Ви тут: Головна Ресурси Видання бібліотеки Вчені-ювіляри

Ресурси

Вчені-ювіляри

Важливим напрямом діяльності університетської бібліотеки є науково-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку педагогічної науки, теорії і практики освіти, втілення в практику наукових здобутків професорсько-викладацького колективу та науково-педагогічних працівників університету, поширення передового досвіду для підвищення професійного рівня педагогічних та науково-педагогічних кадрів щодо навчання та виховання учнівської і студентської молоді.

З цією метою з 2003 року бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка активно долучається до підготовки інформаційних видань, які презентують науковий доробок професорсько-викладацького складу університету. Щорічно виходить у світ «Бібліографічний покажчик наукових праць». У 2009 році вийшов друком «Бібліографічний покажчик наукових праць Віктора Олександровича Огнев’юка, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка».

Починаючи із 2011 року, бібліотека започатковує серію біобібліографічних покажчиків і каталогів книжкових виставок «Ювіляри університету».

 

Боринець Надія Іванівна: біобібліографічний покажчик / уклад. А. В. Нікончук ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. О. П. Глазова ; комп’ютер. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти, Б-ка. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. – 26 с. – (Сер. «Ювіляри університету» ; Вип. 1).

 

Радзієвський Павло Олександрович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманіт. ін-т, Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка ; уклад.: Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. В. А. Зотова ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. – 36 с. – (Сер. «Ювіляри університету» ; Вип. 2).

 

Глазова Олександра Павлівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти, Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка ; упоряд. : А. В. Нікончук, Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; наук. ред. В. А. Зотова ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; літ. ред. Л. Т. Коваленко ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. – 44 с. – (Сер. "Ювіляри Університету" ; Вип. 3).

 

Науменко Віра Орестівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка ; упоряд. : Т. М. Підвальна, Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. В. А. Зотова ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. – 50 с. – (Сер. "Ювіляри Університету" ; Вип. 4).

 

Маруненко Ірина Михайлівна: біобібліограф. покаж. / Київ.ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соціальної педагогіки, Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка ; упоряд. А. В. Нікончук ; наук. ред.В. А. Зотова ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; комп’ют. набір М. М. Шеремета ; відповід. за вип. В. А. Зотова. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. — 32 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка»; Вип. 5).

 

Караман Ольга Володимирівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Бібліотека ; упоряд.: В. А. Зотова, Н. В. Острікова ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. та відповід. за вип. В. А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. — 32 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» ; Вип. 6).

 

Бонч-Бруєвич Георгій Федорович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т лідер. та соц. наук, Бібліотека ; упоряд.: В. А. Зотова, Н. В. Острікова ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. та відповід. за вип. В. А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. — 32 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» ; Вип. 7).

 

Лозко Галина Сергіївна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманіт. Ін.-т, Б-ка ; упоря.: Н.А.Горбенко, бібліогр., наук.ред. та відповід. За вип. В.А.Зотова.– К.: [ Київ.ун-т ім.. Б.Грінченка], 2012.–32 с.– (Сер. «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»ю Вип.8).

 

Хоружа Людмила Леонідівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Б-ка ; упоряд.: Н. А. Горбенко, Н. М. Демченко, В. А. Зотова, наук. ред., відповід. за вип. В. А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. — 32 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип. 9).

 

Куришев Євген Володимирович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманіт. Ін.-т, Б-ка ; упоря.: Т.М.Підвальна, Н.М. Демченко; наук.ред. та відповід. За вип. В.А.Зотова.– К.: [ Київ.ун-т ім.. Б.Грінченка], 2012.–32 с.– (Сер. «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» Вип.10).

 

Безпалько Ольга Володимирівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Гуманіт. Ін.-т, Б-ка ; упоря.: Л.І Самчук бібліогр.; наук.ред. та відповід. За вип. В.А.Зотова.– К.: [ Київ.ун-т ім.. Б.Грінченка], 2012.–32 с.– (Сер. «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип.11).  

 

Мартиненко Світлана Миколаївна: біобібліографічний покажчик / упоряд. : Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова ;Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін-т, Б-ка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. — 44 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 12.

 

Паламарчук Лариса Борисівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманіт. ін.- т., Б-ка; упоряд. : Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — Вип. 13. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 60 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»).

 

Сисоєва Світлана Олександрівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Б-ка; упоряд. : Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — Вип. 14. — 60 с. — (Сер.«Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»).

 

Бєлєнька Ганна Володимирівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Педагогічний ін-т, Б-ка ; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 28 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 15.

 

Левітас Фелікс Львович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, ІППО, Б-ка; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 32 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип. 16). 

  

Мовчун Антоніна Іванівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Б-ка ; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 24 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 17.

  

Зінченко Арсен Леонідович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства, Б-ка; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 48 с. – (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип. 18).

 

Носенко Тетяна Іванівна: біобібліографічний покажчик / упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Б-ка;. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. —20 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип. 19).

 

Ковбасенко Юрій Іванович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманіт. ін-т, Б-ка ; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. — 88 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 20.

  

Огнев’юк Віктор Олександрович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка— (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 21.

 

Щербак Віталій Олексійович: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. —56 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип. 22.

 

Волинець Катерина Іванівна: біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, упоряд. : Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. —24 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка». Вип. 23.

 

Караман Станіслав Олександрович : біобібліографічний покажчик / упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. — 40 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 24

 

Войцехівський Михайло Федорович : біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ.ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. — 24 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 25.

 

Буренко Валентина Миколаївна : біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; упоряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова. — К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. —24 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 26.

 

Іванюк Ганна Іванівна : біобібліографічний покажчик / упо- ряд.: Н.М. Демченко, В.А. Зотова ; наук. ред., відповід. за вип. В.А. Зотова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. — 32 с. — (Сер. «Вчені — ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка»). — Вип. 27.

 Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Ресурси Видання бібліотеки Вчені-ювіляри