6(082)/К 40-983800815) Примірники: всього:8 - Ф2(7), Ф3(1)

 

15. Колесниченко, Юрій. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) [Текст] : методичний посібник / Ю. Колесниченко, Є. Досенко ; Національна хореографічна спілка України. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 272 с. : табл., ноти. (Шифр 793.31(477)(075.8/К 60-765913602) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(2)

 

16. Кравченко, Ярослав. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен [Текст] / Я. О. Кравченко ; Міністерство освіти і науки України, Львівська національна академія мистецтв. - Київ : Оранта ; [Б. м.] : Майстерня книги, 2010. - 399 с. : іл. (Шифр 75(477)(091)/К 78-939099880) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

17. Куленко, Михайло. Основи графічного дизайну [Текст] : підручник / М. Куленко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Кондор, 2018. - 544 с. (Шифр 76-045.43(075)/К 90-658273086) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

 

18. Лігус, Ольга Марківна. Українська фортепіанна музика XIX - ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : монографія / Ольга Лігус ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 222 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ: с. 199-214. - Ім. покажч.: с. 215-222. (Шифр 780.616.432(477)"/Л 11-803262598) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У монографії досліджується український музичний романтизм у фортепіанній музиці 19-20 ст.

 

19. Лильо-Откович, Зоряна. Український пейзажний живопис ХІХ - ХХ сторіччя [Текст] = Ukrainian landscape painting 19-th - early 20-th centuries / З. Лильо-Откович. - Київ : Балтія-Друк, 2007. - 120 с. : іл. (Шифр 7.047(477)/Л 57-773658764) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

20. Мельник, Ігор Володимирович. Львівське середмістя: [Текст] : всі вулиці, площі, храми й кам’яниці / І. В. Мельник. - Львів : Апріорі, 2015. - 320 с. : фот. - (Львівські вулиці і кам’яниці ; 5). (Шифр 94(477.83-25)/М 48-368140879) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

21. Можайкіна, Н. С. Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія / Н. С. Можайкіна. - Київ : Ліра-К, 2016. - 215 с. (Шифр 784:37.091.3/М 74-498242275) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

 

22. Музичне мистецтво України (питання історії, педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях) [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд. Н. М. Кречко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 204 с. (Шифр 78.03(477)/М 89-866689252) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

23. Національний заповідник "Софія Київська" [Текст] = National Conservation Area : науково-популярне видання / уклад. Н. М. Куковальська. - Київ : Балтія-Друк, 2011. - 222 с. : кол. іл. ; [2] с. - Бібліогр.: с. [223-224]. (Шифр 726:2-523.4(477-2/Н 35-109649344) Примірники: всього:8 - Ф2(2), Ф3(1), Ф1(1), ГП КС(3), ГП ЧЗ(1)

 

24. Ростовський, Олександр Якович. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 640 с. (Шифр 781.2+[373.016:78/Р 78-166215072) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

25. Сіненко, Оксана Олександрівна. Аналіз музичних творів [Текст] : практикум / О. О. Сіненко ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 111 с. : табл. - Літ: с. 102-104. - Дод.: с. 105-111. (Шифр 78.02(076)/С 38-825204478) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів" та основні теми для вивчення. Подано плани, метеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання.

 

26. Сисак, Л. М. Практичні поради з вивчення гармонії [Текст] : методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації / Л. М. Сисак ; Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України. - 2-е вид., перероб. та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 87 с. (Шифр 781.41(075.8)/С 40-285320941) Примірники: всього:10 - Ф3(2), Ф2(8)

 

27. Скоромний, Віктор Петрович. Аналіз вокально-хорових творів [Текст] : практикум / В. П. Скоромний ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 78 с. : табл. - Літ.: с. 77-78. (Шифр 78.087.68-047.44(/С 44-069314100) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз вокально-хорових творів" та основні теми для вивчення. Подано плани, матеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання.

 

28. Скоромний, Віктор Петрович. Аналіз музичних творів [Текст] : практикум / В. П. Скоромний ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 111 с. : табл. - Літ: с. 102-104. - Дод.: с. 105-111. (Шифр 78.02(076)/С 44-350616512) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів" та основні теми для вивчення. Подано плани, метеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання.

 

29. Сухощеєва, Людмила. Фортепіанна палітра [Ноти] / Л. Сухощеєва. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 56 партит. ( с.). (Шифр 780.616.432/С 91-681909142) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

30. Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський університет культури, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 252 с. (Шифр 784’06(477)/С 91-054468443) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

31. Сучасний танець. Основи теорії і практики [Текст] : навчальний посібник / О. О. Бігус [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Кафедра сучасної хореографії. - Київ : Ліра-К, 2017. - 264 с. (Шифр 793.3’06(075.8)/С 91-568671599) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

32. Тараканова, А. Танцюйте з нами [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1-4 кл.) і керівників хореографічних гуртків (почаковий рівень) загальноосвітніх навчальних закладів / А. Тараканова. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 159 с. (Шифр 793.3(075.8)/Т 19-916148783) Примірники: всього:27 - Ф2(27)

 

33. Тормахова, Вероніка Миколаївна. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез [Текст] : монографія / В. М. Тормахова ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 203 с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ: с. 156-165. - Дод.: с. 166-203. (Шифр 78.036.9:784.4](4/Т 60-664397611) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У монографії досліджується взаємозв'язок фольклору та естрадної музики.

 

34. Удвох веселіше. Ансамблі для фортепіано в 4 руки [Ноти] / аранжув. Л. Жульєва. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 56 партит. ( с.). (Шифр 78.087.1/У 28-916352391) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2) 35. Українські порохівниці XVII - XX століть в колекції Музею українського декоративного мистецтва [Текст] : каталог / авт. - упоряд. Л. Білоус. - Київ : Родовід, 2008. - 88 с. : фот. кол. (Шифр 745:069.5/У 45-491927243) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

36. Фах диригування [Текст] : Практикум для студентів факультету музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва, Кафедра академічного хорового мистецтва ; ред. , упоряд. Н. М. Кречко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 138 с. (Шифр 781.6(076)/Ф 29-297929104) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

 

37. Хащеватська, Світлана Степанівна. Інструментознавство [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / С. С. Хащеватська ; Міністерство культури і туризму України, Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 255 с. : іл. ; [1] с. - Л-ра: с. 246-250. (Шифр 780.6(075.8)/Х 29-020669169) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

Висвітлено історію виникнення і розвитку інструментарію України.

 

38. Черкасов, Володимир. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчальний посібник / В. Черкасов. - Київ : Академія, 2016. - 240 с. - (Альма-матер). (Шифр 78:37.091.3(075.8/Ч-48-597370281) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

39. Шеховцов, А. В. Комп'ютерні технології для дизайнерів [Текст] : навчальний посібник / А. В. Шеховцов, Г. Н. Полєтаєва, Д. О. Крючковський, Р. В. Бараненко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 317 с. - (Комп'ютерні технології). (Шифр 004.9-045.43/Ш 54-813383916) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(2), ГП ЧЗ(3)

 

Книги, які надійшли до філії №3 за адресою пр. Гагаріна, 16:

Університетський коледж 

 

 1. Авраменко, Олександр Миколайович. Стилістика української мови [Текст] : пр. факультативного курсу 10-11 класи / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. - Київ : Грамота, 2008. - 255 с ; [1] с. (Шифр 811.161.2'38/А 21-179164415) Примірники: всього:7 - Ф2(3), Ф3(3), ГП ЧЗ(1)

 

2. Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта) [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд. О. М. Лігус. - Київ : Ліра-К, 2017. - 220 с. (Шифр 784.1(477)/А 38-229648609) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

3. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Текст] : колективна монографія / ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 212 с. (Шифр 78.03’06(477)/А 43-642570801) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

4. Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навчальний посібник / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 336 с. (Шифр 612.66+613.9:796(/А 72-394600457) Примірники: всього:11 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9), Ф3(1)

 

5. Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги [Текст] : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України, Кафедра судових експертиз. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 336 с. : мал., іл. - Скор.: с. 7. - Дод.: с. 276-329. - Л-ра: с. 330-335. (Шифр 616-00(075.8)/А 72-698148688) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У підручнику викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події та надати невідкладну медичну допомогу. Видання розраховано на осіб, які не мають базової медичної освіти.

 

6. Антонюк, Олег Петрович. Економічний аналіз (практикум) [Текст] : навчальний посібник / О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. - 2-ге вид., вип. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 323 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 221-224. - Дод.: с. 225-318. - Ім. покажч.: с. 319-323. (Шифр 33.021(076)/А 72-649256981) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Теорія та практика економічного аналізу з урахуванням специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості.

 

7. Атаманчук, П. С. Охорона праці в галузі [Текст] : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик ; Міністерство світи і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 322 с. (Шифр 331.45(075.8)/А 92-644250606) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

8. Афоніна, О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 223 с. (Шифр 784.9(075.8)/А 94-579847399) Примірники: всього:10 - Ф2(8), Ф3(2)

 

9. Афоніна, О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 148 партит. ( с.). (Шифр 784.9(075.8)/А 94-784216564) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

10. Бєляєва, В. М. Англійська мова [Текст] : навчальний посібник / В. М. Бєляєва, Л. Л. Петльована. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 153 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 811.111(075.8)/Б 44-834852162) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

11. Бігус, Ольга. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону [Текст] : монографія / О. Бігус. - Київ : Ліра-К, 2015. - 182 с. (Шифр 792.83(477.8)/Б 11-453531287) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

12. Біла, Ольга Григорівна. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Біла О. Г., Чуй І. Р. - 2-ге вид., виправ. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 390 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 358-361. - Слов. термін.: с. 365-385. - Бібліогр. покажч. с. 386-389. (Шифр 336(075.8)/Б 61-997688807) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

Розвиток фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави.

 

13. Більченко, О. В. Матеріалознавство [Текст] : навчальний посібник / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ". - Київ : Кондор, 2009. - 154 с. (Шифр 658.27(075.8)/Б 11-439237664) Примірники: всього:3 - Ф3(3)

 

14. Балабанов, Л. В. Маркетинг підприємства [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Балабанов ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Інститут економіки і управління, Кафедра маркетингового менеджменту. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 611 с. (Шифр 339.138(075.8)/Б 20-517528251) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

15. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко ; Міністерство освіти і науки України. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 448 с. (Шифр 614.8(075.8)/Б 40-291332739) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

16. Бойко, О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 204 с. (Шифр 792.83:793.31/Б 77-309795488) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

17. Борсук, Наталія Василівна. Танці в сучасних ритмах: нариси [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Борсук, А.Тараканова. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 52 с. : іл. (Шифр 793.3(075)/Б 83-247320703) Примірники: всього:3 - Ф2(2), Ф3(1)
В навчально-методичному посібнику представлена інформація про історію танців, а також про танці в сучасних ритмах.

 

18. Брилін, Е. Юному віртуозу [Ноти] : твори для фортепіано / Е. Брилін ; Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Факультет музичного мистецтва. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 64 партит. ( с.). (Шифр 78.087.1/Б 87-794112044) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

19. Буров, Є. В. Комп’ютерні мережі [Текст] : підручник / Є. В. Буров. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 260 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 004.7(075)/Б 91-827624451) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

20. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навчальний посібник / В. І. Бачинський [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 319 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 292-296. - Предм. покажч.: с. 297-298. - Дод.: с. 299-318. (Шифр 657(075.8)/Б 94-377030721) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку: сутність бухгалтерського обліку, зміст і будова балансу, класифікація рахунків бухобліку, форми бухобліку, звітність та організація бухобліку на підприємстві та ін.

