Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки Інформація Нові надходження Нові надходження за тендером 2018 року

Інформація

Нові надходження за тендером 2018 року

 

Книги, які надійшли до головного приміщення бібліотеки за адресою вул. Маршала Тимошенка, 13-Б

Інститут журналістики

 

 1. Батаєва, Катерина Вікторівна. Візуальне від античності до постсучасності [Текст] : навчальний посібник / К. В. Батаєва. - Київ : Кондор, 2017. - 241 с. (Шифр 316.3-028.22:1:[6/Б 28-532000509)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

2. Батаєва, Катерина Вікторівна. Соціальна візуалістика і медіа-візуальність [Текст] : навчальний посібник / Батаєва Катерина. - Київ : Кондор, 2017. - 343 с. : табл. ; [1] с. - Літ. в кінці розд. (Шифр 316.3-028.22+659./Б 28-703114615)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

У навчальному посібнику розглянуті сучасні методи соціальної візуалістики - дисципліни, що вивчає теоретичні аспекти конструювання візуальності та досліджує візуальні практики в контексті мас-медіа й повсякденного життя.

3. Веселовська, Г. В. Комп’ютерна графіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; ред. В. Є. Ходаков. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. - 584 с. (Шифр 004.92(075)/В 38-878059545)

Примірники: всього:15 - ГП АБ(12), ГП ЧЗ(1), Ф3(2)

4. Видавнича справа в Україні [Текст] : збірник законодавчих і нормативних актів (офіційний текст) / упоряд. Ю. В. Паливода. - Київ : Видавець Паливода А. В., 2012. - 152 с. - (Інформаційне законодавство України). (Шифр 655(477)(094.4)/В 42-952293081)

Примірники: всього:14 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(13)

5. Гордієнко, Костянтин Дмитрович. Діловодство в роботі секретаря [Текст] : практичний посібник / К. Д. Гордієнко. - 4-те вид., стереотип. - Київ : КНТ, 2018. - 304 с. (Шифр 35.077.1/Г 68-565895652)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

6. Графічний дизайн [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Куленко ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Альтерпрес, 2015 - . - ISBN 966-542-308-8 Кн. 1 : Мистецтво шрифту. - 2015. - 138 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 7.012:003.07](075/К 90-762514152)

Примірники: всього:17 - ГП АБ(17)

7. Графічний дизайн [Текст] : навчальний посібник / М. Я. Куленко ; Київський національний університет будівництва і архітектури, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Альтерпрес, 2015 - . - ISBN 966-542-308-8 Кн. 2 : Мистецтво шрифту. - 2015. - 155 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 7.012:003.07](075/К 90-016319676)

Примірники: всього:17 - ГП АБ(17)

8. Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 348 с. (Шифр 021.9(075.8)/Д 64-608341241)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

9. Долбенко, Тетяна Олексіївна. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с. : табл. (Шифр 025.7/.9(075)/Д 64-177295059)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

10. Зелинский, С. Э. Автоматизация управления предприятием [Текст] : учебное пособие / С. Э. Зелинский. - Київ : Кондор, 2008. - 518 с. (Шифр 005.93:005.591.6/З-49-206447377)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

11. Каракоз, Олена Олександрівна. Історія книги [Текст] : навчальний посібник / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 359 с. (Шифр 002.2(091)(075.8)/К 21-145258043)

Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

12. Каракоз, Олена Олександрівна. Бібліотечна професіологія [Текст] : Практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. (Шифр 02(076)/К 21-533378455)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

13. Кислюк, К. В. Спеціальне документознавство. Модульний курс [Текст] / К. В. Кислюк. - Київ : Кондор, 2011. - 191 с. - Библиогр.: с. 190-191. (Шифр 005.91/.92(075.8)/К 44-267495010)

Примірники: всього:8 - ГП АБ(6), Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

14. Книгознавча школа [Текст] : антологія / Міністерство культури України, Київський нацональний університет культури і мистецтв ; уклад. В. М. Медведєва ; ред.: М. М. Поплавський [та ін.]. - Київ : Ліра-К, 2016. - 642 с. : табл., фот., іл. - (Наукові школи). - Л-ра на почат. ст. - Бібліогр.: с. 619-641. - Скор.: с. 642. (Шифр 002.2:008]:378.4(/К 53-310028135)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що ілюструють об’єктивно, через факти, особистості, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв. Антологія підсумовує інтелектуальні здобутки, пошуки, напрацювання на певному історико-культурному розвитку, розкриває дослідження книгознавчого, бібліотекознавчого і бібліографознавчих напрямків.

15. Корж, Антоніна Василівна. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Текст] : навчальний посібник / А. В. Корж. - 4-те вид., стереотип. - Київ : КНТ ; Київ : Самміт-Книга, 2011. - 370 с. (Шифр 002.1/К 66-371152893)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), Ф3(2)

16. Крайнікова, Тетяна Степанівна. Коректура [Текст] : підручник / Т. С. Крайнікова. - Київ : Наша культура і наука, 2018. - 250 с. (Шифр 070.41(075.8)/К 78-988333395)

Примірники: всього:25 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(24)

17. Медведєва, В. М. Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. - Київ : Ліра-К, 2017. - 98 с. (Шифр 02(100)(076)/М 42-415762038)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

18. Михайленко, В. Є. Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст] : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В. Є. Михайленка ; Міністерство освіти і науки України, КНУБА, НТУ України "Київський політехнічний інститут". - Київ : Каравела, 2017. - 368 с. (Шифр 004.92:744(075.8)/М 69-591819576)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

19. Михайлин, Ігор Леонідович. Основи журналістики [Текст] : підручник / І. Л. Михайлин. - 5-те вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 494 с. (Шифр 070(075.8)/М 69-948145915)

Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

20. Новак, В. О. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] / В. О. Новак, Л. Г. Макаренко, М. Г. Луцький. - Київ : Кондор, 2007. - 462 с. (Шифр 005.3(075.8)/Н 72-857317435)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

21. Осовська, Г. В. Комунікації в менеджменті [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Осовська. - Київ : Кондор, 2017. - 218 с. (Шифр 005.57/О-75-675241098)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

22. Пігош, В. А. Обліково-аналітичне забезпечення управлінням доходами та видатками державних вищих навчальних закладів [Текст] : монографія / В. А. Пігош ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2014. - 254 с. (Шифр 657.1:378.11/П 11-737603212)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

23. Палеха, Юрій Іванович. Бібліотечне фондознавство [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; заг. ред. Ю. І. Палеха ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 275 с. (Шифр 025.2(075.8)/П 14-683427910)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

24. Палеха, Юрій Іванович. Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, І. В. Смоловик, М. В. Геращенко ; ПВНЗ "Європейський університет". - Київ : Ліра-К, 2018. - 219 с. (Шифр 006.4(075.8)/П 14-229806180)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

25. Партико, З. В. Основи видавничої справи [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Ліра-К, 2017. - 301 с. (Шифр 655.4/.5(075.8)/П 18-992324820)

Примірники: всього:10 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(7)

26. Пасмор, Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів [Текст] / Н. П. Пасмор. - Київ : Кондор, 2015. - 104 с. (Шифр 027.08:378.147/П 19-356670284)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

27. Почепцов, Георгій Георгійович. Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології XXI століття [Текст] / Г. Г. Почепцов ; пер. Т. Гуменюк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. - 257 с. : іл. ; [1] с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 327.88:[070:323.2/П 65-757027074)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

28. Почепцов, Георгій. Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах [Текст] : пер. з рос. / Г. Почепцов ; пер. Т. Гуменюк. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. - 312 с. : табл. (Шифр 327.88:[070.42:32/П 65-486360893)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Книга присвячена інформаційним та інформаційно-смисловим війнам. Інформаційна війна працює з фактами, внаслідок чого до нас потрапляють факти недостовірні або ж узагалі протилежні реальності. Смислова війна працює з інтерпретаціями, виходячи з наявної моделі світу, а факти можуть зазнавати змін на рівні інтерпретацій. Наприклад, участь армії може бути подано як «антитерористичну операцію» або ж як «каральну операцію». Видання розраховане на широке коло читачів.

29. Реклама і дизайн. Тлумачний словник [Текст] = Advertising & desing : [600 термінів з тлумаченнями і поясненнями : іншомовні терміни реклами і дизайну : персоналії реклами і дизайну] / ред. Л. В. Ремізовський. - Киев : Альтерпрес, 2012. - 285 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 659.1+658.512.2(0/Р 36-914780481)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

30. Скібіцька, Л. І. Діловодство [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2012. - 219 с. (Шифр 005.91/.92(075.8)/С 42-226432363)

Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП АБ(2), ГП ЧЗ(1)

Посібник передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та огранізацій різних організаційно-правових форм із застосуваням сучасних засобів оргтехніки.

31. Скленар, І. М. Історія видавничої справи та редагування [Текст] : навчальний посібник / І. М. Скленар, М. В. Лозинський ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 189 с. (Шифр 655.4(091)(477)(0/С 43-743986590)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

32. Скляренко, Н. В. Макетування [Текст] : довідник для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Н. В. Скляренко, О. С. Пасічник ; Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2015. - 132 с. (Шифр 7.021.2(035)/С 43-469015626)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

33. Скляренко, Наталія. Соціальна реклама в контексті дизайну [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності "Дизайн" денної та заочної форми навчання / Н. Скляренко, О. Романюк ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Луцький національний технічний університет. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. - 184 с. (Шифр 659.1:7.012(075.8/С 43-997559189)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

34. Сучасні напрями розвитку дизайн-діяльності [Текст] : навчальний посібник / В. В. Сьомкін ; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ : Альтерпрес, 2014 - . - ISBN 966-542-308-8 Т. 1. - 2014. - 371 с. - (Бібліотека дизайнера). (Шифр 7.012(075.8)/С 28-244625519)

Примірники: всього:17 - ГП АБ(17)

35. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. (Шифр 025.44/Т 12-932342950)

Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(1), ГП ЧЗ(1)

36. Череп, А. В. Основи маркетингу [Текст] : навчальний посібник / А. В. Череп, О. С. Богма, О. Г. Череп ; Запорізький національний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 225 с. (Шифр 658.8(075.8)/Ч-46-534090374)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

37. Швецова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України [Текст] : навчальний посібник для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / Г. М. Швецова-Водка ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 220 с. (Шифр 01(075.8)/Ш 35-261073516)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

38. Шевченко, Вікторія Едуардівна. Художньо-технічне редагування [Текст] : підручник / В. Е. Шевченко ; ред. Ю. Паливода ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ : Паливода А. В., 2010. - 516 с. (Шифр 070.41(075.8)/Ш 17-101172864)

Примірники: всього:18 - ГП АБ(16), ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

39. Шипота, Галина Євгенівна. Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : іл., табл. - Літ.: с. 56-65. - Дод.: с. 66-145. (Шифр 01(076)/Ш 63-090481737)

Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

Практикум пропонує нові інноваційні підходи до формування готовності студентів професійно займатися бібліографічною діяльністю.

 

Інститут філології

 

1. Alexéyève, Anatole. Essai de stylistique contrastive (français-russe-ukrainien-espagnol-angalais) [Текст] / A. Alexéyève. - Vinnytsia : Nova Knyha, 2010. - 456 p. (Шифр 811.133.1(075.8)/A33-816343288)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

2. Böschel, Claudia. Sicher! Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Lehrerhandbuch: Niveau B1+ / C. Böschel. - Munchen : Hueber, [2013]. - 180 s. (Шифр 811.112.2(075)/O-82-321677831)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

3. Dinsel, Sabine. Großes Üebungsbuch Deutsch. Grammatik [Текст] : Niveau A2-B2 / Sabine Dinsel, Susanne Geiger. - Munchen : Hueber, [2009]. - 296 с. - Текст: нім. - Ind.: S. 292-295. (Шифр 811.112.2'36(075)/D 63-504130536)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

4. Evans, Sandra. Menschen A1.1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kursbuch / S. Evans, A. Pude, F. Specht. - Munchen : Hueber, 2012. - 104 с. (Шифр 811.112.2(075)/E 93-685173657)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

5. Evans, Sandra. Menschen A1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Kursbuch / S. Evans, A. Pude, F. Specht. - Munchen : Hueber, 2012. - 192 с. (Шифр 811.112.2(075)/E 93-895193706)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

6. Girardét, J. Echo A1: Méthode de français [Текст] : Cahier personnel d'apprentissage / J. Girardét, J. Pécheur. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 97 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-809944350)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

7. Girardét, J. Echo A1: Méthode de français [Текст] / J. Girardét, J. Pécheur ; collaboration C. Gibbe. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 145 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-079333921)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

8. Girardét, J. Echo A2: Méthode de français [Текст] / J. Girardét, J. Pécheur ; collaboration C. Gibbe. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 149 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-458675267)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

9. Girardét, J. Echo A2: Méthode de français [Текст] : Cahier personnel d'apprentissage / J. Girardét, J. Pécheur. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 93 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-099241149)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

10. Girardét, J. Echo B1.1: Méthode de français [Текст] : Cahier personnel d'apprentissage / J. Girardét, J. Pécheur. - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 96 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-252233347)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

11. Girardét, J. Echo B1.1: Méthode de français [Текст] / J. Girardét, J. Pécheur . - 2e éd. - Paris : CLE International, 2013. - 151 с. (Шифр 811.133.1(075)/G 48-590601145)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

12. Glas-Peters, Sabine. Menschen A1: Deutsch als Fremdsprache [Текст] : Arbeitsbuch / S. Glas-Peters, A. Pude, M. Reimann. - Munchen : Hueber, 2012. - 214 с. (Шифр 811.112.2(075)/G 51-670317548)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

13. Heu, Elodie. Le nouvel édito [Текст] : Cahier d’exercices: Niveau B1 / E. Heu, M. Perrard. - Paris : Didier, 2017. - 142 с. (Шифр 811.133.1(075)/H 63-621339173)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

14. Heu-Boulhat, Elodie. Edito [Текст] : Cahier d’activit: Niveau B2 / E. Heu, M. Perrard. - Paris : Didier, 2015. - 143 с. (Шифр 811.133.1(075)/H 63-236549496)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

15. Menschen A1: Deutschals Fremdsprache: Digitales Unterrichtspaket : LEHR-programm gemäß § 14 JuSchG. - Електрон. текстові дан. та Електрон. пошукова прогр. - Munchen : Hueber, 2014. - 2 ел. опт. диск (DVD-ROM) : sd. (Шифр 811.112.2(075)/M 55-866180892)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

16. Menschen A1: Deutschals Fremdsprache: interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer : LEHR-programm gemäß § 14 JuSchG. - Электрон. дан. - Munchen : Hueber, 2013. - 1 ел. опт. диск (DVD-ROM). (Шифр 811.112.2(075)/M 55-793329078)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

