Ви тут: Головна Про бібліотеку Події та новини Новини

Про бібліотеку

Події та новини

Правила користування бібліотекою

 Правила користування (текст в PDF) 

 1. Загальні положення 

1.1. Правила користування бібліотекою Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – Правила користування) розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», введеного в дію Постановою ВР № 33/95-ВР від 27.01.95 зі змінами і доповненнями, «Типових правил користування бібліотекою вищого навчального закладу освіти Міністерства освіти України, затверджених Наказом Міносвіти України від 31 серпня 1998 року № 321, «Типових правил користування бібліотеками в Україні зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р. № 319, Статуту Київського університету імені Бориса Грінченка.

1.2. Правила користування бібліотекою регламентують загальний порядок організації обслуговування користувачів інформаційно-бібліотечними ресурсами та послугами, права та обов’язки користувачів.

1.3. Бібліотека є структурним підрозділом Університету, який здійснює інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького складу Університету.

1.4. Документні фонди бібліотеки є складовою частиною Державного бібліотечного фонду України і знаходиться під охороною держави.

1.5. Користування бібліотекою є безкоштовним. Платні послуги можуть надаватись бібліотекою додатково відповідно до чинних документів про надання платних послуг в бібліотеках України.

1.6. Правила користування бібліотекою Київського університету імені Бориса Грінченка поширюються на всі категорії її користувачів.

1.7. Правила користування відокремленими бібліотеками-філіями розробляються окремо на основі даних правил.

 

2. Категорії користувачів та порядок їх запису до бібліотеки.

2.1. Користуватися бібліотекою мають право:

    • студенти всіх форм навчання; 

    • аспіранти, докторанти, здобувачі; 

    • викладачі Університету; 

    • співробітники структурних підрозділів та служб Університету 

    • всі інші користувачі вважаються сторонніми Університету. 

2.2. Порядок запису читачів:

    • запис студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів здійснюється на підставі наказів Київського університету імені Бориса Грінченка про їх зарахування; 

    • працівників Університету – на підставі паспорту, довідки з відділу кадрів або службового посвідчення;

    • викладачів, які працюють в Університеті погодинно або за сумісництвом – на підставі паспорту;

    • користувачів, що є сторонніми Університету – на підставі паспорту.

2.3. На підставі зазначених документів заповнюється реєстраційна картка абонента, читацький квиток, формуляр користувача (при автоматизованій системі видачі – електронний формуляр).

2.4. Читацький квиток надає право користування всіма формами бібліотечного обслуговування на весь період навчання у всіх структурних підрозділах бібліотеки. Читацький квиток продовжується щорічно під час перереєстрації.

2.5. Під часу запису до бібліотеки користувач повинен ознайомитися з Правилами користування і підтвердити своє зобов’язання про їх виконання підписом на читацькому формулярі.

2.6. У випадку зміни прізвища, місця проживання, зазначеного в паспорті, службового переведення в межах Університету користувач повинен повідомити про це відділ обслуговування бібліотеки.

2.7. Сторонні читачі отримують тимчасовий читацький квиток (читацький формуляр) з позначкою «Сторонній читач» на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

2.8. Передавати читацький квиток іншим особам не дозволяється.

2.9. У випадку втрати читацького квитка користувач, на підставі поданої заяви про його поновлення, отримує дублікат.

2.10. Постійний читацький квиток надає право на користування документами бібліотеки на всіх пунктах видачі. Тимчасовий квиток дає право на користування всіма послугами бібліотеки, окрім абонементів.

2.11. Щорічна перереєстрація студентського контингенту проводиться на початку нового навчального року (вересень-жовтень) за умов повернення раніше виданих у користування бібліотечних документів. Читачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються.

 

3. Порядок користування бібліотечним фондом та електронними ресурсами.

3.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів бібліотеки здійснюється на: абонементах, читальних залах, в «Інтернет-бібліотеці».

3.2. Бібліотека надає користувачам інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, доступ до електронного каталогу та електронного репозитарію, мережі Інтернет з правом копіювання інформації на зовнішні носії.

3.3. Користування документами бібліотеки здійснюється після щорічної перереєстрації. Користувачі, які не перереєструвалися, бібліотекою не обслуговуються.

3.4. Порядок користування абонементами та читальними залами.

3.4.1. Право користування абонементом, надається лише студентам основного складу та штатним працівникам Університету.

3.4.2. Видача документів на абонементі і в читальній залі фіксується в читацькому або книжковому формулярах і підтверджується підписом користувача, який засвідчує факт і дату видачі йому документа.