 

21. Бюджетна система [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Нац. ун-т харчових технол. ; заг. ред. Т. А. Говорушко. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 288 с. - (Вища освіта Україні). (Шифр 336.14(075.8)/Б 98-002304615) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

22. Бюджетний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / І. Г. Благун [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 230 с. (Шифр 005(075.8):336.14/Б 98-691386042) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

23. Вільчковський, Е. С Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] : навчальний посібник / Е. С Вільчковський, О. І. Курок. - 3-тє вид., стереотип. - Суми : Університетська книга, 2018. - 428 с. (Шифр 373.2.03(075.8)/В 11-206116227) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

24. Ваніна, Н. М. Ринок цінних паперів: практикум [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко ; Міністерство освіти і науки України, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 144 с. (Шифр 336.761(075.8)/В 17-229290627) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

25. Веремійчик, І. М. Уроки трудового навчання. 1 клас [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Веремійчик. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 128 с. - (Бібліотека вчителя). (Шифр 37.091.32/В 31-093268654) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

26. Вереша, Р. В. Кримінальне право. Загальна частина [Текст] : навчальний посібник / Р. В. Вереша ; Міністерство освіти і науки України, Академія адвокатури України. - 2-е вид., переробл. та доповн. - Київ : Алерта, 2018. - 360 с. (Шифр 343(075.8)/В 31-025007838) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

27. Веселовська, Г. В. Комп’ютерна графіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; ред. В. Є. Ходаков. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. - 584 с. (Шифр 004.92(075)/В 38-878059545) Примірники: всього:15 - ГП АБ(12), ГП ЧЗ(1), Ф3(2)

 

28. Вовчак, О. Д. Гроші та кредит [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ , Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 424 с. (Шифр 336.7(075.8)/В 61-744855378) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

29. Воронко, О. С. Економічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. - 3-тє вид., стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 280 с. : рис. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 33.021(075.8)/В 75-170754468) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

30. Галушка, Є. О. Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 580 с. (Шифр 336.148(075)/Г 16-903440709) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

31. Галущак, М. П. Організація виробництва у прикладах та задачах [Текст] : навч. посібник / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. - Київ : Кондор, 2018. - 212 с. : табл. - Л-ра: с. 211-212. (Шифр 658(075.8)/Г 16-992179138) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Основні положення організації виробництва на сучасних підприємствах.

 

32. Гетьман, О. О. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 488 с. (Шифр 330.12(075.8)/Г 44-844002788) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

33. Главацька, Ольга Леонідівна. Основи самовиховання особистості [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. - Київ : Кондор, 2018. - 206 с. (Шифр 159.9(075.8)/Г 52-092124462) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У посібнику розглядається самовиховання як фактор формування особистості, суть процесу самопізнання як компонента самовиховання, вікові особливості самовиховання, суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів

 

34. Говорушко, Т. А. Страхування [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. напряму підгот. 6.030508 «Фінанси і кредит» / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 323 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 368(075.8)/Г 57-181712167) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Страхування» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки, галузей страхування, основ фінансової надійності страховика та оподаткування страхового підприємництва в Україні.

Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про страхування і різні форми його прояву.

 

35. Головацький, А. С. Анатомія людини [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації; у трьох томах / А. С. Головацький. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - ISBN 966-382-022-5 Т. 1 : 6-те вид., доопрац. / В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - 2017. - 368 с. : кол. іл.). (Шифр 611(075.8)/Г 61-117137635) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

36. Головацький, А. С. Анатомія людини [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації; у трьох томах / А. С. Головацький. - 6-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - ISBN 966-382-022-5 Т. 2 / В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасов, А. С. Головацький. - 5-те вид., доопрац. - 2017. - 456 с. : кол. іл. (Шифр 611(075.8)/Г 61-640438366) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

37. Головацький, А. С. Анатомія людини [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації : у трьох томах / А. С. Головацький. - 6-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - ISBN 966-382-022-5 Т. 3 / В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасов, А. С. Головацький. - 4-те вид., доопрац. - 2017. - 376 с. : кол. іл. (Шифр 611(075.8)/Г 61-884203054) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

38. Гордієнко, Костянтин Дмитрович. Діловодство в роботі секретаря [Текст] : практичний посібник / К. Д. Гордієнко. - 4-те вид., стереотип. - Київ : КНТ, 2018. - 304 с. (Шифр 35.077.1/Г 68-565895652) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

 

39. Господарське процесуальне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 208 с. (Шифр 346(477)(075.8)/Г 72-154750347) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

40. Григус, І. М. Перша медична допомога [Текст] : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2017. - 176 с. (Шифр 614.88(075.8)/Г 83-569409166) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

41. Громик, Ю. В. Український правопис [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Громик. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 140 с. (Шифр 811.161.2’35(075./Г 87-738429573) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

42. Діловодство, яким воно має бути [Текст] : практичний посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 536 с. (Шифр 35.077.1/Д 11-482334933) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

43. Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 346 с. (Шифр 021.9/Д 64-388077267) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

44. Долбенко, Тетяна Олексіївна. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с. : табл. (Шифр 025.7/.9(075)/Д 64-177295059) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

45. Долинська, Любов Василівна. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - 3-є вид. - Київ : Каравела, 2016. - 303 с. (Шифр 159.9(075)/Д 64-282563062) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

 

46. Драчук, А. І. Теорія і методика викладання гандболу [Текст] : навчальний посібник / А. І. Драчук. - Київ : КНТ, 2016. - 130 с. (Шифр 796.31/.32(075.8)/Д 72-309238313) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

47. Дубенчук, А. І. Баскетбол [Текст] : навчальний посібник / А. І. Дубенчук. - Харків : Ранок, 2010. - 143 с. - (Спортивні ігри в школі). (Шифр 796.323(075)/Д 79-026716084) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

48. Дубравська, Дося Михайлівна. Англійська мова. Сучасна граматика [Текст] = In Pursuit of Perfection : навчальний посібник / Д. М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 369 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 811.111’36(075.8)/Д 79-676249312) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

 

49. Заверуха, Нелі Михайлівна. Основи екології [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 4-те вид. - Київ : Каравела, 2017. - 287 с. (Шифр 502/504(075.8)/З-13-272515321) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

50. Зихлинская, Л. Р. Вторая ступенька [Текст] : практическое пособие по методике преподавания классического танца / Л. Р. Зихлинская ; Колледж хореографического искусства "Киевская муниципальная академия танца имен Сержа Лифаря". - Киев : Лира-К, 2017. - 380 с. (Шифр 792.82(075)/З-66-403935723) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

51. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 1 : перший рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 366-375. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-845684780) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

Пропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

 

52. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 2 : другий рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 400-414. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-466768434) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1) П

ропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

 

53. Каракоз, Олена Олександрівна. Історія книги [Текст] : навчальний посібник / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 359 с. (Шифр 002.2(091)(075.8)/К 21-145258043) Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

 

54. Каракоз, Олена Олександрівна. Історія книги [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. : табл. - Літ.: с. 63-66. (Шифр 002.2(091)(076)/К 21-501509076) Примірники: всього:5 - Ф3(5)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Історія книги" та основні теми для вивчення.

 

55. Каракоз, Олена Олександрівна. Бібліотечна професіологія [Текст] : Практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. (Шифр 02(076)/К 21-533378455) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

56. Каракоз, Олена Олександрівна. Книгознавство [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 71 с. : табл. - Літ.: с. 66-71. (Шифр 002.2(076)/К 21-596429399) Примірники: всього:3 - Ф3(3)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Книгознавство" та основні теми для вивчення.

 

57. Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навчальний посібник / Р. С. Квасницька . - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 631 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 005.915(075.8)/К 32-532686520) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

58. Кимлик, О. Віночок. Музична хрестоматія [Ноти] / О. Кимлик. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 108 с. (Шифр 784.6(082)/К 40-983800815) Примірники: всього:8 - Ф2(7), Ф3(1)

 

59. Кобернік, С. Г. Географія. Соціально-економічна географія світу [Текст] : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів : рівень стандарту, академічний рівень / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко . - Харків : Оберіг, 2012. - 304 с. : карти, іл. (Шифр 26.0я7/К 55-494996676) Примірники: всього:171 - Ф3(170), ГП(1)

У підручнику представлено курс (рівень стандарту, академічний рівень) соціально-економічної географії світу для 10 класу. Він містить різноплановий ілюстрований матеріал.

 

60. Ковальов, Олександр. Декоративно-прикладне мистецтво. 1 - 7 класи [Текст] : навчальний посібник / О. Ковальов. - Суми : Університетська книга, 2018. - 144 с. : іл. 52 с. (Шифр 745/749(075.8)/К 56-622351704) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

61. Козяр, М. М. Комп’ютерна графіка. AutoCAD [Текст] : навчальний посібник / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 304 с. (Шифр 004.92(075.8)/К 59-117946814) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

62. Колесниченко, Юрій. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) [Текст] : методичний посібник / Ю. Колесниченко, Є. Досенко ; Національна хореографічна спілка України. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 272 с. : табл., ноти. (Шифр 793.31(477)(075.8/К 60-765913602) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(2)

 

63. Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Гребеньков [та ін.] ; ред. Г. В. Гребеньков ; Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка, Донецький юридичний інститутвнутрішн. справ ім. Є. О. Дідоренка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 228 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 226-228. (Шифр 316.48(075)/К 65-333694741) Примірники: всього:4 - Ф2(2), Ф3(2)

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфлііктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх винекнення і тактику дій щодо розв'язання з урахуванням професійної справедливості підготовки майбутніх правознавців.

 

64. Копилюк, О. І. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-е вид., виправл. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 536 с. (Шифр 336.717(075.8)/К 65-351306264) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

65. Костюкевич, Віктор Митрофанович. "Теорія і методика спортивної підготовки" (на прикладі командних ігрових видів спорту) [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Костюкевич. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 615 с. - Скор.: с. 10-11. - Предм. покажч.: с. 610-615. (Шифр 796.015(075.8)/К 72-051173708) Примірники: всього:3 - Ф3(2), Ф2(1)

Розглянуто теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки.

 

66. Кремень, Ольга Іванівна. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 412 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 394-410. - Літ.: с. 411-412. (Шифр 336(075.8)/К 79-282015450) Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(2), Ф3(1)

Розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки, бюджет, страхування, фінансовий ринок.

 

67. Кримінальне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 240 с. (Шифр 343(477)(075.4)/К 82-915677882) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

68. Кукалець, Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст] : навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студ. спец. "Початкова освіта" / М. В. Кукалець. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 223 с. - Библиогр.: с. 216-222. (Шифр 373.3.016:502(075/К 89-478306969) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2) Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

 

69. Куленко, Михайло. Основи графічного дизайну [Текст] : підручник / М. Куленко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Кондор, 2018. - 544 с. (Шифр 76-045.43(075)/К 90-658273086) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

 

70. Курбан, Олександр Васильович. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навчальний посібник / О. В. Курбан. - Київ : Кондор, 2014. - 244 с. (Шифр 659.4/К 93-538408810) Примірники: всього:14 - Ф3(2), ГП АБ(10), ГП ЧЗ(2)

 

71. Лєгостаєва, О. О. Податкова система: практикум [Текст] : навчальний посібник / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. - Львів : Новий Світ - 2000, 2017. - 227 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.221.4(075.8)/Л 38-148355040) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

72. Лозовицький, Сергій Павлович. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Лозовицький С. П. ; Укоопспілка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 466 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Термінол. слов.: с. 394-409. - Дод.: с. 410-463. - Л-ра: с. 464-465. (Шифр 657.6(075.8)/Л 72-730935927) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Теоретичні та практичні засади аудиту, питання організації та методики аудиту фінансової звітності підприємства на основі вимог та рекомендацій Міжнародних стандартів аудиту.