17. Orth-Chambah, Jutta. Sicher! Deutsch als Fremdsprache [Текст] / Adbeitsbuch: Niveau B1+. - Munchen : Hueber, [2012]. - 136 с. (Шифр 811.112.2(075)/O-82-629376869)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

18. Sicher! B1+: Deutsch als Fremdsprache: interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer : LEHR-programm gemäß § 14 JuSchG. - Электрон. дан. - Munchen : Hueber, 2012. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM) : sd. (Шифр 811.112.2(075)/S 57-196253419)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

19. Sicher! B1+: Deutsch als Fremdsprache: Medienpaket. Kursbuch. Kursbuch : Lektion 1-4. Kursbuch : Lektion 5-8. - Електрон. дан. - Munchen : Hueber, 2012. - 1 ел. опт. диск (DVD-R/W) ; 1 ел. опт. диск (CD-DA) ; 1 ел. опт. диск (CD-DA). (Шифр 811.112.2(075)/S 57-302374733)

Примірники: всього:1 - ГП КС(1)

20. Smouchtchynska, Iryna. Lexicologie Française [Текст] / I. Smouchtchynska ; Université Nationale Naras Chevtchenko De Kiev = Французька лексикологія / навчальний посібник : manuel. - Kiev : Editions Dmitry Burago, 2015. - 598 с. (Шифр 811.133.1’37(075./S 68-643834170)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

21. Verba, Galina. Manual de Traductologia (Español - Ucraniano) [Текст] = Підручник з перекладознавства (іспанська та українська мови) / G. Verba, Z. Guetman. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 303 с. (Шифр 811.134.2’25=161./V 41-987371320)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

22. Zwischendurch mal ... Deutsch als Fremdsprache [Текст] / F. Specht, W. Heuer, S. Pasewalck. - Ismaning : Hueber Verlag Landeskunde : Niveau A2-B1. - [2012]. - 102 с). (Шифр 811.112.2(075.8)/Z 98-444368269)

Примірники: всього:8 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(7)

23. Букрієнко, Андрій Олександрович. Стилістика японської мови [Текст] / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2015. - 318 с. : іл. - Бібліогр.: с. 290-315. (Шифр 811.521'38/Б 90-942656590)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

24. Вступ до мовознавства [Текст] : підручник / І. О. Голубовська [та ін.] ; за ред. І. О. Голубовська. - Київ : Академія, 2016. - 320 с. - (Альма-матер). (Шифр 81’1(075)/В 85-348823900)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(16)

25. Драненко, Галина Флорівна. Français, niveau avancé DALF [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів / Г. Ф. Драненко. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. - 230 с. (Шифр 811.133.1(075.8)/Д 72-278598795)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

26. Жага кохання. Антологія японської жіночої поезії (IV-XX ст.) [Текст] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Інститут філології ; авт. передм., пер., комент. І. Бондаренко. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 510 с. - (Бібліотека японської класичної поезії). (Шифр 821.521-1/Ж 14-564356453)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

27. Житар, У. В. Польсько - український словник [Текст] : близько 120 000 слів та словосполучень = Słownik Polsko - Ukraiński : około 120 000 słow i wyrażeń / У. В. Житар, С. А. Пікуль, Є. Ф. Попов, Д. В. Слободян. - Київ : ВД Чумацький шлях, 2010. - 672 с. (Шифр 81’373(038)=161.1/Ж 74-128632849)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

28. Кадоб’янска, Н. М. Зарубіжна література [Текст] : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. М. Кадоб’янска, Л. М. Удовиченко. - Харків : Сиция, 2017. - 272 с. : іл. (Шифр 821(1-87).09(075)/К 13-002241587)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП КС(4)

29. Кадоб’янска, Н. М. Зарубіжна література [Текст] : підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. М. Кадоб’янска, Л. М. Удовиченко. - Харків : Сиция, 2016. - 304 с. : іл. (Шифр 821(1-87).09(075./К 13-731109779)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП КС(4)

30. Комірна, Є. В. Manuel de Français première année [Текст] : підручник для вищих навчальних закладів / Є. В. Комірна, О. П. Самойлова. - Київ ; Ірпінь : Перун, 2007. - 487 с. (Шифр 811.133.1(075.8)/К 63-689821595)

Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

31. Куранова, С. І. Основи психолінгвістики [Текст] : навчальний посібник / С. І. Куранова. - Київ : Академія, 2012. - 208 с. - (Альма матер). (Шифр 81’23(075.8)/К 93-374071286)

Примірники: всього:20 - Ф2(5), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

32. Левицький, В. В. Лексикологія німецької мови [Текст] / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 390 с. (Шифр 811.112.2’373(075/Л 37-706451000)

Примірники: всього:20 - ГП АБ(15), ГП ЧЗ(5)

33. Левицький, В. В. Основи германістики [Текст] / В. В. Левицький. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 528 с. (Шифр 811.11(075)/Л 37-441899344)

Примірники: всього:15 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

34. Мізін, К. І. Історія німецької літератури (від початків до сьогодення) [Текст] = Geschichte der deutschen Literatur: von den Anfängen bis zur Gegenwart (mit practischem teil) : навчальний посібник для студентів-германістів / К. І. Мізін. - Вінниця : Нова Книга, 2006. - 336 с. (Шифр 821.112.2’0/М 11-606718034)

Примірники: всього:15 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

35. Максименко, О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова) [Текст] : навчальний посібник для студентів старших курсів / О. В. Максименко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. Кафедра теорії і практики перекладу романських мов. - Вінниця : Нова Книга, 2008. - 168 с. (Шифр 811.133.1’253(075/М 17-888523098)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

36. Мацуо, Башьо. Стежками півночі [Текст] = 炎の細坦 ("Оку-но хосомічі") / Б. Мацуо ; пер. з яп.: І. Бондаренко, Т. Комарницька. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 208 с. : іл. - (Бібліотека японської класичної літератури). (Шифр 821.521-1/М 36-924031900)

Примірники: всього:3 - ГП КС(3)

37. Михайлова, О. Г. Лінгвокраїнознавство франкомовних країн [Текст] : посібник / О. Г. Михайлова, Н. В. Шмиголь. - Вінниця : Нова Книга, 2009. - 216 с. (Шифр 811.133.1(075.8)/М 69-216342310)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

38. Мозер, Міхаель. Причинки до історії української мови [Текст] : монографія / М. Мозер ; заг. ред. С. Вакуленко. - 3-тє вид., пергл. і поправл. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 848 с. (Шифр 811.161.2(091)/М 74-697517954)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

39. Морошкіна, Г. Ф. La Langue et la Civilisayion Française à travers des siècles: історія французької мови [Текст] : навчальний посібник / Г. Ф. Морошкіна. - Вінниця : Нова Книга, 2011. - 320 с. (Шифр 811.133.11-112(07/М 80-659377451)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

40. Новак, І. Чесько - український словник [Текст] : понад 100 000 слів і словосполучень = Česko - Ukrajinský slovník : přes 100 000 slov a slovních spojení / І. Новак. - Київ : ВД Чумацький шлях, 2008. - 586 с. (Шифр 81’373(038)=161.2/Н 72-963393434)

Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

41. Серебрянська, Алла Олексіївна. Іспанська мова для початківців [Текст] = El Español Para Empezar : підручник / А. О. Серебрянська, Т. М. Серебрянська . - 4-те вид., виправ. та онов. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 315 с. (Шифр 811.134.2(075.8)/С 32-364922900)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

42. Стеріополо, Олена Іванівна. Теоретичні засади фонетики німецької мови [Текст] = Theoretische Grundlagen der Deutschen Phonetik : підручник для студентів та викладачів вищих навчальних закладів / О. І Стеріополо. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 316 с. (Шифр 811.112.2’342(075/С 79-944574919)

Примірники: всього:17 - ГП ЧЗ(3), ГП АБ(14)

43. Таланов, Олег. Польсько-український україно-польський словник [Текст] = Polsko-Ukraiński Ukraińsko-Polski słownik : понад 100 000 слів та словосполучень / О. Таланов. - 2-е вид., виправ. та доп. - Київ : Арій, 2017. - 544 с. (Шифр 81’373(038)=161.1/Т 16-434405048)

Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

44. Японська література [Текст] : курс лекцій. Ч. 2 : Період шьогунатів / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 438 с. (Шифр 821.521.09"6/20"(/Я 70-795537268)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

45. Японська література [Текст] : курс лекцій. Ч. 3 : Література новітнього періоду / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 487 с. (Шифр 821.521.09"6/20"(/Я 70-122080159)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

46. Японська поетика [Текст] : хрестоматія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології ; упоряд. І. П. Бондаренко. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. - 260 с. : іл. (Шифр 821.521.09(075.8)/Я 70-108133054)

Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

47. Японсько-український тематичний словник ономатопеїчної лексики [Текст] = 日本語・ウクライナ語・オノマトべ分類用法辞典 : [500 ключових і понад 2000 похідних ономатопеїчних слів сучасної японської мови] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології ; уклад.: Х. Еґава, О. І. Кобелянська. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 419 с. - Бібліогр.: с. 415-416. (Шифр 811.521(038)=161./Я 70-141838484)

Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4) 

 

Історико-філософський факультет

 

 1. Історія Росії (з найдавніших часів до кінця XVIII століття) [Текст] : навчальний посібник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; автор-уклад. В. М. Мордвінцева. - Київ : Знання, 2013. - 455 с. (Шифр 94(470)(075.8)/І-90-229120943)

Примірники: всього:6 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(1)

2. Історія сучасного світу. Соціально-політична історія XV - початку XXI століть [Текст] : навчальний посібник / ред. Ю. А. Горбань. - 4-те вид. перероб. і доп. - Київ : Знання, 2012. - 438 с. (Шифр 94(100)"14/20"/І-90-221867946)

Примірники: всього:7 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(2)

3. Бойко, Олександр Дмитрович. Політичне маніпулювання [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / О. Д. Бойко. - Київ : Академвидав, 2010. - 432 с. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 424-431. (Шифр 321.02(075.8)/Б 77-292575) Примірники: всього:6 - ГП АБ(4), ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

4. Габрієлян, Олег Аршавірович. Філософія історії [Текст] : підручник / О. А. Габрієлян, І. І. Кальной, О. П. Цвєтков. - Київ : Академвидав, 2010. - 216 с. - (Альма-матер). (Шифр 930.1(075.8)/Г 12-265053903) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

5. Кріль, М. М. Історія країн Центрально-Східної Європи (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] : навчальний посібник / М. М. Кріль. - 3-тє вид., вип. і доп. - Київ : Знання, 2013. (Шифр 94(4)"19/20"(075./К 82-062738635) Примірники: всього:7 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(2)

6. Орлова, Тетяна Володимирівна. Історія пострадянських країн [Текст] : підручник / Т. В. Орлова ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Знання, 2014. - 502 с. - Л-ра: с. 483-502. (Шифр 94(47)"1917/2012"/О-66-527528745) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

7. Помогайбо, Валентин Михайлович. Основи антропогенезу [Текст] : підручник / В. Помогайбо, А. Петрушов, Н. Власенко. - Київ : Академвидав, 2015. - 142 с. - (Alma-mater+). (Шифр 572.1/.4(075.8)/П 55-453912226) Примірники: всього:15 - ГП АБ(14), ГП ЧЗ(1)

8. Рубанець, Олександра Михайлівна. Філософські проблеми наукового пізнання [Текст] : навчальний посібник / О. М. Рубанець. - Суми : Університецька книга, 2018. - 228 с ; [2] с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 165.191(075.8)/Р 82-310316797) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

  

Факультет права та міжнародних відносин 

 

1. Європейська інтеграція [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України" ; ред.: М. І. Макаренко, Л. І. Хомутенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 344 с. - Дод.: с. 322-342. (Шифр 339.923:061.1ЄС(0/Є 24-981140208) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

2. Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. - Київ : Ін Юре, 2015. - ISBN 978-966-313-506-9 Книга 1 : Інституційне право Європейського союзу / В. І. Муравйов [та ін.] ; заг. ред. В. І. Муравйов. - Київ, 2015. - 312 с). (Шифр 341.1:061ЄС(075.8/Z99-403397775) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

3. Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. - Київ : Ін Юре, 2015. - ISBN 978-966-313-506-9 Книга 2 : Матеріальне право європейського союзу / В. І. Муравйов, К. В. Смирнова, І. В. Влялько ; за ред. В. І. Муравйов. - Київ, 2015. - 456 с. (Шифр 341.1:061ЄС(075.8/Є 24-386086253) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

4. Європейське право: право Європейського союзу [Текст] : підручник : у 3-х кн. - Київ : Ін Юре, 2015. - ISBN 978-966-313-506-9 Книга 3 : Право зовнішніх зносин Європейського союзу / В. І. Муравйов, М. М. Микієвіч, І. Г. Білас : Київ, 2015. - 408 с. (Шифр 341.1:061ЄС(075.8/Є 24-003357913) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

5. Історія Великої Британії [Текст] : навчально-методичний посібник / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини ; уклад.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. - Київ : КНТ, 2017. - 206 с. : іл., табл. - Літ. в кінці тем. (Шифр 94(410)"5/19"(075/І 90-267339035) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Видання містить програму навчальної дисципліни "Історія Великої Британії", структуру залікового кредиту, тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури.

6. Амеліна, Ірина Володимирівна. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навчальний посібник / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 255 с. : табл. - Л-ра: с. 251-255. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 339.9(075.8)/А 61-158042600) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

Розглянуто структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

7. Бахов, Іван Степанович. Канадський мультикультуралізм: від схвалення до критики і фобії [Текст] : наукове видання / І. С. Бахов ; заг. ред. Н. М. Чернуха. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 172 с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 316.722:303.446.2/Б 30-443254117) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

8. Бетс, Герман (де). Искусство говорить на суде [Текст] / Герман Бетс. О сословии адвокатов / К. Ю. А. Миттермайер. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 112 с. (Шифр 808.5/Б 54-397258658) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

9. Буткевич, Ольга Володимирівна. Історія міжнародного права [Текст] : підручник / О. В. Буткевич ; Міністерство освіти і науки України. - 2-ге вид., стереотип. - Київ : Ліра-К, 2018. - 411 с. - Літ. в кінці розд. - Літ.: с. 394-397. - Предм. покажч.: с. 398-406. - Ім. покажч.: с. 407-411. (Шифр 341.01(075.8)/Б 93-244126253) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

Проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права. Показано особливості становлення і розвитку норм, інститутів та принципів міжнародного права, формування та особливості його системи в докласичний і класичний періоди, регіональні особливості історичного розвитку цього права. Розкрито основні тенденції сучасного міжнародного права.