3.4.3. Після повернення документів до бібліотеки підпис користувача у читацькому або книжковому формулярі анулюється поміткою бібліотекаря. Чергова видача документів можлива лише за умов повернення отриманих раніше документів або після продовження терміну користування ними.

3.4.4. Навчальна література видається студентам стаціонару на абонементах згідно з навчальними планами на час вивчення дисципліни, але не більше ніж на навчальний рік.

3.4.5. Студенти інших форм навчання (заочна, дистанційна, екстернатна) впродовж семестру обслуговуються в читальних залах. В період сесії навчальна література видається на абонементі на 10-15 днів. При необхідності термін користування підручниками може бути продовженим.

3.4.6. Викладачам Університету фахова література видається на навчальний рік, у кількості 5 – 10 примірників. Інші документи видаються у кількості 5 примірників за одне відвідування терміном до 30 днів.

3.4.7. Викладачам, які працюють в Університеті за сумісництвом або погодинно, слухачам довузівської підготовки, післядипломної освіти, література видається тільки в читальній залі на підставі документа, що засвідчує особу.

3.4.8. Іншим категоріям читачів література за одне відвідування видається у кількості до 5 примірників терміном від 15 днів до одного місяця за умов забезпеченості нею студентів.

3.4.9. Художня література видається користувачам у кількості 2-3 - х примірників за одне відвідування на термін до 15 днів, а періодичні видання минулих років – на 7 днів. В окремих випадках строк користування бібліотечними документами може бути продовжений.

3.4.10. Користувачі мають право виносити з приміщення бібліотеки тільки ті бібліотечні документи, які записані у формулярі користувача або іншому обліковому документі.

3.4.11. Забороняється виносити документи з читальної зали без дозволу бібліотекаря.

3.4.12. Рідкісні та цінні видання, енциклопедії, довідники, контрольні примірники, періодичні видання, документи отримані за МБА, видаються тільки у читальних залах.

3.4.13. Неопубліковані матеріали (дисертації, магістерські, дипломні роботи) видаються тільки в читальній залі. Для користування вище вказаними документами студенти повинні надати заяву, підписану завідувачем кафедри.

3.4.14. Документи з фонду читальної зали в окремих випадках можуть бути видані на ніч за одну годину до закриття бібліотеки і мають бути повернені наступного дня протягом однієї години після її відкриття, що регламентується «Положенням про нічний абонемент».

3.4.15. Кількість виданих документів для роботи у читальній залі не обмежується.

3.4.16. Відсутні в бібліотеці видання для викладачів і магістрантів можуть бути замовлені за міжбібліотечним абонементом (МБА). Одноразово можна замовити до 5-ти примірників.

3.5. Порядок користування електронними ресурсами бібліотеки.

3.5.1. Користувачі мають право користуватися електронними ресурсами бібліотеки: електронним каталогом, репозитарієм проблемно-тематичними базами даних, створеними бібліотекою, ресурсами мережі Internet, Світового банку.

3.5.2. Користування електронними ресурсами і комп’ютерним обладнанням здійснюється лише за пред’явленням студентського квитка.

3.5.3. Користувачу видається номер робочого комп’ютеру на заміну студентського або читацького квитка. Студентський квиток повертається після перевірки працівником бібліотеки комплектності комп’ютерного робочого місця. У разі виявлення пошкодження або нестачі комплектуючих, користувач, який працював останнім на даному робочому місці несе матеріальну відповідальність згідно з діючим законодавством. Початок і завершення роботи фіксується в журналі реєстрації.

3.5.4. Користувачі можуть як самостійно здійснювати інформаційний пошук, так і за допомогою чергового бібліотекаря.

3.5.5 Документи електронного репозитарію доступні для користування лише в локальній мережі Університету.

3.5.6. Порядок користування «Інтернет-бібліотекою» регламентується окремими правилами.

 

4. Права користувачів бібліотеки

Користувачі бібліотеки мають право:

4.1. Безкоштовно користуватися всіма бібліотечними послугами.

4.2. Користуватися документними ресурсами бібліотеки, ресурсами Інтернет, електронною доставкою документів та міжбібліотечним абонементом (МБА),

4.3. Копіювати електронні документи або частини документів на зовнішні носії інформації.

4.4. Ксерокопіювати документи. Копіювання видань здійснюється з дотриманням ст. 22, 23 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (від 23.12.1993 р. № 3792 – Х11) зі змінами та доповненнями.

4.5. Ксерокопіюванню не підлягають дисертації, рідкісні і цінні видання, зношені, не прошиті та пошкодженні видання.