 

73. Лук’янихин, В. О. Менеджмент персоналу [Текст] : навчальний посібник / В. О. Лук’янихин. - Суми : Університетська книга, 2017. - 592 с. - (Управління організацією). (Шифр 658.5(075)/Л 84-476665937) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

74. Міжнародне право [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 208 с. (Шифр 341(075.8)/М 11-405916977) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

75. Міхеєнко, Олександр Іванович. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2018. - 446 с. : табл., рис. ; [2] с. - Л-ра: с. 439-446. (Шифр 613(075.8)/М 69-033456895) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

На сучасному етапі розвитку валеологія як система інтегрованих знань перетворюється на фундаментальну науку, яка необхідна в першу чергу тим, хто присвятив себе навчанню, вихованню, профілактиці, оздоровленню, психофізичній реабілітації.

 

76. Маркіна, І. А. Контролінг для менеджерів [Текст] : навчальний посібник / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с. (Шифр 658.15(075.8)/М 27-062171509) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

77. Маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Р. П. Дудяк [та ін.] ; заг. ред. В. В. Липчук ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 455 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 658.8(075.8)/М 27-174637770) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

В навчальному посібнику розглядаються суть, принципи, функції та технологія маркетингу.

 

78. Медвідь, Л. Г. Облік у банку [Текст] : навчальний посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк ; Укоопспілка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 354 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.71(075.8)/М 42-607325483) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

79. Медведєва, Валентина Миколаївна. Основи наукових досліджень [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 84 с. (Шифр 001.89(076)/М 42-360667509) Примірники: всього:6 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

 

80. Менеджмент [Текст] : навчальний посібник / за ред. С. І. Михайлова. - 3-е вид., стереотип. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 536 с. (Шифр 005(075.8)/М 50-205414879) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

81. Михалюк, А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами фортепіанного мистецтва [Текст] : навчально-методичний посібник / А. М. Михалюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ : Ліра-К, 2016. - 220 с. (Шифр 786.2:378.016(075/М 69-169239064) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

82. Можайкіна, Н. С. Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія / Н. С. Можайкіна. - Київ : Ліра-К, 2016. - 215 с. (Шифр 784:37.091.3/М 74-498242275) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

 

83. Москалець, В. П. Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник / В. П. Москалець ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 260 с. (Шифр 159.923(075.8)/М 82-272666502) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

 

84. Музичне мистецтво України (питання історії, педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях) [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд. Н. М. Кречко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 204 с. (Шифр 78.03(477)/М 89-866689252) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

85. Назарчук, Т. В. Менеджмент організацій [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 560 с. (Шифр 65(075.8)/Н 19-564820476) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

86. Нарожна, Н. І. Методика викладання фахових дисциплін [Текст] : практикум / Н. І. Нарожна. - Київ : Ліра-К, 2017. - 152 с. (Шифр 378.147(076.5)/Н 30-792002062) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

87. Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 504 с. (Шифр 658.15(075.8)/Н 53-736873400) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

88. Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав’янська. - Суми : Університетська книга, 2018. - 668 с. (Шифр 657(075)/О-16-032007417) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

89. Онисько, С. М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-е вид., виправл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 367 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 658.1(075.8)/О-58-251999968) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

90. Організація виробництва [Текст] : підручник / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ; ред.: П. В. Круш, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. - Київ : Каравела, 2017. - 551 с. (Шифр 658.5(075.8)/О-64-901712134) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

91. Осмятченко, Л. М. Бухгалтерський облік [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Осмятченко, В. Є. Шевчук ; заг. ред. Л. М. Осмятченко. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 196 с. (Шифр 657(075.8)/О-74-187132785) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

92. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив [Текст] : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 222 с. (Шифр 502/504(075.8)/О-75-804233382) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

93. Основи економічної теорії [Текст] : навчальний посібник / заг. ред.: П. В. Круш, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. - Київ : Каравела, 2017. - 447 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 330.1(075.8)/О-75-374641020) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

94. Основи охорони праці [Текст] : підручник / О. І. Запорожець [та ін.]. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 264 с. (Шифр 331.45(075)/О-75-377969112) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

95. Основи природознавства [Текст] : підручник / Н. Д. Карапузова [та ін.] ; за ред. В. М. Помогайбо. - Київ : ВЦ "Академія", 2014. - 368 с. - (Альма-матер). (Шифр 502/504(075.8)/О-75-797776352) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

96. Остапенко, Л. В. Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання [Текст] : практикум / Л. В. Остапенко, А. А. Іванишин ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва. - Київ : Ліра-К, 2017. - 112 с. (Шифр 780.614.13:37.091/О-76-177351098) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

97. Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2017. - 575 с. (Шифр 614.8(075.8)/П 11-713573968) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

98. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навчальний посібник / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, А. А. Катренко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Суми : Університетська книга, 2017. - 395 с. (Шифр 331.45(075.8)/П 11-550103875) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

99. Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 234 с. (Шифр 681.518:336(075.8/П 11-694208399) Примірники: всього:3 - Ф3(3)

 

100. Пістунова, Т. В. Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Пістунова ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і митстецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 132 с. (Шифр 758(477)(075.8)/П 11-986658571) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

101. Павленко, Тамара. Сольфеджіо на основі українських народних пісень [Ноти] : нотне видання / Т. Павленко. - 2017 : Музична Україна, 2017. - 112 с. (Шифр 784.9:78.087(477)/П 12-095380656) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

102. Палеха, Юрій Іванович. Бібліотечне фондознавство [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; заг. ред. Ю. І. Палеха ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 275 с. (Шифр 025.2(075.8)/П 14-683427910) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

 

103. Палеха, Юрій Іванович. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; [авт. післям. О. Г. Оксіюк] ; Міністерство освіти і науки України). - 4-те вид., випр., допов. - Київ : Ліра-К, 2015. - 623 с. : табл. - (Культура діловодства). - Бібліогр.: с. 606-608. - Л-ра: с. 614-621. (Шифр 35.077.1(075)/П 14-085726493) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства.

 

104. Партико, З. В. Основи видавничої справи [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Ліра-К, 2017. - 301 с. (Шифр 655.4/.5(075.8)/П 18-992324820) Примірники: всього:10 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(7)

 

105. Пинзеник, О.М. Методика викладання дисциплін природознавчого циклу [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Пинзеник ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 118 с. (Шифр 373.2.016:502(075/П 32-307317854) Примірники: всього:6 - Ф3(2), Ф2(4)

У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін природознавчого циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підготовки "Дошкільна освіта" (навчальна програма дисципліни, рекомендації до проведення лекційних та практичних занять, питання для обговорення та контролю, завдання для самостійного опрацювання). Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.01010101 "Дошкільна освіта".

 

106. Плазовська, Любов Василівна. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін [Текст] : навч. посібник / Л. В. Плазовська. - Київ : Кондор, 2017. - 258 с. (Шифр 745/749(075)/П 37-386348276) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

107. Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. - Київ : Каравела, 2016. - 471 с. (Шифр 368(075.8)/П 38-288811446) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування

 

108. Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навчальний посібник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна ; Міністерство освіти і науки України, Донецький державний університет управління. - 2-е вид., виправл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 360 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.763(075.8)/П 42-059029233) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

109. Податкова система [Текст] : навчальний посібник / О. С. Іванишина [та ін.] ; заг. ред. В. Л. Андрущенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 416 с. (Шифр 336.221(075.8)/П 44-869630903) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

110. Політична економія [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки України, Академія муніципального управління ; за ред. Ю. В. Ніколенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 632 с. (Шифр 330.101(075)/П 49-938448688) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

111. Портна, Оксана Валентинівна. Контролінг [Текст] : підручник / О. В. Портна ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 263 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 658.15(075.8)/П 60-505746625) Примірники: всього:2 - Ф3(2) Контролінг : його сутність, функції, види, основні завдання, місце у системі прийняття управлінських рішень.

 

112. Прасолова, С. П. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі ". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 568 с. (Шифр 336.717(075.8)/П 70-660542776) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

113. Ростовський, Олександр Якович. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 640 с. (Шифр 781.2+[373.016:78/Р 78-166215072) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

114. Сімейне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 176 с. (Шифр 347.6(477)(075.8)/С 11-170060906) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

115. Серпенінова, Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія [Текст] : навчальний посібник / Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко. - Суми : Університетська книга, 2018. - 336 с. (Шифр 657(075.8)/С 33-465185103) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

116. Сисак, Л. М. Практичні поради з вивчення гармонії [Текст] : методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації / Л. М. Сисак ; Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України. - 2-е вид., перероб. та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 87 с. (Шифр 781.41(075.8)/С 40-285320941) Примірники: всього:10 - Ф3(2), Ф2(8)

 

117. Скібіцька, Л. І. Діловодство [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2012. - 219 с. (Шифр 005.91/.92(075.8)/С 42-226432363) Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП АБ(2), ГП ЧЗ(1)

Посібник передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та огранізацій різних організаційно-правових форм із застосуваням сучасних засобів оргтехніки.

 

118. Скляренко, Н. В. Макетування [Текст] : довідник для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Н. В. Скляренко, О. С. Пасічник. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. - 132 с. (Шифр 7.021.2(035)/С 43-748635405) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

119. Собченко, Олександр Михайлович. Психологія впливу [Текст] : навчальний посібник / О. М. Собченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 156 с. : табл., рис. ; [2] с. - Л-ра в кінці розд. (Шифр 159.9(075.8)/С 55-402179983) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Плани семінарських занять, методичні вказівки до роботи з текстом навчального матеріалу до курсу "Психологія впливу".

 

120. Стельмащук, З. Вчимося грати на музичних інструментах [Текст] : навчально-методичний посібник / З. Стельмащук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 96 с. (Шифр 780.6(075.8)/С 79-639122013) Примірники: всього:5 - Ф3(5)

 

121. Стоян, В. І. Казначейська система [Текст] : підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац ; за заг. ред. А. І. Крисоватого ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільский національний економічний університет. - 3-е вид., змін. й доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 868 с. (Шифр 336.146(075.8)/С 82-334978082) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

122. Сухощеєва, Людмила. Фортепіанна палітра [Ноти] / Л. Сухощеєва. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 56 партит. ( с.). (Шифр 780.616.432/С 91-681909142) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

123. Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський університет культури, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 252 с. (Шифр 784’06(477)/С 91-054468443) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

124. Сучасний танець. Основи теорії і практики [Текст] : навчальний посібник / О. О. Бігус [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Кафедра сучасної хореографії. - Київ : Ліра-К, 2017. - 264 с. (Шифр 793.3’06(075.8)/С 91-568671599) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

 

125. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. (Шифр 025.44/Т 12-932342950) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(1), ГП ЧЗ(1)

 

126. Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 рік, ББК - на 1997 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 70 с. (Шифр 025.45/Т 12-303672518) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

 

127. Теорія і методика викладання футболу [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. - 2-е вид., перероб. та доповн. - Київ : КНТ, 2018. - 310 с. (Шифр 796.015(075.8)/К 72-127285822) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

128. Трудове право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 172 с. (Шифр 349.2(477)(075.8)/Т 78-419541507) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

129. Удвох веселіше. Ансамблі для фортепіано в 4 руки [Ноти] / аранжув. Л. Жульєва. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 56 партит. ( с.). (Шифр 78.087.1/У 28-916352391) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

130. Хом’як, Р. Л. Контроль і ревізія [Текст] : навчальний посібник / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 657.6(075.8)/Х 76-232606329) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

 

131. Цивільне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки студентів / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 202 с. (Шифр 347(477)(075.8)/Ц 57-688307276) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

132. Чайка, Галина Леонідівна. Самоменеджмент менеджера [Текст] : навчальний посібник / Г. Л. Чайка. - Київ : Знання, 2014. - 422 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. (Шифр 005.322(075.8)/Ч-15-102785941) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

Висвітлюються сутність, функції, цілі, методи і технології самоменеджменту на основі сучасних підходів до управління і праці менеджера.