10. Гелей, Степан Дмитрович. Політико-правові системи світу [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 345 с. (Шифр 323.2(075.8)/Г 31-475497104) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

11. Гелей, Степан Дмитрович. Політологія [Текст] : навчальний посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид. перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 348 с. (Шифр 32-027.21(075.8)/Г 31-122803138) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

12. Головатий , М. Ф. Політична психологія [Текст] : підручник / М. Ф. Головатий . - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 399 с. (Шифр 32:159.9(075.8)/Г 61-857295879) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

13. Гольдштейн, М. Л. Движение уголовного процесса [Текст] : практические примеры / М. Л. Гольдштейн. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 200 с. - (Классика адвокатуры). (Шифр 343.1(076)/Г 63-294484271) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

14. Господарські договори: правове визначення, законодавче регулювання, зразки окремих видів договорів [Текст] : практичний посібник / упоряд.: А. А. Верховець, О. С. Удовиченко, К. І. Чижмарь. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 83 с. (Шифр 346.3(477)(094)(0/Г 72-594192716) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

15. Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 152 с. (Шифр 346(477)(094.4)/Г 72-222649755) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

16. Гребельник, Олександр Петрович. Митна справа [Текст] : підручник / О. П. Гребельник ; Міністерство освіти і науки України, Університет державної фіскальної служби України. - 5-е вид., онов. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 396 с. - Л-ра: с. 465-468. (Шифр 336.24(075.8)/Г 79-393100966) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

У підручнику на основі головних законодавчих актів розглядається низка проблем, причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика тарифного інструментарію, регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Приділено увагу аналізу митних режимів експорту, реекспорту, імпорту , реімпорту, тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину безмитної торгівлі.

17. Дахно, І. І. Право Європейського Союзу [Текст] : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 416 с. (Шифр 341.17:061.1ЄС/Д 21-788486827) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

18. Добавко, О. В. Английский язык: экономика и финансы [Текст] : учебно-практическое пособие / О. В. Добавко. - Київ : Сварог, 2017. - 175 с. (Шифр 811.111:336(075.8/Д 55-021287316) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

19. Дубініна, А. А. Митна справа [Текст] : підручник / А. А. Дубініна, С. В. Сорокіна, О. І. Зельніченко ; Міністерство освіти і науки України, Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Київ : Професіонал ; Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 319 с. - Л-ра: с. 284-286. - Дод.: с. 287-319. (Шифр 336.24(075.8)/Д 79-462450050) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

20. Дубова, С. В. Комунікативні стратегії установи [Текст] : методичні рекомендації до вивчення дисципліни / С. В. Дубова ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 55 с. (Шифр 316.77:004.77(075/Д 79-135534701) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

21. Земельні спори та способи їх вирішення. Відповідальність за порушення земельного законодавства України. Надання земельних ділянок учасникам АТО : практичний посібник / упор. Ю. І. Руснак. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 224 с. (Шифр 349.4(477)(094)(0/З-51-319897065) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

22. Земельний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с. (Шифр 349.4(477)(094.4)/З-51-142588478) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

23. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [Текст] : монографія / Міністерство освіти і науки України, Одеський національний економічний університет ; ред. Ю. Г. Козак . - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 239 с. (Шифр 339.5/З-78-280679874) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

24. Зразки процесуальних документів у цивільному судочинстві [Текст] : листи, скарги, заяви, позовні заяви, відзиви на позовні заяви, оскарження судових рішень / упоряд.: С. О. Короєд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 107 с. (Шифр 347.91(477)(076)/З-89-166940674) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Мета цього збірника - зорієнтувати звичайного громадянина у складнощах цивільно-процесуальних відносин, надання йому можливості самостійно оцінити свої сили при захисті своїх прав, можливості здійснення самостійного і вільного вибору при здійсненні цивільного провадження, запобігання помилкам при складанні процесуальних документів.

25. Кириченко, Віктор Миколайович. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кириченко ; Запорізький національний технічний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 216 с. : табл. - Літ.: с. 200-202. - Літ.: с. 215-216. (Шифр 321(100)(075.8)/К43-560859) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Висвітлено зміст науки про політичні системи світу та їх основні інститути: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, політичні партії; теорії походження держави, її ознаки та функції, партійні і виборчі системи та ін.

26. Кислюк, Костянтин Володимирович. Філософія [Текст] : навчальний посібник / К. В. Кислюк. - 3-тє вид., випр. - Київ : Кондор, 2018. - 230 с. (Шифр 101(075.8)/К 44-869637213) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

27. Ковалик, Н.В. Англійська мова з основ міжнародної економіки [Текст] : підручник / Н. В. Ковалик, Н. О. Зайшла, Л. М. Тимочко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 478 с. (Шифр 811.111:339(075.8/К 56-364911402) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Пропонований підручник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються у галузі економічних наук, а також фахівців, які прагнуть вдосконалити власні навички і вміння перекладу економічної літератури та рівень свого фахового мовлення. Мета підручника - допомогти студентам ( та/або фахівцям) не лише вдосконалити навички комунікативної компетенції, а й отримати спеціальні знання з використання іноземної мови (англійської) у своїй професійній діяльності.

28. Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 166 с. (Шифр 342.565.4(477)(09/К 57-313881605) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

29. Кодекс законів про працю України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 84 с. (Шифр 349.2(477)(094.4)/К 57-949822843) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

30. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 238 с. (Шифр 342(477)(094.4)/К 57-184907209) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

31. Конверський, А. Є. Логіка [Текст] : підручник для студентів юридичних факультетів / А. Є. Конверський ; Міністерство освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 424 с. (Шифр 16(075.8)/К 64-433788378) Примірники: всього:2 - ГП АБ(1), ГП ЧЗ(1)

32. Країнознавство: теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська [та ін.] ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 527 с. - Л-ра: с. 523-525. (Шифр 908(075.8)/К 78-635750202) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Теоретичні засади країнознавства, об'єкт, предмет вивчення та методи дослідження.

33. Криміналістика [Текст] : підручник / О. О. Алєксєєв [та ін.] ; Національна академія внутрішніх справ України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 543 с. (Шифр 343.98(075.8)/К 82-265078134) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

34. Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 175 с. (Шифр 343(477)(094.4)/К 82-948764297) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

35. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 268 с. (Шифр 343.1(477)(094.4)/К 82-410386867) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

36. Міжнародна економіка [Текст] : підручник для студентів ВНЗ / ред.: Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук’яненко, Ю. В. Макогон. - 3-є вид., перероб та доп. - Київ : Центр навчальної літератури, 2018. - 559 с. (Шифр 339.9(075.8)/М 58-017392054) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3) У навчальному посібнику міститься аналіз закономірностей розвітку та функціонування міжнародної економіки з урахуванням специфіки країн з перехідною економікою, насамперед, України.

37. Міжнародне приватне право [Текст] : навчальний посібник / ред. С. Г. Кузьменко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 316 с. (Шифр 341.9(075.8)/М 11-605210964) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

38. Малышкина, З. М. Английский язык для делового общения ролевые игры по менеджменту [Текст] : учебное пособие / З. М. Малышкина. - Киев : Свагор , 2017. - 118 с. (Шифр 811.111:005(075.8/М 20-425077303) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

39. Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія [Текст] : навчальний посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 184 с. (Шифр 338.484(075.8)/М 21-097562171) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

40. Мальська, Марта Пилипівна. Організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 135 с. : рис., табл. - Літ.: с. 112-116. - Дод.: с. 117-135. (Шифр 001.891(075.8)/М 21-902348156) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Проаналізовано методологічні основи та організацію наукових досліджень.

41. Мальська, Марта Пилипівна. Основи європейської інтеграції [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львівський національний університет імені Івана Франка. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 319 с ; [1] с. - Літ.: с. 280-304. - Дод.: с. 305-315. (Шифр 339.92:061.1ЄС](0/М 20-053843817) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабонським договором.

42. Мокій, Анатолій Іванович. Міжнародні організації [Текст] : навчальний посібник для студентів ВНЗ / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець ; Міністерство освіти і науки України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 280 с. (Шифр 061.2(100)(075.8)/М 74-268127094) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

43. Моловач, М. И. Искусство презентаций и ведения переговоров [Текст] : учебно-практическое пособие / М. И. Моловач. - Киев : Центр учебной литературы, 2018. - 242 с. (Шифр 004.9(075.8)/М 75-519280336) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

44. Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні [Текст] : станом на 20 січня 2018 року / заг. ред. М. В. Лошицький. - Київ : Професіонал, 2018. - 1270 с. (Шифр 343.1(477)(094.58/Н 34-946324594) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

45. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 5 вересня 2017 року. - Київ : Професіонал, 2017. - 360 с. (Шифр 347.61/.64(477)(0/Н 34-314512755) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

46. Негрей, М. В. Теорія прийняття рішення [Текст] : навчальний посібник / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 271 с. (Шифр 338.24(075.8)/Н 41-608194194) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

47. Онуфрієнко, Г. С. Риторика [Текст] : навчальний посібник / Г. С. Онуфрієнко. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 624 с. (Шифр 808.5(075.8)/О-59-129006317) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

48. Порівняльне правознавство [Текст] : підручник / С. П. Погребняк [та ін.] ; ред. О. В. Петришин ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". - Харків : Право, 2012. - 271 с ; [1] с. - Л-ра: с. 263-268. - Предм. покажч.: с. 269-270. - Бібліогр. в підрядковій прим. (Шифр 340.5(075.8)/П 59-609898146) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного правознавства, сучасного стану досліджень у цій галузі. Особлива увага приділяється проблемам класифікації та типології правових систем і їх видам.

49. Проведення допиту у кримінальному провадженні. Відповідальність за неприбуття на допит, відмову від давання показань, даванння завідомо неправдивого показання. Зразки та бланки процесуальних документів [Текст] : практичний посібник-коментар / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с. (Шифр 343.102(477)(076)/П 78-475099484) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

50. Репецький, В. М. Міжнародне гуманітарне право [Текст] : підручник / В. М. Репецький, В. М. Лисик ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет міжнародних відносин. - Київ : Знання , 2007. - 467 с. (Шифр 341.23(075.8)/Р 41-960154719) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

51. Рогач, О. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії [Текст] : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 256 с. (Шифр 339.92:339.564(5)/Р 59-465139383) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

52. Рум’янцев, А.П. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] : навчальний посібник / А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 290 с. (Шифр 339.5(075.8)/Р 86-520720037) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3)

53. Сімейний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 72 с. (Шифр 347.6(477)(094.4)/С 11-216556961) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

54. Сабадаш, Віктор Петрович. Криміналістика [Текст] : навчальний посібник / В. П. Сабадаш ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 227 с. (Шифр 343.98(075.8)/С 12-276250725) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

55. Солоненко, О. М. Міжнародна кримінальна юстиція: етапи становленння та розвитку [Текст] : монографія / О. М. Солоненко ; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Кафедра конституційного та міжнародного права. - Київ : Ліра-К, 2017. - 360 с. (Шифр 341.4/С 60-493921237) Примірники: всього:4 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(3) 56.

Спадщина і спадкування в Україні: запитання, відповіді, практичні поради, судова практика [Текст] : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 310 с. (Шифр 347.6(477)(076)/С 71-732302021) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

57. Теліпко, Владислав Едуардович. Міжнародне публічне право [Текст] : навчальний посібник / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 608 с. (Шифр 341.1/.8(075.8)/Т 31-196690325) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

58. Теорія прийняття рішень [Текст] : підручник / М. П. Бутко [та ін.] ; ред. М. П. Бутко ; Міністерство освіти і науки України, Чернігівський національний технологічний університет. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 356 с. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 338.24(075.8)/Т 33-737027422) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та багатофакторної залежності щодо визначення рішення та ефективності управлінської діяльності.

59. Транснаціональні корпорації [Текст] : навчальний посібник / Мінстерство освіти і науки України, Вищий навчальний заклад укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" ; ред. О. П. Шкурупій . - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 239 с. (Шифр 339.52(075.8)/Т 65-999775069) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

60. Фіолевський, Дмитро Петрович. Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський ; Донецький університет економіки і права. - Київ : Алерта, 2017. - 486 с. - Л-ра: с. 459-467. - Термінол. слов.: с. 468-482. - Ім. покажч.: с. 483-485. (Шифр 347.965(477)(075./Ф 61-663845108) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Системний виклад та аналіз інститутів адвокатури, шляхи розбудови адвокатури в Україні.

61. Холод, Олександр Михайлович. Комунікаційні технології [Текст] : підручник / О. М. Холод. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 211 с. (Шифр 316.77(075.8)/Х 73-923337818) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

62. Цивільний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 296 с. (Шифр 347(477)(094.4)/Ц 57-296462328) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

63. Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 193 с. (Шифр 347.1(477)(094.4)/Ц 57-058757647) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

64. Яхно, Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навчальний посібник / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Вищий навчальний заклад Укоопспілки Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 175 с. (Шифр 316.48(075.8)/Я 90-410206541) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

Вивчення курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу «Конфліктологія та теорія переговорів».

 

 

Факультет інформаційних технологій та управління 

 

1. Іванюта, Тетяна Миколаївна. Економічна безпека підприємства [Текст] : навчальний посібник / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 256 с. : табл. - Дод.: с. 175-247. - Л-ра: с. 248-254. (Шифр 658.15(075.8)/И 23-634092500) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2) Економічна безпека держави, регіону, підприємства. Основи правового регулювання комерційної таємниці.

2. Артамонова, Н. С. Управління витратами [Текст] : навчальний посібник / Н. С. Артамонова, М. О. Акулюшина ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет. - [Б. м. : б. в.], 2018. - 116 с. : рис., табл. ; [2] с. - Предм. покажч.: с. 110-114. - Літ.: с. 115-116. (Шифр 336.5(075.8)/А 86-157533040) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

Розглянуто концептуальні питання управління витратами як складової системи контролінгу на підприємствах і в організаціях, а також практичні аспекти її функціонування в сучасних умовах господарювання.

3. Бедринець, Мирослава Дмитрівна. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Текст] : навчальний посібник / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко ; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 351 с. (Шифр 005.915(075.8)/Б 38-267782858) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

4. Брадул , О. М. Управлінський облік [Текст] : навчально-практичний посібник / О. М. Брадул , В. А. Шепелюк. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Київ : Кондор, 2018. - 349 с. (Шифр 657.1(075.8)/Б 87-231603438) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

5. Голов, Сергій Федорович. Управлінський облік [Текст] : підручник / С. Ф. Голов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 534 с. : рис., табл. - Літ. в кінці глав. - Глосарій: с. 497-518. - Дод.: с. 519-534. (Шифр 657.1(075.8)/Г 61-825802951) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

Організація управлінського обліку, методи калькулювання, бюджетовання, аналіз взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток", аналіз поточних і довгострокових рішень.