4.6. Користувачі мають право надавати пропозиції щодо доукомплектування фонду бібліотеки, режиму її роботи, брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

4.7. Користувачі можуть обиратися та бути обраними до Бібліотечної ради.

 

5. Обов’язки користувачів

Користувачі зобов’язані:

5.1 Дотримуватися діючих правил користування бібліотекою. У разі їх порушення вони можуть бути позбавленими права користування нею на термін, визначений адміністрацією бібліотеки від 14 до 30 днів. В окремих випадках – до кінця навчального року.

5.2 Дбайливо ставитися до фонду і майна бібліотеки: при отриманні документів перевірити наявність пошкоджень; у разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у документах дефекти несе читач, який користувався ними останній.

5.3 Повертати отримані видання у встановлений термін і не пошкодженими.

5.4 Не передавати читацький квиток іншим особам.

5.5 Користувачі-студенти зобов’язані після закінчення навчального року повернути всі взяті у бібліотеці документи.

5.6 Користувачі, які відраховані, звільненні з Університету, які оформлюють академічну відпустку зобов’язані повернути до бібліотеки всі документи, підписати обхідний лист та здати читацький квиток до бібліотеки.

5.7 Читачі, що закінчили Університет повинні до отримання диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

5.8 Дотримуватись порядку в бібліотеці: тиші у читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки, не заходити у верхньому одязі, з їжею, напоями, не користуватися мобільними телефонами, не заносити до бібліотеки великі сумки, тактовно поводитись із співробітниками бібліотеки та читачами.

5.9 Не виймати карток з каталогів і картотек, не робити на них жодних позначок.

 

6. Відповідальність користувачів

6.1. За спричинення збитків бібліотечному фонду та майну бібліотеки, користувачі несуть матеріальну і адміністративну відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.2. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

6.3. Заміна рівноцінними виданнями не поширюється на рідкісні та цінні видання, твори, що є в одному примірнику. Заміна цих видань можлива лише такими ж або їх якісними ксерокопіями.

6.4. У випадку неможливості заміни втрачені або пошкоджені бібліотечні документи такими ж або рівноцінними, користувачі відшкодовують їх вартість. Грошова компенсація може бути внесена читачем у касу Університету.

6.5. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.

6.6. При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або за цінами, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

6.7. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному обліковому документі (зошиті, акті тощо) і підтверджується підписами користувача і бібліотекаря, що приймає заміну.

6.8. За несвоєчасне повернення документів до бібліотеки користувачі позбавляються права користуватися бібліотекою від 14 до 30 днів.

6.9. За порушення громадського порядку в бібліотеці користувач позбавляється права користуватися бібліотекою на термін до 1 місяця, а в особливих випадках до кінця навчального року.

6.10. У разі відмови користувача розрахуватися з бібліотекою згідно з вимогами даних Правил питання про відшкодування вартості неповернутих або зіпсованих користувачем бібліотечних документів, матеріали про злісні порушення Правил користування передаються на розгляд ректорату.

 

7. Права та обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

7.1. Бібліотека забезпечує право користувачів на бібліотечне обслуговування відповідно до чинного законодавства.

7.2. Бібліотека формує свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, науково-дослідної та культурно-виховної діяльності Університету.

7.3. Здійснює облік, забезпечує зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.

7.4. Здійснює бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів, забезпечує повне та оперативне задоволення їх запитів на наукову, навчальну, виховну, соціально-політичну, художню та іншу літературу.

7.5. Створює і веде довідково-бібліографічний апарат, укладає і готує до видання різні види бібліографічних посібників, виконує всі види бібліотечних довідок тощо.

7.6. Інформує користувачів про склад бібліотечних ресурсів, види послуг, що надає бібліотека, через сторінку на веб-порталі Університету, інформаційні повідомлення, електронні розсилки тощо.

7.7. Вивчає інформаційні потреби читачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів викладачів та студентів Університету.

7.8. Впроваджує нові автоматизовані технології у бібліотечне обслуговування.

7.9. Здійснює заходи, спрямовані на формування інформаційної та бібліотечно-бібліографічної компетентності, культури читання тощо.

7.10. Забезпечує високий рівень обслуговування читачів на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників.

7.11. Проводить роботу щодо попередження читацької заборгованості.

7.12. Дотримується «Інструкції з техніки безпеки працівників бібліотеки», режиму роботи бібліотеки.