 

133. Черкасов, Володимир. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчальний посібник / В. Черкасов. - Київ : Академія, 2016. - 240 с. - (Альма-матер). (Шифр 78:37.091.3(075.8/Ч-48-597370281) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

 

134. Черкасова, С. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 330 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.76(075.8)/Ч-48-943802377) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

 

135. Шаравара, Тамара Олексіївна. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами [Текст] : навчальний посібник для аспірантів / Шаравара Т. О. ; Міністерство освіти і науки України, Полтавська державна аграрна академія, Кафедра іноземних мов та українознавства. - Київ : Ліра-К, 2017. - 255 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Л-ра: с. 252-255. (Шифр 025.5:001.891](07/Ш 25-988782338) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Навчальне видання містить роз'яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору.

 

136. Шелудько, Валентина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : підручник / В. М. Шелудько ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 3-є вид., стереотип. - Київ : Знання, 2015. - 535 с. : граф., табл. - Предм. покажч.: с. 526-534. - Скор.: с. 535. (Шифр 336.7(075.8)/Ш 44-777531054) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Матеріали підручника дають необхідні знання для здійснення практичної діяльності на фінансовому ринку України та міжнародному фінансовому ринку.

 

137. Шеховцов, А. В. Комп'ютерні технології для дизайнерів [Текст] : навчальний посібник / А. В. Шеховцов, Г. Н. Полєтаєва, Д. О. Крючковський, Р. В. Бараненко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 317 с. - (Комп'ютерні технології). (Шифр 004.9-045.43/Ш 54-813383916) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(2), ГП ЧЗ(3)

 

138. Шипота, Галина Євгенівна. Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : іл., табл. - Літ.: с. 56-65. - Дод.: с. 66-145. (Шифр 01(076)/Ш 63-090481737) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

Практикум пропонує нові інноваційні підходи до формування готовності студентів професійно займатися бібліографічною діяльністю.

 

139. Шкіря, Н. Л. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 224 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 657.6(075.8)/Ш 66-505639603) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

140. Юридичне документознавство [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук ; упоряд. Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 164 с. (Шифр 34:002.1(075.8)/Ю 70-252237288) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

141. Юрченко, Л. І. Екологія [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Юрченко ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Професіонал ; Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с. (Шифр 502/504(075.8)/Ю 83-910754939) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

 

Запрошуємо Вас ознайомитися з новими надходженнями літератури в читальній залі бібліотеки Головного корпусу. 

Останні новинки

 

 Salyi

  Салій О.

"Сей край невичерпаної красоти": гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX – початку XX століття : монографія / Олександра Салій ; [наук. ред. Микола Легкий] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2018. – 325 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

У монографії комплексно досліджено гуцульський текст в українській художній прозі кінця XIX — початку XX століття. Виявлено причини його формування, простежено особливості зображення топосу Гуцульщини у прозовій творчості І. Франка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Марка Черемшини, Г. Хоткевича, Д. Харов’юка і П. Шекерика-Доникова. Вперше в українському літературознавстві виокремлено критерії, що дають змогу з’ясувати приналежність художнього твору до цієї структури, а також сформовано наукове визначення поняття «гуцульський текст». Здійснено грунтовний аналіз його основних проблемно-тематичних блоків, з’ясовано основні мотиви та художні коди. Встановлено, що в гуцульському тексті, до творення якого кожен із письменників долучався через особисте, втілено авторське суб’єктивне бачення гуцульського буття як культурного феномену, а також подано об’єктивну візію тогочасних історичних та суспільно-побутових реалій краю

 Antonov Akmeologia

  Антонов, Валерій Миколайович.

Акмеологія щастя в Україні: кіберакмеологічний аспект : монографія / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. І. Сікорського", Укр. акад. акмеології. - Київ, 2018. - 135 с.

Розглядається поняття щастя-для Людини і окремої людини-частково в залежності від;віку. Стану, статі, індивідуально - типових особливостей( генотипу, філотипу,тобто онто-і філо-гензу). Абсолютного щастя не існує. Щастя - це стан цілковитого задоволення життям. 

 Vorok

 Ворок Х.

Поетика сновидінь у прозі Івана Франка / Христина Ворок ; [наук. ред. Микола Легкий] ; НАН України. Інститут Івана Франка. – К. : Наукова думка, 2018. – 256 с. – Проект «Наукова книга» (Молоді вчені).

У праці досліджено проблему поетики сновидінь у науковому та художньому дискурсах Івана Франка. Уперше комплексно на основі літературно-критичних, фольклористичних праць та епістолярію письменника окреслено власне Франкове розуміння процесу сну, його ролі у художній творчості, генези та природи сновидінь загалом. Визначено особливості художнього онейросу прози письменника, осмислено символіку, сюжетно-композиційні функції сновидінь, з'ясовано структурно-семантичні, стильові особливості та зображально-виражальні можливості онейризму (при цьому простежено власне авторські сновізії), здійснено інтерпретацію сновізійного часопростору та диференційовано сни, марення, галюцинації. Для літературознавців, викладачів і студентів-філологів. Монографія стане в нагоді усім тим, хто цікавиться проблемами поетики сновидінь в українській літературі й художній спадщині І. Франка зокрема. 

 

 Senchenko

Сенченко, О. М.

Інформаційно-мережеві війни: теорія, моделі, алгоритми [Текст] / О. М. Сенченко. - Київ : КВІЦ, 2017. - 332 с.

ISBN 978-617-697-063-7

Інструментарій інформаційно-мережевих війн включає в себе поєднання стратегії непрямих дій і «м’якої сили», як інструмента управління міжнародними процесами, спрямованими на формування «керованого хаосу» і управління цим керованим хаосом. Технології «керованого хаосу» – це новий неконтрольований міжнародними організаціями вид зброї масового ураження, нова форма колоніальної політики. Важливим засобом інформаційно-мережевих війн є фінансово-економічна зброя, яка активно застосовується в фінансово-економічних війнах. Особливу роль в цьому відіграють неурядові міжнародні організації, Міжнародний валютний фонд, інші організації і структури, які є важливими складовими інформаційно-мережевих війн. В ході обговорення наукового видання відзначалося, що алгоритм ведення сучасних інформаційно-мережевих війн безпосередньо пов'язаний з алгоритмом впливу на систему політичного управління і алгоритмом зміни політичної влади, наведено чисельні приклади ознак інформаційно-мережевої війни проти України.

 Ozd plavan

 Бріскін Ю.

Оздоровче плавання : навч. посіб. для студентів І - ІІ рівнів вищої освіти / Юрій Бріскін, Тетяна Одинець, Мар'ян Пітин, Олег Сидорко. - Львів : ЛДУФК, 2017. - 200 с.

ISBN 978 - 617 - 7336 - 10 – 4

Оздоровче плавання " та " Теорія та методика плавання ". Подано особливості занять у водному середовищі , структуру й зміст різних видів реабілітаційних та оздоровчих програм, їх використання при фізіологічних і нозологічних станах, а також регламентацію та контроль навантаження залежно від індивідуальних особливостей організму. Для проведення діагностики рівня засвоєння знань студентам запропоновано тести для самоконтролю.

 Ekonom teoria

 Економічна теорія: підручник / В.Д. Лагутін, Ю.М. Уманців, Т.А. Щербакова та ін. ; за заг. ред. В.Д. Лагутіна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с.

ISBN 978-966-629-839-6

Підручник "Економічна теорія (основи)" підготовлений відповідно до програми дисципліни. Присвячено вивченню еволюції предмета та методу економічної теорії, розкриттю основ функціонування економічної системи, визначенню змісту і структури суспільного виробництва, аналізові конкуренції та наслідків монополії, сутності капіталу та його функціональних форм. Окремі розділи підручника присвячено розглядові природи та функцій кредиту, з’ясуванню особливостей становлення ринкових відносин в аграрному секторі, сутності та джерел формування доходів населення, розкриттю економічних функцій держави. Логічним завершенням викладення навчального матеріалу є теми, присвячені розкриттю напрямів розвитку світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також глобальних проблем сучасності. Для студентів галузі знань «Управління та адміністрування» та всіх, кого цікавлять проблеми економічної теорії. 

 Finansy

Фінанси, гроші та кредит : навч. посібник / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 416 с.

У навчальному посібнику висвітлено сутність та функції фінансів, фінансової системи та фінансового механізму; структуру податкової системи України; структуру та устрій бюджетної системи України, систему доходів та видатків бюджетів та систему бюджетного вирівнювання; механізм бюджетного процесу та функцій його учасників; види і причини дефіциту бюджету, державного боргу та методи управління ним; механізм соціального страхування в Україні; сутність таких категорій як гроші, грошовий оборот, грошові потоки, швидкість оборотності грошей, грошові системи, інфляція, валюта, кредит; сутність, форми та види кредиту; форми безготівкових розрахунків; сутність та інструменти грошово-кредитної політики; сутність, види, причини, методи регулювання інфляції; основи функціонування грошового, валютного, фондового ринків. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, аспірантів, викладачів, наукових та практичних працівників. 

 Slovnyk ukr angl

Англо-український, українсько-англійський словник термінів з антикорупційного менеджменту : присвячено 95-річчю факультету економіки і підприємництва Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекотова / Тетяна Валеріївна Момот, Олександр Миколайович Ващенко, Галина Миколаївна Шаповал, Наталія Олександрівна Чех, Роман Юрійович Тесленко. – Харків : Лідер, 2017. – 175 с.

Словник в Україні видається вперше. Він є довідником, систематизованим виданням, яке містить основні терміни і поняття, що широко вживаються у міжнародній практиці з антикорупційного менеджменту. При розкритті змісту термінів використано міжнародні стандарти та досвід провідних міжнародних організацій із запобігання та протидії корупції. Знання термінів та понять, наведених в словнику, полегшить розуміння практичних проблем, допоможе зорієнтуватися в системі сучасних понять антикорупційного менеджменту. Рекомендовано студентам, аспірантам і викладачам навчальних закладів, керівникам організацій різних форм власності, іншим практичним працівникам, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями антикорупційної діяльності. 

 Slovnyk grec ukr

 Новогрецько-український, українсько-новогрецький практичний словник [Текст] : 22 000 слів та виразів = ΕΛΛΗΝΟ-ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ, ΟΥΚΡΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ : 22 000 λέξεις και εκφράσεις / уклад. Олег Угрінович. - Київ : Криниця, 2015. - 415 с.