6. Еш, Світлана Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С. М. Еш ; Національний університет харчових технологій. - Київ : ЦУЛ, 2016. - 528 с. (Шифр 336(075.8)/Е 96-831869094) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

7. Кремень, Ольга Іванівна. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 412 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 394-410. - Літ.: с. 411-412. (Шифр 336(075.8)/К 79-282015450) Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(2), Ф3(1)

Розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки, бюджет, страхування, фінансовий ринок.

8. Матвієнко, М. П. Комп’ютерна логіка [Текст] : навчальний посібник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 322 с. (Шифр 004.42(075)/М 33-363646849) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(5)

9. Матвієнко, М. П. Комп’ютерна схемотехніка [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Матвієнко, В. П. Розен ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. - Київ : Ліра-К, 2017. - 189 с. (Шифр 004.3(075.8)/М 33-464153466) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

10. Матвієнко, М. П. Математична логіка та теорія алгоритмів [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов ; Сумський державний університет. - Київ : Ліра-К, 2018. - 211 с. (Шифр 510.6+510.5(075)/М 33-247764884) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

11. Матвієнко, М. П. Основи електротехніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Ліра-К, 2018. - 228 с. (Шифр 621(075)/М 33-551263895) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

12. Матвієнко, М. П. Теорія алгоритмів [Текст] : навчальний посібник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 340 с. (Шифр 004.021(075.8)/М 33-040329501) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

13. Матвієнко, Микола Павлович. Дискретна математика XXI століття [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - Вид. 2-ге перероб. і допов. - Київ : Ліра-К, 2017. - 323 с. : рис., табл. - Літ.: с. 321-323. (Шифр 519.854(075.8)/М33-766436) Примірники: всього:10 - ГП АБ(10)

Викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України з комп'ютерних і других наук. Теоретичний матеріал книги проілюстровано значною кількістю вправ і задач для набуття читачам практичного досвіду.

14. Матвієнко, Микола Павлович. Основи електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - Київ : Ліра-К, 2017. - 361 с. : рис., табл., фот. - Л-ра: с. 355-356. (Шифр 621.38(075.8)/М 33-095794134) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

Напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляємі тиристорні перемикачі та опторни, логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої.

15. Матвієнко, Микола Павлович. Основи електротехніки та електроніки [Текст] : підручник / М. П. Матвієнко ; Міністерство освіти і науки України, Конотопський інститут Сумського державного університету. - Київ : Ліра-К, 2017. - 503 с. : рис., табл., фот. - Л-ра: с. 495-496. (Шифр 621.38+621.3(075)/М33-685036) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

Побудова та перетворення електричних ланцюгів постійного і змінного струмів, приведені методи та алгоритми їх розрахунку.

16. Нестерова, Світлана Василівна. Фінансовий менеджмент: практикум [Текст] : навчальний посібник / С. В. Нестерова ; МДУ. - Київ : Кондор, 2018. - 267 с. (Шифр 005.915(075.8)/Н 56-545846458) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

17. Фінанси для фінансистів [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет харчових технологій ; заг. ред. Т. А. Говорушко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 611 с. (Шифр 336(075.8)/Ф 59-457620822) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

18. Фінансовий менеджмент [Текст] : навчальний посібник / Національний банк України, Українська академія банківської справи Національного банку України ; заг. ред.: І. О. Школьник, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. (Шифр 005.915(075.8)/Ф 59-685927077) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

19. Фаріон, І. Д. Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 791 с. (Шифр 657.1(075.8)/Ф 24-170491380) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(2)

20. Хом’як, Р. Л. Контроль і ревізія [Текст] : навчальний посібник / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 657.6(075.8)/Х 76-232606329) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

21. Черкасова, С. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 330 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.76(075.8)/Ч-48-943802377) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту 

 

1. Імас, Євген. Маркетинг у спорті: теорія та практика [Текст] / Є. Імас, Ю. П. Мічуда, О. В. Ярмолюк. - Київ : Олімпійська література, 2016. - 270 с. - (Бібліотека спортивного менеджера : в 3-х кн. ; Кн. 1). (Шифр 796.06:339.138/И 50-785186151) Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

2. Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навчальний посібник / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 336 с. (Шифр 612.66+613.9:796(/А 72-394600457) Примірники: всього:11 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9), Ф3(1)

3. Бірта, Г. О. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу ; Міністерство освіти і науки України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 142 с. (Шифр 001.891(075.8)/Б 11-296049475) Примірники: всього:15 - ГП АБ(14), ГП ЧЗ(1)

4. Внутрішня медицина [Текст] : в 3-х т. : підручник. - Київ : Медицина, 2008 - Т. 2 : Хвороби органів дихання. Хвороби нирок. Ревматичні хвороби / ред. К. М. Амосова. - 2009. - 1088 с. : il., скан. (Шифр 616.1/.9(075.8)/В 60-929561689) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

5. Внутренняя медицина [Текст] : учебник : в трех томах. - Київ : Медицина, 2008 - . - ISBN 978-966-8144-65-3 Т. 1 / О. Я. Бабак, В. Н. Зайцева ; ред. Е. Н. Амосова. - Киев. - 1064 с. : цв. ил.). (Шифр 616-085(075.8)/В 60-846866356) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

6. Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 червня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 150 с. (Шифр 346(477)(094.4)/Г 72-055213784) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

7. Григорук, П. М. Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / П. М. Григорук, Н. А. Хрущ ; Хмельницький національний університет. - Київ : Кондор, 2017. - 206 с. (Шифр 001.891(078.5)/Г 83-086271844) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

8. Григус, Ігор Михайлович. Фізична реабілітація при захворюваннях дихальної системи [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І. М. Григус ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 170 с. : ил. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 616.2:615.8(075.8/Г 83-564782516) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

9. Заваріка, Г. М. Курортна справа [Текст] : навчальний посібник / Г. М. Заваріка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 264 с. (Шифр 911.372.4(075.8)/З-13-747707325) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

10. Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р. [Текст] / за заг. ред. С. М. Прилипко. - Київ : Професіонал, 2018. - 791 с. (Шифр 351.82(477)(093.2/З-19-104823258) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

11. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні з коментарями [Текст] / А. В. Григоренко [и др.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 288 с. (Шифр 343.1(477)(093.2)/З-89-023750009) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

12. Карпухіна, Ю. В. Основи фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Карпухіна ; Херсонський державний університет. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. - 308 с. (Шифр 616-036.82(075)/К 26-195227144) Примірники: всього:6 - ГП АБ(4), ГП ЧЗ(2)

13. Козлова, О. Ф. Домедична допомога [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів спеціальності 226 "Фармація" / О. Ф. Козлова. - Київ : Медицина, 2017. - 49 с. : іл. (Шифр 616-083.98(075)/К 59-669423940) Примірники: всього:15 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

14. Костюкевич, В. М. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті [Текст] : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2017. - 256 с. (Шифр 796.015(078.5)/К 72-330177315) Примірники: всього:10 - ГП АБ(9), ГП ЧЗ(1)

15. Костюкевич, В. М. Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальность: 017. Фізична культура і спорт) [Текст] : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова. - Київ : КНТ, 2018. - 634 с. (Шифр 001.891:796.011.3/К 72-763913405) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

16. Лісовець, О. В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України [Текст] : навчальний посібник / О. В. Лісовець. - Київ : ВЦ "Академія", 2011. - 256 с. - (Альма-матер). (Шифр 37.013.42:061(075/Л 11-205209018) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

17. Медведєва, Валентина Миколаївна. Основи наукових досліджень [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 84 с. (Шифр 001.89(076)/М 42-360667509) Примірники: всього:6 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

18. Медична і соціальна реабілітація [Текст] : підручник / В. Б. Самойленко [та ін.]. - 2-е вид., переробл. і допов. - Київ : Медицина, 2018. - 464 с. (Шифр 616-08-059:364(07/М 42-375717649) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

19. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України. Станом на 20 січня 2018 року [Текст] / за заг. ред. С. О. Короєд. - Київ : Професіонал, 2018. - 400 с. (Шифр 346.9(477)(093.2)/Н 34-758403441) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

20. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України. Станом на 1 березня 2018 року [Текст] / за заг. ред. Д. В. Журавльов. - Київ : Професіонал, 2017. - 416 с. (Шифр 351.87(477)(093.2/Н 34-305187867) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

21. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. Станом на 20 січня 2018 року [Текст] / за заг. ред. В. В. Глунько. - Київ : Професіонал, 2018. - 784 с. (Шифр 343.2(477)(093.2)/Н 34-342742523) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

22. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. Станом на 12 лютого 2018 року [Текст] / за заг. ред. С. О. Короєд. - Київ : Професіонал, 2018. - 496 с. (Шифр 347.9(477)(093.2)/Н 34-353255705) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

23. Неврологія [Текст] : підручник для студ. вищ. мед. навч. закл. / [І. А. Григорова та ін.] ; за ред. І. А. Григорової, Л. І. Соколової. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2015. - 639 с. : мал., табл. - Скор.: с. 7-8. - Л-ра: с. 638-639. (Шифр 616.8(075.8)/Н 40-962491819) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

Розглядається діагностика захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології.

24. Основи методології та організації наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнктів / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ; за ред. А. Є. Конверський. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 352 с. (Шифр 001.891(075.8)/О-75-478781173) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

25. Палеха, Ю. Основи науково-дослідної роботи [Текст] : навчальний посібник / Ю. Палеха, Н. О. Леміш ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 336 с. (Шифр 001.897(075.8)/П 14-821937979) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

26. Партико, З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-е вид., перероб. і доп. - Київ : Ліра-К, 2018. - 232 с. (Шифр 001.89(075.8)/П 18-894839336) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

27. Попадюха, Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації [Текст] : навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 300 с. (Шифр 614.2:004(075.8)/П 57-118350654) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

28. Попадюха, Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях [Текст] : навчальний посібник / Ю. А. Попадюха. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 324 с. (Шифр 614.2:685.1(075.8/П 57-693826703) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

29. Рекомендации по реабилитации при заболеваниях органов дыхания [Текст] = Guidelines for Pulmonary Rehabilitation Programs : пер. с англ. / Американская ассоциация по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. - Київ : Олимпийская литература, 2010. - 191 с. (Шифр 616.12./24-036.82/Р 36-517493909) Примірники: всього:5 - ГП АБ(3), ГП ЧЗ(2)

30. Рекомендации по реабилитации при заболеваниях сердца [Текст] = Cardiac Rehabilitation Resource manual : пер. с англ. / Американская ассоциация по реабилитации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. - Київ : Олимпийская литература, 2011. - 239 с. (Шифр 616.12-036.82(049/Р 36-401089638) Примірники: всього:5 - ГП АБ(3), ГП ЧЗ(2)

31. Савицька, Л. І. Соціологія і фізична культура [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Савицька, В. І. Савицький, О. В. Савицький . - Київ : Олімпійська література, 2013. - 367 с. (Шифр 316+796(075.8)/С 13-549480858) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

32. Севідов, В. В. Онкологія [Текст] : підручник / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; за ред. В. П. Баштана. - 3-тє вид., випр. - Київ : Медицина, 2015. - 232 с. (Шифр 616-006(075)/С 28-692670161) Примірники: всього:10 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9)

33. Скачко, Б. Г. ВІЛ / СНІД. Профілактика. Лікування. Реабілітація [Текст] / Б. Г. Скачко. - Київ : Медицина, 2006. - 192 с. - (Шлях до здоров’я). (Шифр 616.9/С 42-336103610) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

34. Скляренко, Е. Т. Клиническая дифференциальная диагностика в травматологии и ортопедии [Текст] : пособие / Е. Т. Скляренко. - Киев : Медицина, 2014. - 112 с. (Шифр 617.3-071/С 43-354357247) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

35. Стеценко, М. С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності [Текст] : навчально-практичний посібник / М. С. Стеценко, Ю. І. Палеха. - Київ : Ліра-К, 2018. - 208 с. (Шифр 001.89(075)/С 79-143875053) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

36. Уинтерс-Стоун, Керри. Программа действий при остеопорозе [Текст] = Action Plan for Osteoporosis : рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы / К. Уинтерс-Стоун. - Київ : Олимпийская литература, 2009. - 206 с. (Шифр 616.71-007.23/П 78-911490900) Примірники: всього:7 - ГП АБ(5), ГП ЧЗ(2)

37. Фізична реабілітація в стоматології [Текст] : навчальний посібник / В. А. Шаповалова [та ін.]. - Київ : Медицина, 2008. - 96 с. - Бібліогр. в кінці теми. (Шифр 616.31-08(075.8)/Ф 50-902912434) Примірники: всього:5 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

38. Фурман, Ю. М. Перспективні моделі фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів [Текст] : монографія / Ю. М. Фурман, В. М. Мірошніченко, С. П. Драчук. - Київ : Олімпійська література, 2013. - 175 с. (Шифр 796.035-057.875/Ф 95-932986204) Примірники: всього:1 - ГП ЧЗ(1)

 

Інститут людини

 

1. Все про соціальну роботу [Текст] : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Піча. - 4-е вид., перероб. та доповн. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 618 с. - (Вища освіта України). (Шифр 364.4(035)/В 84-556072542) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

2. Гладкова, В. М. Основи акмеології [Текст] : підручник / В. М. Гладкова, С. Д. Пожарський. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 320 с. (Шифр 37.013(075)/Г 52-947937205) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

3. Гладкова, В. М. Профорієнтація [Текст] : навчальний посібник / В. М. Гладкова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 160 с. (Шифр 331.548:159.923(0/Г 52-656269433) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

4. Кондратенко, Валентина. Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків [Текст] : навчальний посібник для студ. дефектологіч. фак. вищих пед. навч. закладів / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова (Київ), Інститут корекційної педагогіки і психології. - Київ : КНТ, 2018. - 146 с. - Бібліогр.: с. 142-146. (Шифр 376-056.264(075.3/К 64-399394167) Примірники: всього:3 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(2)

5. Копа, В. М. Соціальна валеологія [Текст] : навчальний посібник / В. М. Копа. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 204 с. (Шифр 613:361.3(075.8)/К 65-917188197) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

6. Коропецька, Олеся Михайлівна. Психологічні основи професійної орієнтації та самореалізації особистості [Текст] : навчальний посібник / О. М. Коропецька ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Київ : КНТ, 2018. - 437 с. : табл., рис. ; [1] с. - Дод.: с. 231-278. - Літ. в кінці тем. - Літ.: с. 413-437. (Шифр 159.923:331.548](/К 68-514454422) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

Представлено теоретичні, методологічні та методичні засади профорієнтаційної роботи, розкрито зміст, напрями, форми та методи профорієнтації, викладено загальні психологічні засади професійного становлення і розвитку особистості як суб'єкта самореалізації.