  

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ ЧИТАЛЬНОЇ ЗАЛИ:

 

РЕЄСТРАЦІЯ:

• реєстрація користувачів здійснюється за пред’явленням студентського квитка. Початок і кінець роботи фіксується в Журналі реєстрації;

• тривалість 1 сеансу роботи - 1 година. За умови наявності вільних робочих місць час доступу до мережі Інтернет подовжується ;

 

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

• одержувати консультаційну допомогу у бібліотекаря з питань пошуку інформації в Інтернеті;

• використовувати устаткування і програмне забезпечення для пошуку необхідної навчальної інформації протягом встановленого часу;

• копіювати необхідну інформацію, використовувати USB-носії, дискети або CD-приводи;

• вся інформація , отримана з мережі Інтернет або створена на комп’ютері, автоматично видаляється після перезавантаження.

 

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

• відзначати у працівника початок і закінчення роботи, вид потрібних послуг і тематику інформаційного запиту;

• повідомляти бібліотекаря про неполадки, що виникли в процесі роботи.

 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

• починати роботу за комп’ютером без дозволу бібліотекаря;

• вносити зміни в налаштування комп’ютерів , запускати інші програми, встановлювати і видаляти програми незалежно від їх походження, вносити будь-які зміни в конфігурацію ОС;

• використовувати Інтернет у особистих інтересах, не пов’язаних з пошуком навчальної інформації, відвідувати сайти розважального характеру.

 

УВАГА!

За порушення Правил бібліотека може позбавити користувача права користування інтернет-ресурсами. За навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе особисту відповідальність.

 

Інструкція з користування електронним репозитарієм

 

Структура та режим роботи бібліотеки

Режим роботи бібліотеки:

 

часы

Понеділок - четвер - 09:00-18:00

П’ятниця - 09:00-16:45

Субота, неділя – вихідні дні

Останній день місяця – санітарний день

 

 

 БІБЛІОТЕКА Університету складається з чотирьох фондоутримувачів – бібліотеки головного приміщення та філій, розташованих у структурних підрозділах університету:

 

Інститут журналістики Timoshenko 11ss

Інститут філології

Історико-філософський факультет

Факультет права та міжнародних відносин

Факультет інформаційних технологій та управління

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту

 

 Головне приміщення бібліотеки:

 • Відділ комплектування та наукової обробки документів.
 • Відділ інформаційно-бібліографічний.
 • Відділ інформаційних технологій.
 • Відділ обслуговування:
  • абонемент;
  • читальна зала;
  • електронний каталог (26000 бібліографічних записів);
  • репозитарій.

У фондах бібліотеки знаходиться наукова, навчальна, навчально-методична, довідкова література з питань:

 • філології (української, англійської, французької, німецької, іспанської);
 • фізичного виховання;
 • історії;
 • інформатики;
 • правознавства;
 • управління навчальними закладами;
 • менеджменту;
 • фінансів і кредиту;
 • інформаційних технологій;
 • PR-технологій;
 • журналістики;
 • перекладу;
 • бібліотечної справи;
 • фахова література іноземною мовою;
 • художня література.

Адреса: вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Телефон: (044) 485-21-99, (044) 461-02-49

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Директор бібліотеки Університету – Опришко Тетяна Сергіївна

 

Tichini s

 

Інститут людини

Інститут післядипломної педагогічної освіти

 

 

 

Філія 1:
Відділ обслуговування:

 • абонемент;
 • читальна зала.

У фондах бібліотеки філії знаходиться навчальна, навчально-методична, довідкова література з питань:

 • практичної психології;
 • соціальної педагогіки;
 • педагогіки;
 • мистецтва;
 • література з методики викладання фізики, хімії, алгебри, геометрії, біології.

Адреса: вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Телефон: (044) 485-21-99

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач філією – Нікончук Антоніна Вікторівна

 

Davidova s

 

 

Педагогічний інститут
Інститут мистецтв

 

 

Філія 2:

Відділ обслуговування:

 • абонемент;
 • читальна зала;
 • відділ нотно-музичної літератури.

Фонд філії включає документи з питань:

 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • музичного мистецтва (нотні видання та науково-методична література з питань музичного мистецтва);
 • образотворчого мистецтва;
 • дизайну.

Адреса: бул. І. Шамо, 18/2

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач філією – Підвальна Тетяна Миколаївна

 

koledg s

 

 

Університетський коледж

 

 

 

Філія 3

Відділ обслуговування:

 • абонемент;
 • читальна зала.

Фонд філії включає навчальну, навчально-методичну, довідкову літературу з питань:

 • дошкільної освіти;
 • початкової освіти;
 • музичного мистецтва;
 • образотворчого мистецтва;
 • дизайну;
 • фізичного виховання.

Адреса: пр. Гагаріна,16
Телефон: (044) 559-83-81

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач філією – Квасницька Галина Миколаївна

 

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про бібліотеку Події та новини Новини