ISBN 978-966-2434-29-3

Кожна із частин містить понад 11 000 слів і виразів. До реєстру пропонованого словника внесено найуживанішу лексику сучасної новогрецької та української літературної мови. Словник покликаний задовольнити потреби мовної практики передовсім українського читача, зокрема: допомагати в перекладах грецьких текстів різних стилів, в той же час він стане в пригоді для греків, яким потрібно знати українську мову. На початку словника надається кратка історична справка з грецької мови, також у словнику є грецький алфавіт в якому надані правила читання літер, та основні правила вимови голосних і приголосних.

 

fil dumka

Філософська думка західної української діаспори XX століття: ідеї та постаті [Текст] / С. Л. Йосипенко [и др.] ; Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г. С. Сковороди. - Київ : Наукова думка, 2018. - 272 с.

ISBN 978-966-00-1631-6

У монографії на основі вивчення постатей та ідей визначних представників філософської думки західної української діаспори ХХ століття здійснюється аналіз внеску діаспорної думки у модернізацію інтелектуального, політичного і культурного життя українського світу. Серед представників, залучених до аналізу – Дмитро Чижевський, Іван Лисяк-Рудницький, Віктор Петров, Юрій Шевельов, Василь Зеньковський, Володимир Олексюк та інші.

 mat conf

Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів : ЛДУФК, 2016.– 396 с.

ISBN 978-966-2328-98-1

До збірки включено статті, які присвячені історичним, соціально-економічним аспектам рекреаційної і туристичної діяльності, проблемам розвитку рекреаційно-туристичних зон, територій, об’єктів; «Спорту для всіх» в Україні та за кордоном; змісту рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення; проблемам адаптивної фізичної культури; питанням підготовки фахівців.

z vikiv 

 Дончик, Віталій Григорович.

З віків і на віки [Текст] / В. Г. Дончик ; Національна академія наук України, Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка. - Київ : Наукова думка, 2018. - 1022 с.

ISBN 978-966-00-1617-0

«З віків і на віки» — так визначив у заголовку книжки її автор, академік НАН України Віталій Дончик, шлях і перспективи українського художнього слова в його історичному розвитку. Розглядуваний тут літературний процес другої половини XX та початку XXI століття постає невіддільною спадкоємною ланкою на цьому тисячолітньому шляху. Тяглість, роль національних традицій і цінностей, історична пам’ять — домінантні мотиви літературознавчих, етнокультурних, а часто й актуальних політико-ідеологічних міркувань та узагальнень ученого. Видання не має монографічної побудови, автор шукає засоби поєднання наукового дискурсу й вільного літературно-критичного «неохололого» осмислення матеріалу: у вибраному з його доробку різних часів, крім більших і менших літературознавчих розвідок, і політична полеміка, діалоги та інтерв’ю, нотатки і коментарі, чимало спогадів, біографічні й автобіографічні штрихи та деталі, ексклюзиви тощо. За жанровим розмаїттям книжки — широка портретна панорама українського письменства, цілісний розгляд як різноскладового літературного процесу, так і багатьох, пов’язаних із ним, наболілих духовних проблем України на зламі епох.

 testy

 Монастирська, Р. І., Сірант А.М.

Тести з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (навчально-методичний посібник для студентів нефілологічних спеціальностей) [Текст] / Р. І. Монастирська, А. М. Сірант ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2017. - 110 с.

Посібник упорядковано відповідно до чинної програми дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» і містить тестові завдання, що є обов’язковим складовим елементом системи вимірювання результатів навчання. Тести закритого типу як лаконічні і завершені висловлювання, що сформульовані у стверджувальній формі, підібрані з метою засвоєння студентами нефілологічних спеціальностей мовних засобів, що властиві науковому, офіційно-діловому, розмовному стилям. У посібнику дотримано основних принципів з підготовки тестових завдань, спрямованих на формування й розвиток комунікативної культури у сфері професійного мовлення в його усній та писемній формах та навичок практичного володіння мовою, зумовленого фаховими потребами.

Тести розподілено на два розділи: тестові завдання для поточного контролю та тестові завдання для підсумкового контролю. У першому розділі тести розподілено за темами, що дає змогу і викладачам, і студентам швидко зорієнтуватись у матеріалі. Наявність ключів до цієї частини тестів робить можливим використання їх студентами для самоконтролю. Тести для поточного контролю подано за варіантами. Завдання з цієї частини тестів можуть бути використані для написання модульних контрольних робіт, оскільки матеріал, вміщений у завданнях тестів має узагальнювальний характер. Автори пропонують чітку та логічну систему оцінювання, що, безумовно, є позитивним, оскільки, по-перше, дозволяє уникнути суб’єктивності в оцінюванні знань студентів, по-друге, дає змогу студентам самостійно порахувати свій бал.

 Vasiliev

 Васильєв Є. М.

Сучасна драматургія : жанрові трансформації, модифікації, новації : монографія / Є. М. Васильєв. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2017. – 532 с.

Намагатися зрозуміти, куди йде сьогодення, – справа складна, невдячна й страшенно захоплива. Бо хто, як не ми, сучасні, знає краще, що в цьому-таки сьогоденні відбувається, і хто, як не ми, найбільш засліплений розмаїттям довкілля й не здатен побачити його, довкілля, у справжній цілості? Тому-то спроби осмислити головні вектори/тенденції/домінанти сучасного розвитку викликають повагу, розуміння і навіть співчуття. Саме співчуття, адже такому сміливцеві доводиться мати справу з «невистояним» матеріалом, здатним у найнесподіваніші способи і напрямки збуритися, перетворитися, переосмислитися; доводиться давати прогнози – і втішні, і не дуже; доводиться, мов Кассандра, бути за них битим.
Знаний рівненський теоретик, історик драми, режисер і актор Євген Васильєв наважився озвучити й докладно аргументувати своє бачення руху сучасної світової драматургії, обравши її аспект, що хоч трохи піддається каталогізуванню й системному осмисленню, – жанровий. Безумовно, можна довго сперечатися, чим же є жанр для автора й твору, яка його природа і ролі, про його онтогенез і еволюцію. Але наразі науковець обирає більш прагматичний шлях і пропонує вважати зміст поняття «жанр» якщо не усталеним, то принаймні концептуально зрозумілим, і зосередитися на тому, яких «трансформацій, модифікацій і новацій» зазнає його безпосереднє наповнення.
Себто йдеться про реконструкцію фабул, мотивів і чинників, відповідно до яких жанрова палітра сучасної драматургії є саме такою. Реконструкцію, здійснену на основі спостереження за зовнішніми проявами змін, але з урахуванням загальних закономірностей таких процесів. Чи не те саме робить глядач вистави, спостерігаючи за рухами й репліками персонажів і намагаючись з’ясувати їхні справжні спонуки та передбачити розвиток дії? Отже, перед нами драма сучасної драматургії.

 med reabyl

 Медична і соціальна реабілітація:підручник / В.Б. Самойленко, Н.П. Яковенко, І.О. Петряшев та ін. — 2-е вид., переробл. і допов. — К. : ВСВ “Медицина”, 2018. — 464 с.

У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу та медико-соціальної реабілітації при різних видах патології дорослих і дітей, описано сучасні орієнтовні комплекси відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з програмою “Медична і соціальна реабілітація”. Детально описано прийоми масажу та лікувальної фізкультури, що сприяють ефективному лікуванню та реабілітації хворих з різними патологічними станами в клініці внутрішніх хвороб. Особливу увагу приділено психологічній, професійній, педагогічній, соціальній реабілітації та відновному лікуванню в геріатрії з урахуванням анатомо-фізіологічних змін у цієї категорії пацієнтів.

Для студентів медичних училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, медичних сестер, інструкторів з лікувальної фізкультури та масажу.

 advokat

  Фіолевський Д. П.

Адвокатура: підручник. / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., стереотипне. – К.: Алерта, 2017. – 624 с.

У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» та нового КПК. З огляду на кардинальні зміни в соціальній свідомості та орієнтирах держави, акцентується увага на необхідності якісних змін підготовки адвокатів, стилю та методів їхньої роботи.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, викладачів та широкого кола читачів.

 Pocheptsov

Почепцов Георгій Георгійович

Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології XXI століття [Текст] / Г. Г. Почепцов ; пер. Т. Гуменюк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. - 257 с.,

ISBN 978-966-518-723-3

Повернення старого світу не буде й не може бути. Наш світ змінюється швидше, ніж ми самі. Його роблять інакшим нові технології – насамперед такі інформаційно-комунікативні, як Інтернет.Якщо старі технології вибудовували вертикаль влади або релігії, де голос знизу не міг бути почутим нагорі, то сучасні технології дають право бути почутими усім. Це створює досить серйозне випробування для влади, адже вона звикла, що чути мають тільки її. Але ми також хочемо бути почутими.

 Partiko

 Партико, З. В.

Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Ліра-К, 2018. - 232 с.

ISBN 978-617-7507-62-7

Описано науку, псевдонауку, паранауку та їх відмінності. Подано універсальні вимоги до науки, а також специфічні вимоги до природничих, суспільно-гуманітарних, формальних, мистецтвознавчих, філософських і теологічних наук. Визначено основні характеристики дисертаційного дослідження, подано типову композиційну будову дисертації. Викладено технологію інформаційного пошуку джерел. Детально розглянута методологія, аргументація та обґрунтування дисертаційного дослідження. Описано, як формулювати захищувані положення, а також визначати їх новизну. Враховано особливості захисту дисертацій на сучасному етапі розвитку науки в Україні.

Право

Prov dopytu

Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, давання завідомо неправдивого показання. Зразки та бланки процесуальних документів. [текст] практичний посібник-коментар. - К. : «Центр учбової літератури», 2018.-200 с.

ISBN 978-611-01-0639-9

Практичний посібник - коментар розрахований на суддів, прокурорів, слі­дчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

 Gosp dogovory

Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів[текст] практичний посібник. - К. : «Центр учбової літератури», 2018. - 84 с.

ISBN 978-611-01-0815-7

Поняття «господарський договір» доволі широко використовується у юридичній практиці, але досі є, явищем спірним, за великим рахунком невизнане ним у правовому сенсі.

Вітчизняна юридична наука та практика успадкували радянську цивілістичну спря­мованість, і навіть прийняття свого часу Господарського кодексу України не виправило ситуацію. Більш того зараз, за часів суттєвих змін, якщо не сказати реформаторських змін, вітчизняне законодавство готове позбавитися цього нормативного акту. Дуже голосно лунають пропозиції щодо скасування цього кодексу.

Завданням цього посібника не є участь у наукових суперечках щодо юридичного сенсу господарських правовідносин. Ми ставимо більш скромну ціль - надати практичних порад учасникам господарської діяльності і спрямувати читачів у поточному становищі правового регулювання цієї діяльності.

Рекомендуємо посібник практикуючим правникам, суб'єктам господарських відносин - підприємцям, студентам юридичних факультетів.

Zrazky proc 

Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [текст]: - К.: «Центр учбової літератури», 2018. - 108с.

ISBN 978-611-01-0809-6

 Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах ци­вільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні про­цесуальних документів у разі, коли немає можливості скористатись юридичною допомогою.

У посібнику також запропоновані приклади документів процесуального харак­теру, які притаманні цивільному судочинству. 

 Zem spory

Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО.[текст] практичний посібник. - К. : «Центр учбової літератури», 2018. — 224 с.

ISBN 978-611-01-0749-5

Завданням цього посібника є розгляд питань, що пов’язані із земельними спорами та способами їх вирішення. Розглянуті матеріали сучасної судової практи­ки та найновіші нормативні акти.