7. Кричковська, Тетяна Домініківна. Психологія аномального розвитку [Текст] : навчальний посібник / Т. Д. Кричковська ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Київ : КНТ, 2018. - 180 с. - Бібліогр.: с. 177-179. (Шифр 159.97(075.8)/К 82-718664127) Примірники: всього:3 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(2)

8. Никоненко, Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики [Текст] : навчально-методичний посібник / Никоненко Ю. П. ; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Київ : КНТ, 2018. - 191 с. : табл. ; [1] с. - Бібліогр. в кінці глав. - Дод.: с. 157-191. (Шифр 159.9:316.61](075/Н 64-235023614) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

Представлені основні поняття та теоретико-методологічні концепції первинної, вторинної, третинної психологічної профілактики порушень психологічного здоров'я учнівської молоді та педагогів. Проаналізовані найбільш поширені порушення адаптації учнів та студентів.

9. Соціальна політика [Текст] : навчальний посібник / Л. Д. Климанська, В. Є. Савка, Н. М. Хома ; заг. ред.: В. М. Піча, Я. Б. Турчин ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка", Інститут гуманітарних і соціальних наук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 318 с. (Шифр 304(075.8)/С 69-711304720) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

10. Соціальна робота [Текст] : словник-довідник / наук. ред. В. М. Піча. - 2-е вид., перероб. та доп. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 616 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 364.4(035)/С 69-466988222) Примірники: всього:1 - Ф1 ЧЗ(1)

11. Фурман, Анатолій Васильович. Історія соціальної роботи [Текст] : підручник / Анатолій Фурман, Марія Підгурська. - Київ : Академія, 2018. - 160 с. : рис., табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 154-158. - Термінологічний словник. (Шифр 364.4(091)(075.8)/Ф 95-514301820) Примірники: всього:2 - Ф1 ЧЗ(2)

12. Швед, М. Основи інклюзивної освіти [Текст] : підручник / М. Швед ; Український католицький універстиет, Гуманітарний факультет, Кафедра загальної та соціальної педагогіки. - Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2015. - 360 с. (Шифр 376.013.42(075.8)/Ш 34-009894809) Примірники: всього:5 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(4)

13. Шевців, Зоя Михайлівна. Основи інклюзивної педагогіки [Текст] : підручник / З. М. Шевців. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 247 с. : рис., табл. ; [1] с. - Глосарій: с. 220-228. - Дод.: с. 229-236. - Літ.: с. 237-247. (Шифр 376(075.8)/Ш 37-972417045) Примірники: всього:5 - Ф1 ЧЗ(1), Ф1 АБ(4)

У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти. У ньому відображається особиста позиція автора на обґрунтування методології інклюзивної педагогіки як науки, висвітлюються категорії інклюзивної педагогіки: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивне виховання, форми, методи навчання і виховання квазіпрофесійної соціально-педагогічної діяльності, розглянуто ефективні методичні прийоми інклюзивної діяльності, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів.

Матеріали підручника, перш за все, адресовані студентам напряму підготовки "Початкова освіта" та вчителям початкових класів загальноосвітніх шкіл, але будуть корисні асистентам учителів, психологам, соціальним педагогам і соціальним працівникам, психологам, дефектологам, а також і тим, хто зацікавлений проблемою навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами у масовій загальноосвітній школі. 

 

Книги, які надійшли до філії №2 за адресою бульвар І. Шамо, 18/2:

Педагогічний інститут 

 

1. Авраменко, Олександр Миколайович. Стилістика української мови [Текст] : пр. факультативного курсу 10-11 класи / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. - Київ : Грамота, 2008. - 255 с ; [1] с. (Шифр 811.161.2'38/А 21-179164415) Примірники: всього:7 - Ф2(3), Ф3(3), ГП ЧЗ(1)

2. Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги [Текст] : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України, Кафедра судових експертиз. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 336 с. : мал., іл. - Скор.: с. 7. - Дод.: с. 276-329. - Л-ра: с. 330-335. (Шифр 616-00(075.8)/А 72-698148688) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У підручнику викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події та надати невідкладну медичну допомогу. Видання розраховано на осіб, які не мають базової медичної освіти.

3. Біляковська, О. О. Дидактика вищої школи [Текст] : навчальний посібник / О. О. Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 358 с. (Шифр 378(075.8)/Б 61-639920111) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

4. Главацька, Ольга Леонідівна. Основи самовиховання особистості [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. - Київ : Кондор, 2018. - 206 с. (Шифр 159.9(075.8)/Г 52-092124462) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У посібнику розглядається самовиховання як фактор формування особистості, суть процесу самопізнання як компонента самовиховання, вікові особливості самовиховання, суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів

5. Долинська, Любов Василівна. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - 3-є вид. - Київ : Каравела, 2016. - 303 с. (Шифр 159.9(075)/Д 64-282563062) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

6. Дубравська, Дося Михайлівна. Англійська мова. Сучасна граматика [Текст] = In Pursuit of Perfection : навчальний посібник / Д. М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 369 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 811.111’36(075.8)/Д 79-676249312) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

7. Зайченко, І. В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. В. Зайченко, В. М. Теслюк, А. А. Каленський ; за ред. проф. І. В. Зайченка ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 484 с. (Шифр 378.091:172(075.8/З-17-365880889) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

8. Зайченко, І. В. Педагогіка [Текст] : підручник / І. В. Зайченко ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., переробл. і допов. - Київ : Ліра-К, 2016. - 607 с. (Шифр 37.01/З-17-958541526) Примірники: всього:7 - Ф2(1), ГП АБ(5), ГП ЧЗ(1)

9. Зайченко, І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі [Текст] : підручник / І. В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Київ : Ліра-К, 2018. - 512 с. (Шифр 378:371.134(075.8/З-17-739268210) Примірники: всього:6 - Ф2(6)

10. Зайченко, І. В. Теорія і методика професійного навчання [Текст] : навчальний посібник / І. В. Зайченко ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. - 2-е вид., доповн. і переробл. - Київ : Ліра-К, 2017. - 580 с. (Шифр 37.018.4(075.8)/З-17-046008430) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

11. Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Гребеньков [та ін.] ; ред. Г. В. Гребеньков ; Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка, Донецький юридичний інститутвнутрішн. справ ім. Є. О. Дідоренка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 228 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 226-228. (Шифр 316.48(075)/К 65-333694741) Примірники: всього:4 - Ф2(2), Ф3(2)

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфлііктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх винекнення і тактику дій щодо розв'язання з урахуванням професійної справедливості підготовки майбутніх правознавців.

12. Костюкевич, Віктор Митрофанович. "Теорія і методика спортивної підготовки" (на прикладі командних ігрових видів спорту) [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Костюкевич. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 615 с. - Скор.: с. 10-11. - Предм. покажч.: с. 610-615. (Шифр 796.015(075.8)/К 72-051173708) Примірники: всього:3 - Ф3(2), Ф2(1)

Розглянуто теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки.

13. Кукалець, Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст] : навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студ. спец. "Початкова освіта" / М. В. Кукалець. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 223 с. - Библиогр.: с. 216-222. (Шифр 373.3.016:502(075/К 89-478306969) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

14. Куранова, С. І. Основи психолінгвістики [Текст] : навчальний посібник / С. І. Куранова. - Київ : Академія, 2012. - 208 с. - (Альма матер). (Шифр 81’23(075.8)/К 93-374071286) Примірники: всього:20 - Ф2(5), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(14)

15. Ліщинська-Милян, Ольга Ігорівна. Прикладна етика [Текст] : навчальний посібник / О. І. Ліщинська-Милян ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 234 с. (Шифр 17:6(075.8)/Л 11-930432896) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

16. Міхеєнко, Олександр Іванович. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2018. - 446 с. : табл., рис. ; [2] с. - Л-ра: с. 439-446. (Шифр 613(075.8)/М 69-033456895) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

На сучасному етапі розвитку валеологія як система інтегрованих знань перетворюється на фундаментальну науку, яка необхідна в першу чергу тим, хто присвятив себе навчанню, вихованню, профілактиці, оздоровленню, психофізичній реабілітації.

17. Москалець, В. П. Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник / В. П. Москалець ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 260 с. (Шифр 159.923(075.8)/М 82-272666502) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

18. Основи наукових досліджень [Текст] : навчально-методичний посібник / Роман Крохмальний [та ін.] ; Львівський національний університет імені Івана Франка, Факультет культури та мистецтв. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 310 с. - Бібліогр.: с. 305-309. (Шифр 001.891(075.8)/О-75-152185586) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

19. Пинзеник, О.М. Методика викладання дисциплін природознавчого циклу [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Пинзеник ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 118 с. (Шифр 373.2.016:502(075/П 32-307317854) Примірники: всього:6 - Ф3(2), Ф2(4)

У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін природознавчого циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підготовки "Дошкільна освіта" (навчальна програма дисципліни, рекомендації до проведення лекційних та практичних занять, питання для обговорення та контролю, завдання для самостійного опрацювання). Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.01010101 "Дошкільна освіта".

20. Седих, Кіра. Психологія сім’ї [Текст] : навчальний посібник / К. Седих. - 2-е вид., стереотип. - Київ : ВЦ Академія, 2017. - 192 с. - (Альма-матер). (Шифр 159.923:316.362(0/С 28-133649563) Примірники: всього:5 - Ф2(5)

21. Тітов, Іван. Особистісне становлення дитини. Суб’єктний вибір [Текст] : монографія / І. Тітов, О. Кравченко, Л. Москаленко ; за ред. І. Г. Тітова. - Київ : Академія, 2015. - 152 с. - (Монограф). (Шифр 159.923.2-053.4:3/Т 11-522164915) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

22. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. (Шифр 025.44/Т 12-932342950) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(1), ГП ЧЗ(1) 23. Теслюк, В. М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи [Текст] : підручник / В. М. Теслюк. - Київ : Ліра-К, 2018. - 340 с. (Шифр 378.091(075)/Т 36-793514957) Примірники: всього:3 - Ф2(3)

Інститут мистецтва

 

1. Ave Maria [Ноти] : збірка солоспівів та ансамблів композиторів різних епох. Для голосу і фортепіано (органа). Випуск 2 / упоряд. О. Красовська. - Київ : Аспект-Поліграф, 2006. - 60 партит. ( с.). (Шифр 784(082)/A95-152487566) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

2. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Текст] : колективна монографія / ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 212 с. (Шифр 78.03’06(477)/А 43-642570801) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

3. Афоніна, О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 223 с. (Шифр 784.9(075.8)/А 94-579847399) Примірники: всього:10 - Ф2(8), Ф3(2)

4. Афоніна, О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 148 партит. ( с.). (Шифр 784.9(075.8)/А 94-784216564) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

5. Бігус, Ольга. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону [Текст] : монографія / О. Бігус. - Київ : Ліра-К, 2015. - 182 с. (Шифр 792.83(477.8)/Б 11-453531287) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

6. Бойко, О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 204 с. (Шифр 792.83:793.31/Б 77-309795488) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

7. Борсук, Наталія Василівна. Танці в сучасних ритмах: нариси [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Борсук, А.Тараканова. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 52 с. : іл. (Шифр 793.3(075)/Б 83-247320703) Примірники: всього:3 - Ф2(2), Ф3(1)

В навчально-методичному посібнику представлена інформація про історію танців, а також про танці в сучасних ритмах.

8. Вечерський, В. Українська дерев’яна архітектура [Текст] = Ukrainian wooden architecture / В. Вечерський. - Київ : Балтія-Друк, 2006. - 70 с. : фот. кольор. (Шифр 726:2-523(477)/В 39-534354658) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

9. Дорофієнко, І. Сорочинський іконостас [Текст] : альбом / І. Дорофієнко, Л. Міляєва, О. Рутковська. - Київ : Родовід, 2010. - 168 с. : іл. (Шифр 7.04:271.2-523.47/Д 69-652511210) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

10. Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як місто стало європейським [Текст] / А. Б. Бєломєсяцев [та ін.] ; за заг. ред.: М. Б. Кальницький, Н. М. Кондель-Пермінова. - Київ : Варто, 2012. - 560 с. : іл. (Шифр 725(477-25)"18/19/З-12-205420006) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

11. Зихлинская, Л. Р. Вторая ступенька [Текст] : практическое пособие по методике преподавания классического танца / Л. Р. Зихлинская ; Колледж хореографического искусства "Киевская муниципальная академия танца имен Сержа Лифаря". - Киев : Лира-К, 2017. - 380 с. (Шифр 792.82(075)/З-66-403935723) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

12. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 2 : другий рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 400-414. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-466768434) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

Пропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

13. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 1 : перший рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 366-375. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-845684780) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1) Пропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

14. Кимлик, О. Віночок. Музична хрестоматія [Ноти] / О. Кимлик. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 108 с. (Шифр 784.6(082)/К 40-983800815) Примірники: всього:8 - Ф2(7), Ф3(1)

15. Колесниченко, Юрій. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) [Текст] : методичний посібник / Ю. Колесниченко, Є. Досенко ; Національна хореографічна спілка України. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 272 с. : табл., ноти. (Шифр 793.31(477)(075.8/К 60-765913602) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(2)

16. Кравченко, Ярослав. Школа Михайла Бойчука. Тридцять сім імен [Текст] / Я. О. Кравченко ; Міністерство освіти і науки України, Львівська національна академія мистецтв. - Київ : Оранта ; [Б. м.] : Майстерня книги, 2010. - 399 с. : іл. (Шифр 75(477)(091)/К 78-939099880) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

17. Куленко, Михайло. Основи графічного дизайну [Текст] : підручник / М. Куленко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Кондор, 2018. - 544 с. (Шифр 76-045.43(075)/К 90-658273086) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

18. Лігус, Ольга Марківна. Українська фортепіанна музика XIX - ХХ ст. у контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка) [Текст] : монографія / Ольга Лігус ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 222 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ: с. 199-214. - Ім. покажч.: с. 215-222. (Шифр 780.616.432(477)"/Л 11-803262598) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У монографії досліджується український музичний романтизм у фортепіанній музиці 19-20 ст.

19. Лильо-Откович, Зоряна. Український пейзажний живопис ХІХ - ХХ сторіччя [Текст] = Ukrainian landscape painting 19-th - early 20-th centuries / З. Лильо-Откович. - Київ : Балтія-Друк, 2007. - 120 с. : іл. (Шифр 7.047(477)/Л 57-773658764) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

20. Мельник, Ігор Володимирович. Львівське середмістя: [Текст] : всі вулиці, площі, храми й кам’яниці / І. В. Мельник. - Львів : Апріорі, 2015. - 320 с. : фот. - (Львівські вулиці і кам’яниці ; 5). (Шифр 94(477.83-25)/М 48-368140879) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

21. Можайкіна, Н. С. Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія / Н. С. Можайкіна. - Київ : Ліра-К, 2016. - 215 с. (Шифр 784:37.091.3/М 74-498242275) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

22. Музичне мистецтво України (питання історії, педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях) [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд. Н. М. Кречко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 204 с. (Шифр 78.03(477)/М 89-866689252) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

23. Національний заповідник "Софія Київська" [Текст] = National Conservation Area : науково-популярне видання / уклад. Н. М. Куковальська. - Київ : Балтія-Друк, 2011. - 222 с. : кол. іл. ; [2] с. - Бібліогр.: с. [223-224]. (Шифр 726:2-523.4(477-2/Н 35-109649344) Примірники: всього:8 - Ф2(2), Ф3(1), Ф1(1), ГП КС(3), ГП ЧЗ(1)

24. Ростовський, Олександр Якович. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 640 с. (Шифр 781.2+[373.016:78/Р 78-166215072) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

25. Сіненко, Оксана Олександрівна. Аналіз музичних творів [Текст] : практикум / О. О. Сіненко ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 111 с. : табл. - Літ: с. 102-104. - Дод.: с. 105-111. (Шифр 78.02(076)/С 38-825204478) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів" та основні теми для вивчення. Подано плани, метеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання.

26. Сисак, Л. М. Практичні поради з вивчення гармонії [Текст] : методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації / Л. М. Сисак ; Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України. - 2-е вид., перероб. та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 87 с. (Шифр 781.41(075.8)/С 40-285320941) Примірники: всього:10 - Ф3(2), Ф2(8)

27. Скоромний, Віктор Петрович. Аналіз вокально-хорових творів [Текст] : практикум / В. П. Скоромний ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 78 с. : табл. - Літ.: с. 77-78. (Шифр 78.087.68-047.44(/С 44-069314100) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз вокально-хорових творів" та основні теми для вивчення. Подано плани, матеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання.

28. Скоромний, Віктор Петрович. Аналіз музичних творів [Текст] : практикум / В. П. Скоромний ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 111 с. : табл. - Літ: с. 102-104. - Дод.: с. 105-111. (Шифр 78.02(076)/С 44-350616512) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Аналіз музичних творів" та основні теми для вивчення. Подано плани, метеріали та завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, контрольні завдання.

29. Сухощеєва, Людмила. Фортепіанна палітра [Ноти] / Л. Сухощеєва. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 56 партит. ( с.). (Шифр 780.616.432/С 91-681909142) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

30. Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський університет культури, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 252 с. (Шифр 784’06(477)/С 91-054468443) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

31. Сучасний танець. Основи теорії і практики [Текст] : навчальний посібник / О. О. Бігус [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Кафедра сучасної хореографії. - Київ : Ліра-К, 2017. - 264 с. (Шифр 793.3’06(075.8)/С 91-568671599) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

32. Тараканова, А. Танцюйте з нами [Текст] : навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1-4 кл.) і керівників хореографічних гуртків (почаковий рівень) загальноосвітніх навчальних закладів / А. Тараканова. - Вінниця : Нова Книга, 2010. - 159 с. (Шифр 793.3(075.8)/Т 19-916148783) Примірники: всього:27 - Ф2(27)

33. Тормахова, Вероніка Миколаївна. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез [Текст] : монографія / В. М. Тормахова ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 203 с. : табл. - Бібліогр. в підрядковій прим. - Літ: с. 156-165. - Дод.: с. 166-203. (Шифр 78.036.9:784.4](4/Т 60-664397611) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

У монографії досліджується взаємозв'язок фольклору та естрадної музики.

34. Удвох веселіше. Ансамблі для фортепіано в 4 руки [Ноти] / аранжув. Л. Жульєва. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 56 партит. ( с.). (Шифр 78.087.1/У 28-916352391) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2) 35. Українські порохівниці XVII - XX століть в колекції Музею українського декоративного мистецтва [Текст] : каталог / авт. - упоряд. Л. Білоус. - Київ : Родовід, 2008. - 88 с. : фот. кол. (Шифр 745:069.5/У 45-491927243) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

36. Фах диригування [Текст] : Практикум для студентів факультету музичного мистецтва спеціалізації хорове диригування / Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва, Кафедра академічного хорового мистецтва ; ред. , упоряд. Н. М. Кречко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 138 с. (Шифр 781.6(076)/Ф 29-297929104) Примірники: всього:1 - Ф2(1)

37. Хащеватська, Світлана Степанівна. Інструментознавство [Текст] : підручник для вищ. навч. закл. культури і мистецтв III-IV рівнів акредитації / С. С. Хащеватська ; Міністерство культури і туризму України, Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 255 с. : іл. ; [1] с. - Л-ра: с. 246-250. (Шифр 780.6(075.8)/Х 29-020669169) Примірники: всього:2 - Ф2(2)

Висвітлено історію виникнення і розвитку інструментарію України.

38. Черкасов, Володимир. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчальний посібник / В. Черкасов. - Київ : Академія, 2016. - 240 с. - (Альма-матер). (Шифр 78:37.091.3(075.8/Ч-48-597370281) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

39. Шеховцов, А. В. Комп'ютерні технології для дизайнерів [Текст] : навчальний посібник / А. В. Шеховцов, Г. Н. Полєтаєва, Д. О. Крючковський, Р. В. Бараненко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 317 с. - (Комп'ютерні технології). (Шифр 004.9-045.43/Ш 54-813383916) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(2), ГП ЧЗ(3)

 

Книги, які надійшли до філії №3 за адресою пр. Гагаріна, 16:

Університетський коледж 

 

 1. Авраменко, Олександр Миколайович. Стилістика української мови [Текст] : пр. факультативного курсу 10-11 класи / О. М. Авраменко, В. Ф. Чукіна. - Київ : Грамота, 2008. - 255 с ; [1] с. (Шифр 811.161.2'38/А 21-179164415) Примірники: всього:7 - Ф2(3), Ф3(3), ГП ЧЗ(1)

2. Академічне хорове мистецтво України (історія, теорія, практика, освіта) [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд. О. М. Лігус. - Київ : Ліра-К, 2017. - 220 с. (Шифр 784.1(477)/А 38-229648609) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

3. Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва [Текст] : колективна монографія / ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 212 с. (Шифр 78.03’06(477)/А 43-642570801) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

4. Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст] : навчальний посібник / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 336 с. (Шифр 612.66+613.9:796(/А 72-394600457) Примірники: всього:11 - ГП ЧЗ(1), ГП АБ(9), Ф3(1)

5. Антонов, А. Г. Основи домедичної допомоги [Текст] : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України, Кафедра судових експертиз. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 336 с. : мал., іл. - Скор.: с. 7. - Дод.: с. 276-329. - Л-ра: с. 330-335. (Шифр 616-00(075.8)/А 72-698148688) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У підручнику викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місці події та надати невідкладну медичну допомогу. Видання розраховано на осіб, які не мають базової медичної освіти.

6. Антонюк, Олег Петрович. Економічний аналіз (практикум) [Текст] : навчальний посібник / О. П. Антонюк, Т. М. Ступницька, Н. М. Купріна. - 2-ге вид., вип. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 323 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 221-224. - Дод.: с. 225-318. - Ім. покажч.: с. 319-323. (Шифр 33.021(076)/А 72-649256981) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Теорія та практика економічного аналізу з урахуванням специфіки діяльності підприємств харчової та переробної промисловості.

7. Атаманчук, П. С. Охорона праці в галузі [Текст] : навчальний посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик ; Міністерство світи і науки, молоді та спорту України, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 322 с. (Шифр 331.45(075.8)/А 92-644250606) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

8. Афоніна, О. С. Сольфеджіо [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 223 с. (Шифр 784.9(075.8)/А 94-579847399) Примірники: всього:10 - Ф2(8), Ф3(2)

9. Афоніна, О. С. Сольфеджіо на основі сучасної, джазової та естрадної музики [Ноти] : навчальний посібник / О. С. Афоніна, В. О. Баранова. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 148 партит. ( с.). (Шифр 784.9(075.8)/А 94-784216564) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

10. Бєляєва, В. М. Англійська мова [Текст] : навчальний посібник / В. М. Бєляєва, Л. Л. Петльована. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 153 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 811.111(075.8)/Б 44-834852162) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

11. Бігус, Ольга. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону [Текст] : монографія / О. Бігус. - Київ : Ліра-К, 2015. - 182 с. (Шифр 792.83(477.8)/Б 11-453531287) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

12. Біла, Ольга Григорівна. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / Біла О. Г., Чуй І. Р. - 2-ге вид., виправ. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 390 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 358-361. - Слов. термін.: с. 365-385. - Бібліогр. покажч. с. 386-389. (Шифр 336(075.8)/Б 61-997688807) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

Розвиток фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави.

13. Більченко, О. В. Матеріалознавство [Текст] : навчальний посібник / О. В. Більченко, О. І. Дудка, П. І. Лобода ; Міністерство освіти і науки України, НТУУ "КПІ". - Київ : Кондор, 2009. - 154 с. (Шифр 658.27(075.8)/Б 11-439237664) Примірники: всього:3 - Ф3(3)

14. Балабанов, Л. В. Маркетинг підприємства [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Балабанов ; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Інститут економіки і управління, Кафедра маркетингового менеджменту. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 611 с. (Шифр 339.138(075.8)/Б 20-517528251) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

15. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / О. І. Запорожець, Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко ; Міністерство освіти і науки України. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 448 с. (Шифр 614.8(075.8)/Б 40-291332739) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

16. Бойко, О. С. Художній образ в українському народно-сценічному танці [Текст] : монографія / О. С. Бойко. - Київ : Ліра-К, 2018. - 204 с. (Шифр 792.83:793.31/Б 77-309795488) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

17. Борсук, Наталія Василівна. Танці в сучасних ритмах: нариси [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Борсук, А.Тараканова. - Вінниця : Нова книга, 2014. - 52 с. : іл. (Шифр 793.3(075)/Б 83-247320703) Примірники: всього:3 - Ф2(2), Ф3(1) 
В навчально-методичному посібнику представлена інформація про історію танців, а також про танці в сучасних ритмах.

18. Брилін, Е. Юному віртуозу [Ноти] : твори для фортепіано / Е. Брилін ; Вінницький педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, Факультет музичного мистецтва. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 64 партит. ( с.). (Шифр 78.087.1/Б 87-794112044) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

19. Буров, Є. В. Комп’ютерні мережі [Текст] : підручник / Є. В. Буров. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 260 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 004.7(075)/Б 91-827624451) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

20. Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навчальний посібник / В. І. Бачинський [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 319 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 292-296. - Предм. покажч.: с. 297-298. - Дод.: с. 299-318. (Шифр 657(075.8)/Б 94-377030721) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку: сутність бухгалтерського обліку, зміст і будова балансу, класифікація рахунків бухобліку, форми бухобліку, звітність та організація бухобліку на підприємстві та ін.

21. Бюджетна система [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Нац. ун-т харчових технол. ; заг. ред. Т. А. Говорушко. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 288 с. - (Вища освіта Україні). (Шифр 336.14(075.8)/Б 98-002304615) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

22. Бюджетний менеджмент [Текст] : навчальний посібник / І. Г. Благун [та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 230 с. (Шифр 005(075.8):336.14/Б 98-691386042) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

23. Вільчковський, Е. С Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] : навчальний посібник / Е. С Вільчковський, О. І. Курок. - 3-тє вид., стереотип. - Суми : Університетська книга, 2018. - 428 с. (Шифр 373.2.03(075.8)/В 11-206116227) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

24. Ваніна, Н. М. Ринок цінних паперів: практикум [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Ваніна, О. В. Грищенко ; Міністерство освіти і науки України, Первомайський політехнічний інститут Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 144 с. (Шифр 336.761(075.8)/В 17-229290627) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

25. Веремійчик, І. М. Уроки трудового навчання. 1 клас [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Веремійчик. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 128 с. - (Бібліотека вчителя). (Шифр 37.091.32/В 31-093268654) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

26. Вереша, Р. В. Кримінальне право. Загальна частина [Текст] : навчальний посібник / Р. В. Вереша ; Міністерство освіти і науки України, Академія адвокатури України. - 2-е вид., переробл. та доповн. - Київ : Алерта, 2018. - 360 с. (Шифр 343(075.8)/В 31-025007838) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

27. Веселовська, Г. В. Комп’ютерна графіка [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г. В. Веселовська, В. Є. Ходаков, В. М. Веселовський ; ред. В. Є. Ходаков. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2017. - 584 с. (Шифр 004.92(075)/В 38-878059545) Примірники: всього:15 - ГП АБ(12), ГП ЧЗ(1), Ф3(2)

28. Вовчак, О. Д. Гроші та кредит [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Вовчак, І. Є. Бучко, З. Р. Костак ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ , Львівська комерційна академія. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 424 с. (Шифр 336.7(075.8)/В 61-744855378) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

29. Воронко, О. С. Економічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. - 3-тє вид., стереотип. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 280 с. : рис. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 33.021(075.8)/В 75-170754468) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

30. Галушка, Є. О. Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 580 с. (Шифр 336.148(075)/Г 16-903440709) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

31. Галущак, М. П. Організація виробництва у прикладах та задачах [Текст] : навч. посібник / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. - Київ : Кондор, 2018. - 212 с. : табл. - Л-ра: с. 211-212. (Шифр 658(075.8)/Г 16-992179138) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Основні положення організації виробництва на сучасних підприємствах.

32. Гетьман, О. О. Економіка підприємства [Текст] : навчальний посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 488 с. (Шифр 330.12(075.8)/Г 44-844002788) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

33. Главацька, Ольга Леонідівна. Основи самовиховання особистості [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька. - Київ : Кондор, 2018. - 206 с. (Шифр 159.9(075.8)/Г 52-092124462) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

У посібнику розглядається самовиховання як фактор формування особистості, суть процесу самопізнання як компонента самовиховання, вікові особливості самовиховання, суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів

34. Говорушко, Т. А. Страхування [Текст] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. напряму підгот. 6.030508 «Фінанси і кредит» / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет харчових технологій. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 323 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 368(075.8)/Г 57-181712167) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Страхування» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки, галузей страхування, основ фінансової надійності страховика та оподаткування страхового підприємництва в Україні.

Навчальний посібник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно знати все про страхування і різні форми його прояву.