Окремо у посібнику розглядається питання відповідальності за порушення земельного законодавства і судова практика з цього приводу.

Питання надання земельних ділянок учасникам АТО трохи «вибивається» зі структури посібника, але враховуючи актуальність теми, ми не доцільно залиши­ти її зовсім без уваги.

Видання розраховане на широке коло читачів, має на меті зорієнтувати громадян у складних питаннях щодо земельних відносин.

Філософія, психологія (видавництво Фоліо, серія Істини)

Platon

 Платон

Апологія Сократа; Діалоги / пер. з давньогрец. Й. Кобіва, Ю. Мушака; прим, та покажч. імен Й. Кобіва; худож.-оформлювач М. Мендер. — Харків: Фоліо, 2017. — 409 с. — (Істини)

ISBN 978-966-03-7836-0 (Істини).

ISBN 978-966-03-7851-3

Платона (427—347 до н. е.) вважають не тільки філосо­фом, але й великим письменником античності. Найбільш він прославився як майстер діалогу. У видання ввійшли вибрані діалоги, а також монологічний твір «Апологія Сократа». Розмо­ву в більшості діалогів веде вчитель Платона Сократ, який не­вимушено приводить співбесідників до глибоких філософських висновків і водночас надає читачеві можливість самостійного пошуку істини.

 

Spinoza

 Спіноза Б.

Теологічно-політичний трактат/ Бенедикт Спі­ноза; пер. з латини, передмова та прим. В. Д. Литвинова.; худож.-оформлював О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2018. — 410 с. — (Істини).

ISBN 978-966-03-7836-0 (Істини)

ISBN 978-966-03-7889:6

«Теологічно-політичний трактат» видатного нідерландсько­го філософа-пантеїста. Бенедикта Спінози (1632—1677) — один із перших його кроків на шляху до створення цілісної картини світу і зрозуміння «першопричини і походження речей», що мислилося як пантеїстичне розкриття генезису всіх предметів та Природних явищ з погляду тотожності Бога та природи як єди­ної, вічної та нескінченної субстанції. 

 

 Aristotel

  Арістотель

Поетика/ пер, з старогрецької Б. Тена; передмова та прим. Й. Кобова; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2018. — 154 с. — (Істини)

ISBN 978-966-03-7836-0 (Істини)

ISBN 978-966-03-7892-6

Прокинувшись після довгого сну, середньовічна європейсь­ка наука відкрила для себе широкі обрії давньогрецької наукової думки і першим серед найвеличніших вчених античності прого­лосила Арістотеля (384-322 н. є.). Саме його твори з різних галузей науки стали фундаментом нових знань людства.

Але жоден з його творів за впливом і популярністю не може зрівнятися з трактатом «Поетика» («Про мистецтво поетичне»), який являє собою спробу осмислити досвід, накопичений дав­ньогрецькою поезією, театром та образотворчим мистецтвом, а також підсумувати теоретичні дослідження давньогрецьких філософів.

 

 I dzin

 І-цзінКнига змін / пер. з рос. Є.В. Тарнавського — Харків: Фоліо, 2018. — 281 с. — (Істини).

ISBN 978-966-03-7836-0 (Істини).

ISBN 978-966-03-8048-6.

«І-цзін. Книга змін» — це китайський філософсько-окульт­ний трактат, що з’явився наприкінці II тис. до н.е., а коментарі до нього, як стверджує традиція, були написані Конфуцієм, творцем самобутнього етико-філософського вчення, що отримало його  ім’я і стало основою китайської державності.

«Книга змін» мала величезний вплив на духовну культуру , Китаю, бо визначала розвиток філософії, математики, політики, < стратегії, теорії живопису і музики та й самого мистецтва взагалі.  У XX столітті «Книгу змін» для себе відкрили європейці. Науковців цікавить саме філософський аспект трактату, а пересічних людей вабить його окультний бік — можливість передбачити свою долю.

 Fraid

Фройд 3.

Психологія сексуальності / Зиґмунд Фройд; пер. ; укр. Є, В. Тарнавського; худож.-оформлювач О. А. Гугалова. — Харків: Фоліо, 2018. — 153 с. — (Істини).

ISBN 978-966-03-7836-0 (Істини).

ISBN 978-966-03-7882-7.

Робота «Психологія сексуальності» видатного австрійського лікаря, психоаналітика і засновника методу психоаваліза Зиґмунда Фройда (1856—1930), що з’явилась у 1905 році, справила на сучасників враження вибуху гранати і стала виз­начним явищем не тільки в європейській науці того часу, а й у суспільному житті. Вона привернула увагу багатьох лю­дей до цієї фактично закритої теми, тим самим значною мірою сприяла змінам їхнього уявлення про сексуальність. Вчений вперше торкнувся питання дитячої сексуальності, розглянув природу статевого потягу і різних сексуальних відхилень— перверсій. 

 

Підручники та посібники

 

 антонов кібер

 Антонов В. М.

Кібернетична акмеологія (теорія і практика моделювання, акселерації та розвитку людини) [текст] : монографія / В. М. Антонов, 2015. - 229 с.

Досліджуються наукові теоретичні та практичні питання нової науки – кібернетичної акмеології, її концепція та принципи, що використовуються для аналізу, модифікації, розвитку та акселерації потенційно-ресурсних можливостей людини на ґрунті сучасних інформаційних технологій і побудованих на їх засадах кіберакмеологічних медико-біологічних інформаційних систем для надання методик, технологій, порад, рекомендацій, алгоритмів поведінки особи щодо досягнення нею пікових (акме) точок у життєдіяльності (акме здоров’я, акме креативності, акме кохання, акме фінансового стану, акме влади, акме самовдосконалення тощо). для всіх, хто бажає удосконалити власне життя, досягти бажаного результату, поліпшити своє життя, визначитися з вибором професії відповідно, а також для боротьби зі стресами, ошуканством, депресією, для створення особистості, яка в змозі приймати ефективні і оптимальні рішення в умовах невизначеності та та неповної визначенності. 

 антонов кібернет

 Антонов В. М.

Кібернетична акмеологія у запитаннях та відповідях [текст] : монографія / В. М. Антонов, 2015. - 236 с.

Розглядаються основні фундаментальні поняття, теоретико – технологічні (методологічні) основи акмеології та кібернетичної акмеології; методи, моделі та алгоритми кібернетично – акмеологічного дослідження; стратегії оптимізації розвитку потенційно – ресурсних можливостей особистості, кібернетично – акмеологічні основи професіональної та прикладної акмеології, етасологічна (вікова), гендерні та сексуальні основи кібернетичної акмеології, практичні напрямки застосування кіберакмеології, кібернетичне акмеологічне тестування та діагностика, моніторинг та контроль; а також кібернетичні акмеологічні інформаційні системи. структура викладення матеріалу у вигляді питань і відповідей, доступність викладення дозволяє швидко і легко вивчити і засвоїти викладений матеріал, підготуватися до іспиту або заліку для студентів, магістрантів, аспірантів, а також для викладачів і всіх бажаючих з метою початкового ознайомлення з концепцією і принципами побудови інноваційної науки кібернетична акмеологія. 

 боднарук

 Боднарук М. І.

Правове регулювання соціального страхування в Україні [текст] : монографія / М. І. Боднарук, 2014. - 472 с.

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем правового регулювання соціального страхування в Україні. У роботі здійснена загальнотеоретична характеристика соціального страхування, проаналізовано історичний генезис розвитку соціального страхування, сучасний стан та перспективи його правового регулювання, визначено механізм правового регулювання соціального страхування в україні, охарактеризовано суб’єктів та правовідносини у даній сфері, розглянуто їх сутність, виділено особливості. Окрема увага відведена ґрунтовному дослідженню системи гарантій соціального страхування в україні, а також проблематики відповідальності за порушення прав громадян у сфері соціального страхування. 

Для науковців, викладачів, студентів, аспірантів і докторів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх хто цікавиться проблемами соціального страхування в Україні.  

 Volkovsky

 Волковський, Володимир Павлович

Ідея суспільності: політична філософія в Україні ХІХ століття [текст] / Володимир Волковський, 2017. - 264 с.

Книга присвячена аналізові політично-філософської думки україни хіх ст. із застосуванням методологічних підходів історії ідей, історії понять і слів. аналіз сфокусовано на слові «суспільність», через багатозначність та концептуальну плідність якого автор підходить до дослідження історії ідеї суспільності. описано становлення цієї ідеї від раннього українофільського дискурсу початку ХІХ ст. до зрілої артикуляції у текстах М. Драгоманова та І. Франка, а також проблеми українського модерного націєтворення та політичної філософії. 

 

 балух

 Балух, Василь Олексійович

Ранньомодерна Європа [текст] : підручник / В. О. Балух, В. П. Коцур, 2016. - 703, [1] с.

Підручник містить системний виклад історичних подій у європейських країнах епохи раннього модерну, висвітлює провідні тенденції історичного розвитку західної європи з кінця XV до середини XVII ст., розкриває особливості економічних відносин у європейських країнах ранньоновочасного періоду, визначає специфіку культурного поступу Європи в епоху відродження і бароко. територіальні межі викладеного матеріалу охоплюють Англію, Німеччину, Францію, Швейцарію, Іспанію, Італію, Нідерланди, скандинавські країни, Австрію, Угорщину, валаське, молдавське і трансильванське князівства. 

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів шкіл, гімназій, коледжів і ліцеїв, а також для масового читача. 

 

клименко

 

 Клименко, Ніна Федорівна

Як народжується слово [текст] / Ніна Клименко, 2017. - 252 с.

У книжці в популярній формі розповідається про словотворення в сучасній українській мові, зокрема про роль префіксів і суфіксів у творенні нових слів і оновленні старих, подаються словотворчі моделі.

Для учнів середньої школи, всіх шанувальників рідного слова.

 

 

 

розвиток

  Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування [текст] : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 12 грудня 2012 р. / Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. - 504 с.

Представлено матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток взаємодії держави і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування», організованої Національним інститутом стратегічних досліджень, присвяченої питанням оптимізації системи відносин між органами влади та громадськістю. Учасники конференції обговорили актуальні проблеми налагодження суспільного діалогу та співпраці органів влади з громадським сектором відповідно до європейських і світових практик ефективного врядування, соціального контексту легітимності та ефективності функціонування держави в умовах поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій та мережевої громадської самоорганізації.

 

 

антропологія 

  Борисова, О. В.

Соціальна антропологія [Текст] : навчальний посібник / О. В. Борисова, 2016. - 223 с.

У підручнику з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії походження людини, расоґенези і соціоґенези, походження мови, мистецтва і культури; дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також щодо ґенези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських земель. Кожен блок дисципліни супроводжується набором ключових понять і контрольними запитаннями, а в кінці тексту надається пакет тестових завдань, словник персоналій і термінів та список рекомендованої літератури.   

пасычник

 Пасічник, В. В.

Веб-дизайн [Текст] : підручник / В. В. Пасічник, О. В. Пасічник, 2016. - 518 с.

Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систем різного спрямування на основі реляційних баз даних. Призначається для студентів, що навчаються занапрямами галузей знань "Інформатика та обчислювальна техніка", "Системні науки та кібернетика" і "Системна інженерія" та споріднених галузей знань, пов'язаних з вивченням комп'ютерних інформаційних технологій. Може бути використаний викладачами в якості дидактичного матеріалу, а також для самостійного вивчення і підвищення кваліфікації.