35. Головацький, А. С. Анатомія людини [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації; у трьох томах / А. С. Головацький. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - ISBN 966-382-022-5 Т. 1 : 6-те вид., доопрац. / В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: А. С. Головацький, В. Г. Черкасов. - 2017. - 368 с. : кол. іл.). (Шифр 611(075.8)/Г 61-117137635) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

36. Головацький, А. С. Анатомія людини [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації; у трьох томах / А. С. Головацький. - 6-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - ISBN 966-382-022-5 Т. 2 / В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасов, А. С. Головацький. - 5-те вид., доопрац. - 2017. - 456 с. : кол. іл. (Шифр 611(075.8)/Г 61-640438366) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

37. Головацький, А. С. Анатомія людини [Текст] : підручник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації : у трьох томах / А. С. Головацький. - 6-те вид., доопрац. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - ISBN 966-382-022-5 Т. 3 / В. Г. Черкасов [та ін.] ; за ред.: В. Г. Черкасов, А. С. Головацький. - 4-те вид., доопрац. - 2017. - 376 с. : кол. іл. (Шифр 611(075.8)/Г 61-884203054) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

38. Гордієнко, Костянтин Дмитрович. Діловодство в роботі секретаря [Текст] : практичний посібник / К. Д. Гордієнко. - 4-те вид., стереотип. - Київ : КНТ, 2018. - 304 с. (Шифр 35.077.1/Г 68-565895652) Примірники: всього:2 - ГП ЧЗ(1), Ф3(1)

39. Господарське процесуальне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 208 с. (Шифр 346(477)(075.8)/Г 72-154750347) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

40. Григус, І. М. Перша медична допомога [Текст] : підручник / І. М. Григус, М. Я. Романишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2017. - 176 с. (Шифр 614.88(075.8)/Г 83-569409166) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

41. Громик, Ю. В. Український правопис [Текст] : навчальний посібник / Ю. В. Громик. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 140 с. (Шифр 811.161.2’35(075./Г 87-738429573) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

42. Діловодство, яким воно має бути [Текст] : практичний посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 536 с. (Шифр 35.077.1/Д 11-482334933) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

43. Долбенко, Т. О. Документні ресурси бібліотек [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 346 с. (Шифр 021.9/Д 64-388077267) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

44. Долбенко, Тетяна Олексіївна. Зберігання документів у бібліотеках [Текст] : навч. посібник / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 288 с. : табл. (Шифр 025.7/.9(075)/Д 64-177295059) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

45. Долинська, Любов Василівна. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л. В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - 3-є вид. - Київ : Каравела, 2016. - 303 с. (Шифр 159.9(075)/Д 64-282563062) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

46. Драчук, А. І. Теорія і методика викладання гандболу [Текст] : навчальний посібник / А. І. Драчук. - Київ : КНТ, 2016. - 130 с. (Шифр 796.31/.32(075.8)/Д 72-309238313) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

47. Дубенчук, А. І. Баскетбол [Текст] : навчальний посібник / А. І. Дубенчук. - Харків : Ранок, 2010. - 143 с. - (Спортивні ігри в школі). (Шифр 796.323(075)/Д 79-026716084) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

48. Дубравська, Дося Михайлівна. Англійська мова. Сучасна граматика [Текст] = In Pursuit of Perfection : навчальний посібник / Д. М. Дубравська, О. І. Ванівська. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 369 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 811.111’36(075.8)/Д 79-676249312) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

49. Заверуха, Нелі Михайлівна. Основи екології [Текст] : навчальний посібник / Н. М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю. А. Скиба. - 4-те вид. - Київ : Каравела, 2017. - 287 с. (Шифр 502/504(075.8)/З-13-272515321) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

50. Зихлинская, Л. Р. Вторая ступенька [Текст] : практическое пособие по методике преподавания классического танца / Л. Р. Зихлинская ; Колледж хореографического искусства "Киевская муниципальная академия танца имен Сержа Лифаря". - Киев : Лира-К, 2017. - 380 с. (Шифр 792.82(075)/З-66-403935723) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

51. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 1 : перший рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 366-375. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-845684780) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1)

Пропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

52. Зубатов, Сергій Лук'янович. Методика викладання українського народного танцю [Текст] : підручник. Т. 2 : другий рік навчання / С. Л. Зубатов ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2018. - 375 с. : іл., мал., мапа. - Дод.: с. 400-414. (Шифр 793.31(477)(075.8/З-91-466768434) Примірники: всього:2 - Ф2(1), Ф3(1) П

ропонований підручник містить у собі методику викладання українського народного танцю Наддніпрянщини, а також досвід та сучасний погляд на розвиток хореографічного танцювального мистецтва.

53. Каракоз, Олена Олександрівна. Історія книги [Текст] : навчальний посібник / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 359 с. (Шифр 002.2(091)(075.8)/К 21-145258043) Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(2)

54. Каракоз, Олена Олександрівна. Історія книги [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. : табл. - Літ.: с. 63-66. (Шифр 002.2(091)(076)/К 21-501509076) Примірники: всього:5 - Ф3(5)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Історія книги" та основні теми для вивчення.

55. Каракоз, Олена Олександрівна. Бібліотечна професіологія [Текст] : Практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв . - Київ : Ліра-К, 2017. - 66 с. (Шифр 02(076)/К 21-533378455) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

56. Каракоз, Олена Олександрівна. Книгознавство [Текст] : практикум / О. О. Каракоз ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 71 с. : табл. - Літ.: с. 66-71. (Шифр 002.2(076)/К 21-596429399) Примірники: всього:3 - Ф3(3)

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни "Книгознавство" та основні теми для вивчення.

57. Квасницька, Р. С. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва [Текст] : навчальний посібник / Р. С. Квасницька . - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 631 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 005.915(075.8)/К 32-532686520) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

58. Кимлик, О. Віночок. Музична хрестоматія [Ноти] / О. Кимлик. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 108 с. (Шифр 784.6(082)/К 40-983800815) Примірники: всього:8 - Ф2(7), Ф3(1)

59. Кобернік, С. Г. Географія. Соціально-економічна географія світу [Текст] : підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів : рівень стандарту, академічний рівень / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко . - Харків : Оберіг, 2012. - 304 с. : карти, іл. (Шифр 26.0я7/К 55-494996676) Примірники: всього:171 - Ф3(170), ГП(1)

У підручнику представлено курс (рівень стандарту, академічний рівень) соціально-економічної географії світу для 10 класу. Він містить різноплановий ілюстрований матеріал.

60. Ковальов, Олександр. Декоративно-прикладне мистецтво. 1 - 7 класи [Текст] : навчальний посібник / О. Ковальов. - Суми : Університетська книга, 2018. - 144 с. : іл. 52 с. (Шифр 745/749(075.8)/К 56-622351704) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

61. Козяр, М. М. Комп’ютерна графіка. AutoCAD [Текст] : навчальний посібник / М. М. Козяр, Ю. В. Фещук. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 304 с. (Шифр 004.92(075.8)/К 59-117946814) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

62. Колесниченко, Юрій. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) [Текст] : методичний посібник / Ю. Колесниченко, Є. Досенко ; Національна хореографічна спілка України. - Вінниця : Нова Книга, 2014. - 272 с. : табл., ноти. (Шифр 793.31(477)(075.8/К 60-765913602) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(2)

63. Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник / Г. В. Гребеньков [та ін.] ; ред. Г. В. Гребеньков ; Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є. О. Дідоренка, Донецький юридичний інститутвнутрішн. справ ім. Є. О. Дідоренка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 228 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). - Л-ра: с. 226-228. (Шифр 316.48(075)/К 65-333694741) Примірники: всього:4 - Ф2(2), Ф3(2)

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання природи і динаміки конфлііктів, запобігання конфліктним ситуаціям, види конфліктів, причини їх винекнення і тактику дій щодо розв'язання з урахуванням професійної справедливості підготовки майбутніх правознавців.

64. Копилюк, О. І. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-е вид., виправл. і доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 536 с. (Шифр 336.717(075.8)/К 65-351306264) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

65. Костюкевич, Віктор Митрофанович. "Теорія і методика спортивної підготовки" (на прикладі командних ігрових видів спорту) [Текст] : [навч. посібник] / В. М. Костюкевич. - 2-е вид., перероб. та доп. - Київ : КНТ, 2018. - 615 с. - Скор.: с. 10-11. - Предм. покажч.: с. 610-615. (Шифр 796.015(075.8)/К 72-051173708) Примірники: всього:3 - Ф3(2), Ф2(1)

Розглянуто теоретико-методичні аспекти спортивної підготовки.

66. Кремень, Ольга Іванівна. Фінанси [Текст] : навчальний посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 412 с. : рис., табл. - Глосарій: с. 394-410. - Літ.: с. 411-412. (Шифр 336(075.8)/К 79-282015450) Примірники: всього:3 - ГП ЧЗ(2), Ф3(1)

Розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів як історичної категорії, становлення і розвиток фінансової науки, фінансову політику та правові засади її реалізації, податки, бюджет, страхування, фінансовий ринок.

67. Кримінальне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 240 с. (Шифр 343(477)(075.4)/К 82-915677882) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

68. Кукалець, Мирослава Василівна. Методика викладання природознавства у початковій школі [Текст] : навчально-методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студ. спец. "Початкова освіта" / М. В. Кукалець. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 223 с. - Библиогр.: с. 216-222. (Шифр 373.3.016:502(075/К 89-478306969) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2) Навчально-методичний посібник побудований за принципом модульності. У посібнику розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства у початковій школі. Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам вищих навчальних закладів педагогічних спеціальностей.

69. Куленко, Михайло. Основи графічного дизайну [Текст] : підручник / М. Куленко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет будівництва і архітектури. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Київ : Кондор, 2018. - 544 с. (Шифр 76-045.43(075)/К 90-658273086) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(5)

70. Курбан, Олександр Васильович. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навчальний посібник / О. В. Курбан. - Київ : Кондор, 2014. - 244 с. (Шифр 659.4/К 93-538408810) Примірники: всього:14 - Ф3(2), ГП АБ(10), ГП ЧЗ(2)

71. Лєгостаєва, О. О. Податкова система: практикум [Текст] : навчальний посібник / О. О. Лєгостаєва, Н. О. Гнип. - Львів : Новий Світ - 2000, 2017. - 227 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.221.4(075.8)/Л 38-148355040) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

72. Лозовицький, Сергій Павлович. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Лозовицький С. П. ; Укоопспілка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 466 с. : табл., рис. - (Вища освіта в Україні). - Термінол. слов.: с. 394-409. - Дод.: с. 410-463. - Л-ра: с. 464-465. (Шифр 657.6(075.8)/Л 72-730935927) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Теоретичні та практичні засади аудиту, питання організації та методики аудиту фінансової звітності підприємства на основі вимог та рекомендацій Міжнародних стандартів аудиту.

73. Лук’янихин, В. О. Менеджмент персоналу [Текст] : навчальний посібник / В. О. Лук’янихин. - Суми : Університетська книга, 2017. - 592 с. - (Управління організацією). (Шифр 658.5(075)/Л 84-476665937) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

74. Міжнародне право [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 208 с. (Шифр 341(075.8)/М 11-405916977) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

75. Міхеєнко, Олександр Іванович. Валеологія: основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навчальний посібник / О. І. Міхеєнко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Суми : Університетська книга, 2018. - 446 с. : табл., рис. ; [2] с. - Л-ра: с. 439-446. (Шифр 613(075.8)/М 69-033456895) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

На сучасному етапі розвитку валеологія як система інтегрованих знань перетворюється на фундаментальну науку, яка необхідна в першу чергу тим, хто присвятив себе навчанню, вихованню, профілактиці, оздоровленню, психофізичній реабілітації.

76. Маркіна, І. А. Контролінг для менеджерів [Текст] : навчальний посібник / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с. (Шифр 658.15(075.8)/М 27-062171509) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

77. Маркетинг [Текст] : навчальний посібник / Р. П. Дудяк [та ін.] ; заг. ред. В. В. Липчук ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 455 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 658.8(075.8)/М 27-174637770) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

В навчальному посібнику розглядаються суть, принципи, функції та технологія маркетингу.

78. Медвідь, Л. Г. Облік у банку [Текст] : навчальний посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк ; Укоопспілка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 354 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.71(075.8)/М 42-607325483) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

79. Медведєва, Валентина Миколаївна. Основи наукових досліджень [Текст] : практикум / В. М. Медведєва ; Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 84 с. (Шифр 001.89(076)/М 42-360667509) Примірники: всього:6 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(4)

80. Менеджмент [Текст] : навчальний посібник / за ред. С. І. Михайлова. - 3-е вид., стереотип. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 536 с. (Шифр 005(075.8)/М 50-205414879) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

81. Михалюк, А. М. Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами фортепіанного мистецтва [Текст] : навчально-методичний посібник / А. М. Михалюк ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. - Київ : Ліра-К, 2016. - 220 с. (Шифр 786.2:378.016(075/М 69-169239064) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

82. Можайкіна, Н. С. Методика викладання вокалу [Текст] : хрестоматія / Н. С. Можайкіна. - Київ : Ліра-К, 2016. - 215 с. (Шифр 784:37.091.3/М 74-498242275) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

83. Москалець, В. П. Психологія особистості [Текст] : навчальний посібник / В. П. Москалець ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 260 с. (Шифр 159.923(075.8)/М 82-272666502) Примірники: всього:5 - Ф3(2), Ф2(3)

84. Музичне мистецтво України (питання історії, педагогіки, питання виконавства, музичне мистецтво в творчих персоналіях) [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд. Н. М. Кречко. - Київ : Ліра-К, 2017. - 204 с. (Шифр 78.03(477)/М 89-866689252) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

85. Назарчук, Т. В. Менеджмент організацій [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 560 с. (Шифр 65(075.8)/Н 19-564820476) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

86. Нарожна, Н. І. Методика викладання фахових дисциплін [Текст] : практикум / Н. І. Нарожна. - Київ : Ліра-К, 2017. - 152 с. (Шифр 378.147(076.5)/Н 30-792002062) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

87. Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 504 с. (Шифр 658.15(075.8)/Н 53-736873400) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

88. Облік у банках [Текст] : підручник / О. Г. Коренєва, Н. Г. Маслак, Н. Г. Слав’янська. - Суми : Університетська книга, 2018. - 668 с. (Шифр 657(075)/О-16-032007417) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

89. Онисько, С. М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-е вид., виправл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2016. - 367 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 658.1(075.8)/О-58-251999968) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

90. Організація виробництва [Текст] : підручник / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" ; ред.: П. В. Круш, В. І. Подвігіна, В. О. Гулевич. - Київ : Каравела, 2017. - 551 с. (Шифр 658.5(075.8)/О-64-901712134) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