рибалка

  Рибалка, В. В.

Методологічні проблеми наукової психології [Текст] : посібник / В. В. Рибалка, 2017. - 245 с.

У посібнику висвітлюються деякі проблеми побудови методології сучасної психологічної науки, в центрі якої стоять категорії особистості, її діяльності, здібностей, духовності. Посібник підготовлений на основі курсу лекцій, прочитаних студентам, магістрантам та аспірантам психологічних факультетів вищих навчальних закладів, тому він адресований саме цій категорії читачів, а також викладачам психології, слухачам інститутів післядипломної освіти та професійним психологам.

 

 

Bodnar Obkladinka

  Бондар, І.

Диференційоване фізичне виховання [Текст] : навчальний посібник / І. Бондар, 2017. - 200 с.

Навчальний посібник містить матеріал одного з найважливіших розділів профільної навчальної дисципліни для студентів факультету фізичного виховання – «Теорії і методики фізичного виховання». Описано соматичні й функціональні особливості представників різної статі і віку та відмінності фізичного виховання для реалізації диференційованого підходу, особливості фізичного виховання з урахуванням показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості; особливості методики занять зі школярами, скерованими до різних медичних груп з урахуванням їхніх показників; характеристики фізичного виховання школярів з урахуванням властивостей нервової системи. Кожен розділ завершується контрольними запитаннями та завданнями для самостійної роботи студента. Подано тлумачний словник основних термінів і понять. 

 одинець  Одинець, Т.

Фізична реабілітація жінок з постмастектомічним синдромом [Текст] : монографія / Т. Одинець, 2017. - 400 с.

У монографії висвітлено нове розвʼязання проблеми фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом. За результатами теоретичного пошуку та власних емпіричних досліджень обґрунтовано концептуальні положення диференційованої фізичної реабілітації хворих з постмастектомічним синдромом та їх реалізацію за проблемно- та особистісно-орієнтованими програмами; подано спосіб оцінювання прогнозованого рівня функціонального стану серцево-судинної системи жінок з постмастектомічним синдромом та чинники, що визначають спрямованість засобів реабілітаційного процесу. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, лікарів-онкологів та фізичних терапевтів, реабілітологів-практиків, студентів та зацікавлених осіб.

 

 енциклопедія

Міжнародна поліцейська енциклопедія. Понятійний апарат. Концептуальні підходи. Теорія та практика [Текст] : в 10 томах

Т. I : Теоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології Том І енциклопедії «Тееоретико-методологічні та концептуальні засади поліцейського права та поліцейської деонтології» (2003 р., 1 232 с.) містить тлумачення 1 547 термінів та визначень. У ньому розглянуто організаційно-правові засади, стратегію і тактику діяльності поліції (міліції), висвітлено досвід демократичних країн та відображено термінологічно-понятійний апарат поліцеїстики як нового наукового напряму.

 

  Нові надходження в 2017 році 

 

Художня література

  

 Svoboda

  Афаг Масуд

Свобода. Роман, оповідання. Переклад українською Н.Куліш. – К.: ЛА «Друге дихання», 2017. – 278 с.

Афаг Масуд – відома сучасна азербайджанська прозаїк, драматург, перекладачка, автор десяти романів, п’єс, оповідань, есе. Перекладала твори Х.Л. Борхеса, Т. Вулфа, Х. Кортасара, Г.Г. Маркеса. До українського видання увійшли роман «Свобода», лейтмотивом якого є думка, що без внутрішньої свободи людини побудувати вільну й сучасну країну неможливо, та оповідання, в яких розкриваються життя і побут пострадянського Азербайджану. Зриваючи маски з національної еліти, письменниця демонструє комплекси глибоко патріархального суспільства, де тісно переплелися східні та радянські звичаї. У своїх творах вона досліджує дефіцит любові, міщанство, психологію політиків і державного апарату, що за гучними політичними гаслами приховують власні інтереси.

Твори Афаг Масуд перекладалися в Австрії, Ірані, Росії, США, Франції. В Україні її творчість представлена вперше.

 

 

 45997 70757

 

 Кінг, Стівен

Воно: роман / С. Кінг ; пер. з англ.: О. Красюк, С. Крикун, А. Рогоза. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 1344 с. Воно — це пекельна істота, що наче випірнула з нічних кошмарів. Воно живиться людським страхом… Колись давно семеро підлітків змогли Його перемогти. Але майже тридцять років по тому Воно повертається, щоб помститися. І вже дорослі друзі мають вступити в нову битву зі Злом…

Не читайте цю книгу в темряві або на самоті. Адже Воно може бути поруч.

 

 

 bSKFhWmL7gI

 Вдовиченко, Галина

Інші пів’яблука [Текст] : роман / Г. Вдовиченко ; авт. передм. М. Рудська. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 256 с.

Продовження успішного роману Галини Вдовиченко! Сучасний роман-казка. Через п`ять років після подій, що змінили життя чотирьох подруг, чарівне «яблуко Пінзеля» виходить зі сховку та веде товаришок до нових випробувань і пригод. Від маленького села Рукомиша — до Парижа, на виставку робіт видатного майстра. Тим часом за сувеніром, наділеним надзвичайними можливостями, починається полювання... Хто веде подвійну гру?

 

 

 Ken Kizi  Nad zozulinim gnizdom

 

 Кізі, Кен

Над зозулиним гніздом [Текст] : роман / К. Кізі ; пер. з англ. Н. Тисовська. - Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2017. - 352 с.

На початку 1960-х, під час навчання в університеті, Кен Кізі кілька місяців підробляв санітаром у психіатричному відділенні однієї з лікарень. Саме там, на нічних змінах, він почав писати свій дебютний роман — «Над зозулиним гніздом». Очима індіянця- напівкровки Вождя Бромдена, якого всі вважають глухонімим, читач побачить героїчну боротьбу веселого шахрая Рендла Патрика Макмерфі проти могутнього Комбінату, що підкорив уже собі все людське життя.

 

 

 

 img739 2 26

 Юрій Винничук

Цензор снів. – Харків: Фоліо, 2016. – 319 с.

Події «Цензора снів» розгортаються у Львові на перетині польського, німецького і радянського панування (міжвоєнний, воєнний і трохи повоєнний час). Хто в цьому романі цензор, ми знаємо від самого початку. Але щоб зрозуміти, що він цензурує і чому його цензорство таке важливе, що автор виніс це слово в заголовок, – от тут доведеться потерпіти до самого кінця роману. Зрештою, і без цензорської інтриги вдосталь пригод на дві сюжетні лінії, кожна з яких представлена своїм героєм і своїм регістром оповіді, високим і низьким. Почнімо з низького (себто низового).

 

 

 149m

 Забужко, Оксана

Польові дослідження з українського сексу [Текст] : роман / О. Забужко. - 13-е вид. - Київ : Комора, 2015. - 120 с.

Сексуальна одіссея художника й поетеси, розгортаючись в Україні й Америці кінця ХХ сторіччя, обертається правдивою середньовічною містерією, в якій героїня проходить кругами недавньої української історії, щоб зустрітися віч-на-віч із Дияволом

 

 

 25075 37393

 Дашвар, Люко

На запах м’яса [Текст] : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. - 368 с.

Людина — це хижак. Але, на відміну від тваринного світу, у неї своє «м’ясо». Жага до багатства, влади, примарного благополуччя, бажання мати більше, ніж тобі потрібно, — все це м’ясо! Потяг до нього йде з самого низу людської натури.

Майя хотіла втекти від тваринного світу, де сильніший пожирає слабшого, та знайти забуття. Покинутий хутір, що загубився серед лісів, — саме те, що треба. Це гарна можливість закінчити своє життя, чи, може, почати нове? Саме тут, серед щирих почуттів і давніх легенд, вона знову повірила в себе. Повірила, що можна жити не заради себе чи якоїсь примхи, а жити заради життя. Але чи надовго це? Адже потяг до м’яса неможливо заглушити, і спрага до «красивого життя», наче голод, висотує з тебе всі сили, вмовляє повернутися до міста і забрати те, що тобі належить!

 

 

 Lyuko Dashvar  Raj.tsentr

 Дашвар, Люко

РАЙ. Центр [Текст] : роман / Л. Дашвар ; худож. -художник (автор художніх і т. п. творів) О. Маслов. - 6-те вид. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 272 с.

Межа успішності для провінціала - помешкання в центрі мегаполісу, навчання в престижному виші, роман з багатієм - ніби опинитись у центрі раю. Заради цього можна поступитися принципами, сховати гордість, збрехати… Але чи є в тому раю — у брендованому одязі, у шикарних офісах та автівках представницького класу — безгрішні душі? Бо тільки безгрішна душа зможе побачити двох вояків гетьмана Петра Дорошенка, які пробудилися через 340 років, щоб відшукати РАЙ.центр.

 

 

 img201 41

 Денисенко, Лариса

Танці в масках [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 212 с.

Це — відвертий дівочий щоденник, цнотливість і беззахисність якого тим гостріша, що пише його молода кореянка, людина не так загадкової, як, радше, наївної для пересічного європейця культури. І «діалог культур» (у тому числі — «конфлікт інтерпретацій») стає в Денисенко вельми несподіваним для сучасної української літератури інструментом для вречевлення традиційно «вічних» для мистецтва тем: віри в можливість жити, вмирати і кохати «БЕЗ МАСОК». Герої роману цим і займаються: нестримно живуть, пристрасно кохають і…

Часто буває, що чуже життя здається нам набагато яскравішим і цікавішим, ніж власне. Тому вчителька корейської мови, корінна мешканка Сеулу Мей Кім й почала стежити за загадковою європейською, таємницю якої вирішила дізнатися будь-якою ціною. Мей Кім навіть не здогадувалася, що ця загадкова європейка — українка Неллі, яка давно здалася на волю обставин і втратила своє справжнє Я. Чи знайде відповіді на свої запитання Мей? Чи знайде себе Неллі? Що чекатиме їх в цікавому, неоднорідному місті Сеулі? І головне питання: чи прийме вогнище їхні маски? 

 333542

 

 Денисенко, Лариса

24:33:42 [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2007. - 240 с.

Що означає вік людини? Можливо, він говорить про життєвий досвід, кількості зроблених помилок і не скоєних вчинків. А може, циферблат життя свідчить про вміння розуміти життя, себе і оточуючих людей? Все може бути, але ніщо не гарантовано. Роман Лариси Денисенко «24:33:42» про трьох різних людей, трьох долях і незліченних різновидах їх настроїв і взаємин. Твір про вміння чути ближнього людини, прагнути прийняти його або ... підігнати під створений в уяві ідеал знайде відгук у кожному серці.

 завантаження

 

 Денисенко, Лариса

Корпорація ідіотів [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2005. - 276 с.

Молодий шибеник, який втрачає совість та віру в людство, випадково потрапляє на державну службу, де опиняється в колі людей, яких можна назвати ким завгодно, але не справжніми державниками. Байдикування, хизування, гра по чужих нотах. Це смішно, сумно, але не безнадійно, принаймні хочеться в це вірити. "Корпорація ідіотів" – це можливість для пересічного громадянина потрапити за куліси життя державних мужів та процесів прийняття РІШЕНЬ. Сучасна проза в дусі Зощенка та Гоголя.

 269284

 Денисенко, Л.

Кавовий присмак кориці [Текст] : роман / Л. Денисенко. - 2-е вид. - Київ : Нора-Друк, 2007. - 256 с.