91. Осмятченко, Л. М. Бухгалтерський облік [Текст] : навчальний посібник / Л. М. Осмятченко, В. Є. Шевчук ; заг. ред. Л. М. Осмятченко. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 196 с. (Шифр 657(075.8)/О-74-187132785) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

92. Основи екології: навколишнє середовище і техногенний вплив [Текст] : підручник / Я. П. Скоробогатий [та ін.]. - Львів : Новий Світ - 2000, 2018. - 222 с. (Шифр 502/504(075.8)/О-75-804233382) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

93. Основи економічної теорії [Текст] : навчальний посібник / заг. ред.: П. В. Круш, В. І. Депутат, С. О. Тульчинська. - Київ : Каравела, 2017. - 447 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 330.1(075.8)/О-75-374641020) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

94. Основи охорони праці [Текст] : підручник / О. І. Запорожець [та ін.]. - 2-е вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 264 с. (Шифр 331.45(075)/О-75-377969112) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

95. Основи природознавства [Текст] : підручник / Н. Д. Карапузова [та ін.] ; за ред. В. М. Помогайбо. - Київ : ВЦ "Академія", 2014. - 368 с. - (Альма-матер). (Шифр 502/504(075.8)/О-75-797776352) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

96. Остапенко, Л. В. Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного) навчання [Текст] : практикум / Л. В. Остапенко, А. А. Іванишин ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет музичного мистецтва. - Київ : Ліра-К, 2017. - 112 с. (Шифр 780.614.13:37.091/О-76-177351098) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

97. Пістун, І. П. Безпека життєдіяльності [Текст] : підручник / І. П. Пістун, В. І. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2017. - 575 с. (Шифр 614.8(075.8)/П 11-713573968) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

98. Пістун, І. П. Охорона праці в галузі освіти [Текст] : навчальний посібник / І. П. Пістун, Ю. В. Кіт, А. А. Катренко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Суми : Університетська книга, 2017. - 395 с. (Шифр 331.45(075.8)/П 11-550103875) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

99. Пістунов, І. М. Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навчальний посібник / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 234 с. (Шифр 681.518:336(075.8/П 11-694208399) Примірники: всього:3 - Ф3(3)

100. Пістунова, Т. В. Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз [Текст] : навчальний посібник / Т. В. Пістунова ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і митстецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 132 с. (Шифр 758(477)(075.8)/П 11-986658571) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

101. Павленко, Тамара. Сольфеджіо на основі українських народних пісень [Ноти] : нотне видання / Т. Павленко. - 2017 : Музична Україна, 2017. - 112 с. (Шифр 784.9:78.087(477)/П 12-095380656) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

102. Палеха, Юрій Іванович. Бібліотечне фондознавство [Текст] : навчальний посібник / Ю. І. Палеха, І. О. Іванова, Л. О. Черепуха ; заг. ред. Ю. І. Палеха ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Ліра-К, 2018. - 275 с. (Шифр 025.2(075.8)/П 14-683427910) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

103. Палеха, Юрій Іванович. Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст] : навч. посібник / Ю. І. Палеха ; [авт. післям. О. Г. Оксіюк] ; Міністерство освіти і науки України). - 4-те вид., випр., допов. - Київ : Ліра-К, 2015. - 623 с. : табл. - (Культура діловодства). - Бібліогр.: с. 606-608. - Л-ра: с. 614-621. (Шифр 35.077.1(075)/П 14-085726493) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства.

104. Партико, З. В. Основи видавничої справи [Текст] : навчальний посібник / З. В. Партико. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ : Ліра-К, 2017. - 301 с. (Шифр 655.4/.5(075.8)/П 18-992324820) Примірники: всього:10 - Ф3(2), ГП ЧЗ(1), ГП АБ(7)

105. Пинзеник, О.М. Методика викладання дисциплін природознавчого циклу [Текст] : навчально-методичний посібник / О. М. Пинзеник ; Міністерство освіти і науки України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 118 с. (Шифр 373.2.016:502(075/П 32-307317854) Примірники: всього:6 - Ф3(2), Ф2(4)

У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін природознавчого циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підготовки "Дошкільна освіта" (навчальна програма дисципліни, рекомендації до проведення лекційних та практичних занять, питання для обговорення та контролю, завдання для самостійного опрацювання). Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 8.01010101 "Дошкільна освіта".

106. Плазовська, Любов Василівна. Декоративне мистецтво в практиці вчителя образотворчих дисциплін [Текст] : навч. посібник / Л. В. Плазовська. - Київ : Кондор, 2017. - 258 с. (Шифр 745/749(075)/П 37-386348276) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

107. Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. - Київ : Каравела, 2016. - 471 с. (Шифр 368(075.8)/П 38-288811446) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Розглянуто фундаментальні питання теорії страхування, його економічну суть, функції, роль і сферу застосування

108. Поважний, О. С. Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навчальний посібник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна ; Міністерство освіти і науки України, Донецький державний університет управління. - 2-е вид., виправл. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 360 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.763(075.8)/П 42-059029233) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

109. Податкова система [Текст] : навчальний посібник / О. С. Іванишина [та ін.] ; заг. ред. В. Л. Андрущенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 416 с. (Шифр 336.221(075.8)/П 44-869630903) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

110. Політична економія [Текст] : підручник / Міністерство освіти і науки України, Академія муніципального управління ; за ред. Ю. В. Ніколенко. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 632 с. (Шифр 330.101(075)/П 49-938448688) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

111. Портна, Оксана Валентинівна. Контролінг [Текст] : підручник / О. В. Портна ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 263 с. : табл. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 658.15(075.8)/П 60-505746625) Примірники: всього:2 - Ф3(2) Контролінг : його сутність, функції, види, основні завдання, місце у системі прийняття управлінських рішень.

112. Прасолова, С. П. Банківські операції [Текст] : навчальний посібник та практикум / С. П. Прасолова, О. С. Вовченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ УКООПСПІЛКИ "Полтавський університет економіки і торгівлі ". - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 568 с. (Шифр 336.717(075.8)/П 70-660542776) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

113. Ростовський, Олександр Якович. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчально-методичний посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 640 с. (Шифр 781.2+[373.016:78/Р 78-166215072) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

114. Сімейне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 176 с. (Шифр 347.6(477)(075.8)/С 11-170060906) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

115. Серпенінова, Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія [Текст] : навчальний посібник / Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко. - Суми : Університетська книга, 2018. - 336 с. (Шифр 657(075.8)/С 33-465185103) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

116. Сисак, Л. М. Практичні поради з вивчення гармонії [Текст] : методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації / Л. М. Сисак ; Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України. - 2-е вид., перероб. та доп. - Вінниця : Нова Книга, 2012. - 87 с. (Шифр 781.41(075.8)/С 40-285320941) Примірники: всього:10 - Ф3(2), Ф2(8)

117. Скібіцька, Л. І. Діловодство [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - Київ : Кондор, 2012. - 219 с. (Шифр 005.91/.92(075.8)/С 42-226432363) Примірники: всього:5 - Ф3(2), ГП АБ(2), ГП ЧЗ(1)

Посібник передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та огранізацій різних організаційно-правових форм із застосуваням сучасних засобів оргтехніки.

118. Скляренко, Н. В. Макетування [Текст] : довідник для студентів напряму підготовки 6.020207 "Дизайн" / Н. В. Скляренко, О. С. Пасічник. - Київ : Видавець Олег Філюк, 2017. - 132 с. (Шифр 7.021.2(035)/С 43-748635405) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

119. Собченко, Олександр Михайлович. Психологія впливу [Текст] : навчальний посібник / О. М. Собченко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Мукачівський державний університет. - Київ : Кондор, 2018. - 156 с. : табл., рис. ; [2] с. - Л-ра в кінці розд. (Шифр 159.9(075.8)/С 55-402179983) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Плани семінарських занять, методичні вказівки до роботи з текстом навчального матеріалу до курсу "Психологія впливу".

120. Стельмащук, З. Вчимося грати на музичних інструментах [Текст] : навчально-методичний посібник / З. Стельмащук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. - 96 с. (Шифр 780.6(075.8)/С 79-639122013) Примірники: всього:5 - Ф3(5)

121. Стоян, В. І. Казначейська система [Текст] : підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац ; за заг. ред. А. І. Крисоватого ; Міністерство освіти і науки України, Тернопільский національний економічний університет. - 3-е вид., змін. й доп. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 868 с. (Шифр 336.146(075.8)/С 82-334978082) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

122. Сухощеєва, Людмила. Фортепіанна палітра [Ноти] / Л. Сухощеєва. - Вінниця : Нова Книга, 2015. - 56 партит. ( с.). (Шифр 780.616.432/С 91-681909142) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

123. Сучасне вокальне мистецтво в Україні [Текст] : колективна монографія / Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський університет культури, Факультет музичного мистецтва ; ред. - упоряд.: В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. - Київ : Ліра-К, 2017. - 252 с. (Шифр 784’06(477)/С 91-054468443) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

124. Сучасний танець. Основи теорії і практики [Текст] : навчальний посібник / О. О. Бігус [та ін.] ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв, Кафедра сучасної хореографії. - Київ : Ліра-К, 2017. - 264 с. (Шифр 793.3’06(075.8)/С 91-568671599) Примірники: всього:2 - Ф3(1), Ф2(1)

125. Таблиця зіставлення індексів ББК і УДК [Текст] : ББК станом на 1997 рік, УДК - на 2011 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 82 с. (Шифр 025.44/Т 12-932342950) Примірники: всього:3 - Ф3(1), Ф2(1), ГП ЧЗ(1)

126. Таблиця зіставлення індексів УДК і ББК [Текст] : УДК станом на 2011 рік, ББК - на 1997 рік / Державна наукова установа Книжкова палата України імені Івана Федорова ; уклад. М. Й. Ахвердова [та ін.]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 70 с. (Шифр 025.45/Т 12-303672518) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

127. Теорія і методика викладання футболу [Текст] : навчально-методичний посібник / В. М. Костюкевич, С. А. Гудима, О. А. Перепелиця, В. М. Поліщук. - 2-е вид., перероб. та доповн. - Київ : КНТ, 2018. - 310 с. (Шифр 796.015(075.8)/К 72-127285822) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

128. Трудове право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 172 с. (Шифр 349.2(477)(075.8)/Т 78-419541507) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

129. Удвох веселіше. Ансамблі для фортепіано в 4 руки [Ноти] / аранжув. Л. Жульєва. - Вінниця : Нова Книга, 2013. - 56 партит. ( с.). (Шифр 78.087.1/У 28-916352391) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

130. Хом’як, Р. Л. Контроль і ревізія [Текст] : навчальний посібник / Р. Л. Хом’як, Н. С. Станасюк ; Міністерство освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 657.6(075.8)/Х 76-232606329) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

131. Цивільне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки студентів / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 202 с. (Шифр 347(477)(075.8)/Ц 57-688307276) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

132. Чайка, Галина Леонідівна. Самоменеджмент менеджера [Текст] : навчальний посібник / Г. Л. Чайка. - Київ : Знання, 2014. - 422 с. - Бібліогр. в підрядковій прим. (Шифр 005.322(075.8)/Ч-15-102785941) Примірники: всього:1 - Ф3(1)

Висвітлюються сутність, функції, цілі, методи і технології самоменеджменту на основі сучасних підходів до управління і праці менеджера.

133. Черкасов, Володимир. Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навчальний посібник / В. Черкасов. - Київ : Академія, 2016. - 240 с. - (Альма-матер). (Шифр 78:37.091.3(075.8/Ч-48-597370281) Примірники: всього:4 - Ф3(2), Ф2(2)

134. Черкасова, С. В. Фінансовий ринок [Текст] : навчальний посібник / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 330 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 336.76(075.8)/Ч-48-943802377) Примірники: всього:4 - Ф3(2), ГП ЧЗ(2)

135. Шаравара, Тамара Олексіївна. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами [Текст] : навчальний посібник для аспірантів / Шаравара Т. О. ; Міністерство освіти і науки України, Полтавська державна аграрна академія, Кафедра іноземних мов та українознавства. - Київ : Ліра-К, 2017. - 255 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Л-ра: с. 252-255. (Шифр 025.5:001.891](07/Ш 25-988782338) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Навчальне видання містить роз'яснення базових принципів, підходів та методології наукового дослідження, способів пошуку інформації, її класифікації та відбору.

136. Шелудько, Валентина Миколаївна. Фінансовий ринок [Текст] : підручник / В. М. Шелудько ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - 3-є вид., стереотип. - Київ : Знання, 2015. - 535 с. : граф., табл. - Предм. покажч.: с. 526-534. - Скор.: с. 535. (Шифр 336.7(075.8)/Ш 44-777531054) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

Матеріали підручника дають необхідні знання для здійснення практичної діяльності на фінансовому ринку України та міжнародному фінансовому ринку.

137. Шеховцов, А. В. Комп'ютерні технології для дизайнерів [Текст] : навчальний посібник / А. В. Шеховцов, Г. Н. Полєтаєва, Д. О. Крючковський, Р. В. Бараненко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. - 317 с. - (Комп'ютерні технології). (Шифр 004.9-045.43/Ш 54-813383916) Примірники: всього:7 - Ф3(2), Ф2(2), ГП ЧЗ(3)

138. Шипота, Галина Євгенівна. Бібліографічна діяльність [Текст] : практикум / Г. Є. Шипота ; Міністерство культури України, Київський національний університет культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2017. - 147 с. : іл., табл. - Літ.: с. 56-65. - Дод.: с. 66-145. (Шифр 01(076)/Ш 63-090481737) Примірники: всього:2 - Ф3(1), ГП ЧЗ(1)

Практикум пропонує нові інноваційні підходи до формування готовності студентів професійно займатися бібліографічною діяльністю.

139. Шкіря, Н. Л. Аудит [Текст] : навчальний посібник / Н. Л. Шкіря, Т. Г. Нікульникова, Н. В. Залізняк. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 224 с. - (Вища освіта в Україні). (Шифр 657.6(075.8)/Ш 66-505639603) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

140. Юридичне документознавство [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд. І. В. Тетарчук ; упоряд. Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 164 с. (Шифр 34:002.1(075.8)/Ю 70-252237288) Примірники: всього:2 - Ф3(2)

141. Юрченко, Л. І. Екологія [Текст] : навчальний посібник / Л. І. Юрченко ; Міністерство освіти і науки України. - Київ : Професіонал ; Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с. (Шифр 502/504(075.8)/Ю 83-910754939) Примірники: всього:2 - Ф3(2)Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Нові надходження Нові надходження до бібліотеки Інформація Нові надходження Нові надходження за тендером 2018 року