Iнколи видається, що достатньо пришвидшити ходу, i вже за наступним поворотом буде саме те мiсце, куди мрiяв потрапити усе своє життя. Тобi достеменно вiдомо, яке воно. I ось ти на мiсцi, але i мiсце виявляється iншим, i оточують тебе зовсiм не тi, про кого мрiяв ще вранцi... Вiн думає, що народжений кохати тiльки її, вона думає, що нарештi знайшла своє кохання в особi його батька, його батько просто кохає iншу людину. I ця iсторiя непорозумiнь може виявитися трикутником, або чотирикутником, а може й тим, чому поки що немає назви у нашому вимiрi.

Larisa Denisenko  Sarabanda bandi Sari

 Денисенко, Лариса

Сарабанда банди Сари [Текст] : роман / Л. Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2008. - 240 с.

Лариса Денисенко - жінка талановита в усіх відношеннях. Дипломований юрист з багаторічною практикою, телеведуча, письменник. Її роман «Сарабанда банди Сари» визнано книжкою року - 2009, і це не дивно, адже хвацько закручується з перших рядків сюжет, невідпускає читача до останньої сторінки. І що ж, зрештою, буде з головним героєм, його коханої і її навіженим родичами? Гра слів в назві книги, очевидно, вибрана не випадково, автор ніби готує читачів до всіх перипетій, так несподівано почався в житті звичайного журналіста ...

 

 Yanush Vishnevskij  Samotnist u merezhi

 

 Вишневський, Януш Леон

Самотність в мережі [Текст] : роман / Я. Л. Вишневський ; пер. з пол. О. Кравець. - Київ : Махаон-Україна, 2012. - 352 с.

«С@мотність у Мережі» — це історія віртуального кохання, що стала реальністю. Герої роману зустрічаються в інтернет- чатах, обмінюються еротичними фантазіями, розповідають історії зі свого життя. Зустрінуться вони в Парижі, подолавши не одне випробування, але головним випробуванням для кохання стане сама зустріч...

 

 10842 l 0

 Андрухович, Софія

Фелікс Австрія [Текст] : роман / С. Андрухович. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2014. - 288 с.

Станіславів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Звичайне місто на кресах «щасливої Австрії», в якому живуть, страждають, нероздільно закохуються, захоплюються наукою і шарлатанськими виступами всесвітньо знаних ілюзіоністів, розважаються на балах і карнавалах, ходять на шпацер і ховають таємниці у різьблених комодах. І на тлі епохи, яка для нащадків щораз більше обростатиме міфами про ідилічне життя, – долі двох жінок, що переплелися так тісно, як стовбури дерев – у нерозривному зв’язку, який не дає ні жити, ні дихати, ні залишитися, ні піти.

 

cover

 Браун, Ден

Янголи і демони [Текст] : роман / Д. Браун ; пер. А. Кам’янець. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. - 544 с.

В одному із дослідних центрів Швейцарії було викрадено кейс з антиматерією, що може знищити ціле місто. Терористи, що її викрали, вирішили здійснити вибух у Ватикані, де після смерті Папи мав зібратись конкордат, та викрали 4-х єпископів. Ватикан був вимушений просити про допомогу Роберта Ленґдона.

  

Література з захисту інформації

 Buriachok sist analiz

  Бурячок В.Л., Толюпа С.В., Аносов А.О., Козачок В.А., Лукова-Чуйко Н.В.

Системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці: підручник. / В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко / – К.:ДУТ, 2015. – 345 с.

У підручнику розкриваються методологічні аспекти обґрунтування та прийняття раціональних рішень в сфері управлінської діяльності. Приводяться приклади практичної реалізації цих процесів у складних соціотехнічних системах інформаційної безпеки. Розглядаються питання щодо оптимізації отриманих рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації евристичного походження.

Підручник орієнтований на широке коло наукових та науково-педагогічних працівників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС, ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів.

Викладений матеріал призначений для аспірантів та магістрантів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” в галузі знань “Інформаційна безпека”.

 Buriachok inf kiberprostor 2015

  Бурячок В. Л.

Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, Г.М.Гулак, В.Б. Толубко. – К. : ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 2015. – 449 с.

ISBN 978–617–7092–64–2

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і кіберпростори та тим заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. Розглянуто методи та засоби боротьби в інформаційному і кіберпросторах, а також досліджено особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього кібернетичного впливу. Виклад зорієнтовано на фахівців у галузі кібернетичної безпеки.

Пропонований матеріал буде корисний науковим та науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний з питаннями забезпечення інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері організації та управління інформаційною і кібербезпекою згідно з освітнім напрямом “Інформаційна безпека”.

 Buriachok inf kiberprostor

 Бурячок В. Л.

Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби. [Посібник]. / В. Л. Бурячок, С.В.Толюпа, В.В.Семко, Л.В.Бурячок, П.М.Складанний Н.В. Лукова-Чуйко/ – К. : ДУТ - КНУ, 2016. – 178 с.

ISBN 978–617–7092–78–9

У посібнику представлено низку лабораторних робіт за такими темами: ознаки, принципи становлення та розвитку сучасного інформаційного суспільства; кіберпростір та мережа Internet: становлення, структура, проблемні аспекти функціонування; система безпеки інформаційного і кіберпросторів: формування та розвиток, а також засоби та способи боротьби в інформаційному і кіберпросторах. Їх засвоєння дозволить більш глибоко та детально розглянути основні положення, поняття й визначення щодо базових аспектів захисту інформації, створення та експлуатації захищених інформаційних та комунікаційних систем.

Посібник буде корисний науковим та науково-педагогічним працівникам, аспірантам, магістрантам і студенам вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю

 Buriachok technologia

  Бурячок В.Л.

Технологія прийняття рішень у складних соціотехнічних системах: монографія. / В.Л. Бурячок, В.О.Хорошко. / Під заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.О. Хорошка. – К.: ДУІКТ, 2012. – 344 с.

ISBN 978–966–2970–81–4

У монографії надаються основні аспекти обґрунтування прийняття раціональних управлінських рішень та приклади їх практичної реалізації у складних соціотехнічних системах, а також розглядаються питання щодо оптимізації таких рішень за рахунок автоматизованої обробки вихідної інформації передусім евристичного походження. Монографія розрахована на широке коло наукових співробітників, які займаються питаннями розроблення і застосування систем підтримки прийняття рішень, а також фахівців, які працюють у галузях управління, планування та прогнозування, створюють перспективні або модернізують існуючі АС й ведуть дослідження за напрямом розпізнавання образів.

толюпа 

 Толюпа С.В., Дружинін В.А., Бурячок В.Л., Наконечний В.С., Лазаренко С.В.

Електроматеріали. Пасивні елементи засобів радіозв’язку та захисту інформації. Навчальний посібник. – К.: ДУТ, 2015. – 193 с. ISBN № 966–7714–82–9

Це видання є навчальним посібником написаний у відповідності до курсу “Хімія та електроматеріали”, “Основи схемотехніки”, “Компонентна база засобів технічного захисту інформації”. Матеріал, що міститься у ньому дасть можливість ознайомитистудентів з основними властивостями електрорадіоматеріалів, з областю їх застосування в пасивних елементах у сучасних електронних засобах телекомунікаційних систем та мереж, засобів радіозв’язку та захисту інформації.

Навчальний посібник призначений для використання в навчальному процесі Державного університету телекомунікацій, а також може застосовуватися в інших вищих та середніх спеціальних навчальних закладах за фахом телекомунікацій, радіозв’язку та захисту інформації.

Buriachok kiberbezpeka 

  Бурячок В. Л., Толубко В.Б., Хорошко В. О., Толюпа С.В.

Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. [Підручник]. / В. Л. Бурячок, В.Б. Толубко, В. О. Хорошко, С.В. Толюпа /. За заг. ред. докт. техн. наук, проф. В.Б. Толубко. – К. : ДУТ, 2015. – 288 с.

ISBN 978–966–2970–86–9

У підручнику висвітлено головні принципи забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки, розкрито їхню сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, а також методам і засобам соціального інжинірингу. Докладно розглянуто систему заходів із захисту від соціотехнічних атак. Наведено порядок здійснення процедур із тестування систем захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах на предмет проникнення, а також порядок оцінювання їхніх параметрів на різних рівнях.

Виклад зорієнтовано на майбутніх фахівців у галузі кібернетичної безпеки. Пропонований матеріал буде корисний науковим і науково-педагогічним працівникам, профіль діяльності яких пов’язаний із забезпеченням інформаційної безпеки, а також аспірантам, магістрантам і студентам вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері управління інформаційною безпекою та систем захисту інформації згідно з освітнім напрямом «Інформаційна безпека».

 терейковський

  Терейковський І.А.

Нейронні мережі в засобах захисту інформації. – К .: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2007. – 209 с.

ISBN 978 – 966 – 2970 – 13 – 5

Монографія присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності методів та засобів захисту комп’ютерної інформації за рахунок використання нейромережевих технологій. Проведена оцінка можливостей використання більшості класичних та деяких перспективних типів нейронних мереж для розв’язання актуальних задач захисту комп’ютерної інформації.

Книга стане к пригоді науковим співробітникам, розробникам програмного забезпечення, аспіратам та студентам, що спеціалізуються в області захисту комп’ютерної інформації.

 мухачев

  Мухачев В.А., Хорошко В.А.

Методы практической криптографии. – К.: ООО «Полиграф-Консалтинг», 2005. – 215 c.

ISBN 966-8440-48-Х

В представленном читателям издании рассматривается круг вопросов, связанных с надежностью действующих систем криптографической защиты информации. Обосновываются требования к параметрам ряда распространенных криптоалгоритмов и криптографическим свойствам некоторых преобразований. Приводятся методы их генерации и тестирования.

Издание предназначено для специалистов, занимающихся внедрением и эксплуатацией криптографических систем защиты информации, студентов высших учебных заведений и аспирантов.

 білокінь

  Білокінь, Сергій Іванович.

Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941 рр. [Текст] / С. І. Білокінь ; ред. Ю. Буряк, 2017. - 765 с.

Книга «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917— 1941 рр.» — результат ґрунтовної і тривалої дослідницької роботи одного із найвідоміших істориків і джерелознавців сучасності Сергія Білоконя. Видання викриває та демонструє на загал засоби й механізми більшовицького терору в період Розстріляного відродження та боротьби за самостійність України. Це історія нерівного, драматичного і навіть трагічного протистояння інтелектуальних еліт і представників радянської держави та правлячої партії, які прагнули підпорядкувати або ж знищити все, над чим не мали контролю, — мистецтво, науку, пам’ятки історії — увесь культурний світ разом з його творцями й захисниками.

 

Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам

АТО. [текст] практичний посібник. - К. : «Центр учбової літератури», 2018. — 224 с.

ISBN 978-611-01-0749-5

Завданням цього посібника є розгляд питань, що пов’язані із земельними спорами та способами їх вирішення. Розглянуті матеріали сучасної судової практи­ки та найновіші нормативні акти.

Окремо у посібнику розглядається питання відповідальності за порушення земельного законодавства і судова практика з цього приводу.

Питання надання земельних ділянок учасникам АТО трохи «вибивається» зі структури посібника, але враховуючи актуальність теми, ми не доцільно залиши­ти її зовсім без уваги.

Видання розраховане на широке коло читачів, має на меті зорієнтувати громадян у складних питаннях щодо земельних відносин.


Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки