Ви тут: Головна Інформація Науковцям Наукометрія

Інформація

Наукометрія

Для оцінювання результативності наукової діяльності важливе місце відводиться наукометрії – напряму досліджень, що вивчає когнітивні комунікації в науці за частотою цитувань наукових робіт та їхніх авторів. Завданням наукометричних баз даних є дослідження публікаційної активності та цитованості авторів наукових праць.

 

Наукометрична база даних  це бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях.

Найбільш авторитетні і повні бази даних - Scopus, наукового видавництва Elsevier, та Web of Science (WoS).

 

SCOPUSSCOPUS  це реферативна база даних і наукометрична платформа, що була створена в 2004 р. видавничою корпорацією Elsevier (заснованою в 1880 р., м. Амстердам, Нідерланди). Scopus містить понад 54 млн. реферативних записів. В базі даних вже проіндексовано біля 22 тис. назв наукових журналів 5 тис. видавництв, 400 книжкових серій та 6,4 млн. праць конференцій. Видання індексуються з різним хронологічним охопленням, найповажніші наукові часописи представлені архівами, починаючи з першого випуску першого тому. Наукометричний апарат Scopus забезпечує облік публікацій науковців і установ, у яких вони працюють, та статистику їх цитованості. База даних доступна на умовах передплати.

 

 SCImagoJournal & CountryRank (SJR)   аналітичний портал, що надає наукові показники по журналах і країнах. Публікує рейтинги публікаційної активності і статистику цитування журналів і країн на основі інформації, що міститься в базі даних Scopus (завантажити файл xls тут). SJR враховує такі показники: загальна кількість опублікованих статей, цитувань, зважені показники цитувань по роках, індекс Хірша. SJR - показник впливовості або престижності журналу. Висловлює середнє число цитат, отриманих у поточному році на статті, опубліковані в журналах за три попередні роки. Оновлюється два рази на рік. Ресурс знаходится у вільному доступі.

 

Перелік журналів, що представлені у Scopus, з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами. Завантажити перелік станом на квітень 2019 р. тут. new

Перелік журналів, що не індексуються Scopus (станом на травень 2019 р.) завантажити new

 

Базовий пошук за автором без передплати Scopus  Scopus Author Preview

Об'єднати свої публікації в Scopus під єдиним профілем можна за допомогою інструменту Scopus Author Feedback Wizard.  Інструкція, як об'єднати публікації, тут 

Детальніше про Scopus (українською) new   простий пошук, знайти та оцінити авторів, відстеження цитат, пошук та аналіз журналів у Scopus

Повна інструкція для користувачів Scopus (російською мовою)

Українські видання, представлені у Scopus та Web of Science  

 

 

web of science

WEB OF SCIENCE (WoS) (до 2014 Web of Knowledge) — платформа, на якій розміщено бази наукової літератури і патентів, до 2016 року належала Thomson Reuters. В листопаді 2016 року відділення IP & Science придбано інвестиційними фондами і функціонує як Clarivate Analytics.

Web of Science надає доступ до більш ніж 12 тис. журналів та до більш ніж 150 тис. матеріалів конференцій в галузі природничих, суспільних, гуманітарних наук та мистецтва. При цьому глибина архіву сягає 1900 року. WoS дозволяє організовувати пошук за ключовими словами, по окремому автору і по організації (університету), підключаючи при цьому потужний апарат аналізу знайдених результатів. Результат пошуку як по автору, так і по організації дозволяє оцінити загальну кількість публікацій, кількість цитувань, h-індекс та інші показники. 

Розробник ресурсу – Філадельфійський інститут наукової інформації. База даних доступна на умовах передплати.

 

Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection WoS (CC) (до 2014 мала назву Web of Science), яка включає в себе понад 18000 провідних журналів, розміщені у трьох ключових індексах наукової літератури:

  • SCIE (Science Citation Index Expanded) індексується 8300 журналів, архів з 1900 року,
  • SSCI (Social Science Citation Index ) — 2900, архів з 1900
  • AHCI(Arts and Humanities Citation Index) — 1600 видань, архів з 1975.

 

Деякі відання одночасно представлені у кількох індексах.

У 2015 році WoS(CC) розширена новою мультидисциплінарною колекцією

  • ESCI (Emerging Source Citation Index індекс видань, що з'являються) в якому на даний момент більше 5500 видань, і процедура відбору триває.

Також у WoS(CC) входять:

  • Conference Preceding Citation Index матеріали вибраних конференцій (окремо природничих та соціо-гуманітарних наук),
  • Book Citation Index індекс цитувань наукових книжок (також окремо з природничих та соціо-гуманітарних наук),
  • Index Chemicus та Current Chemical Reaction (хімічні індекси).

 

У Web of Science індексуються видання як традиційної бізнес моделі так і журнали відкритого доступу.

 

Thomson Reuters виступила ініціатором введення в обіг поняття імпакт-фактор, який був створений у 1960 р. як спосіб виміряти цінність журналу шляхом вирахування середнього числа цитувань за певний проміжок часу (два роки). Якщо імпакт-фактор становить1,5 в 2012 р., то це означає, що в середньому статті, опубліковані в часописі протягом, скажімо, 2010 і 2011 р., були 1,5 раза процитовані в статтях 2012 р., виданих журналами з переліку індексованих.

 

Перелік журналів, включених до Web of Science, тут.

 

Пошук видань за темами:  

 

Пошук в Web of Science  (за автором, назвою, темою, DOI та ін.)   

Пошук інформації в Web of Science (Інструкція російською мовою)

Інформаційний портал Web of Science (російською мовою)

Реєстрація профілю і віддалений доступ до Web of Science (відео) new

Віддалений доступ до Web of Science. Інструкція - як налаштувати віддалений доступ.

 

Scopus пропонує дещо простішу систему — прямого підрахунку індексу цитування тої чи тої публікації. Наукові ресурси, опубліковані після 1996 р.,індексуються у базі даних Scopus разом зі списками пристатейної бібліографії. Цитованість у базі даних підраховується шляхом автоматизованого аналізу змісту цих списків. Таким чином, у Scopus підраховується кількість посилань на всі проіндексовані ресурси, але лише в ресурсах, опублікованих після 1996 р.

 

DOAJ

DOAJ (Directory of Open Access Journals) (Швеція) каталог наукових журналів відкритого доступу. Сервіс надає доступ до біля 10 тис. повнотекстових рецензованих наукових та академічних журналів з усіх галузей знань та різними мовами (більш ніж 2 млн. статей). 

 

  

ebsco

EBSCO провідний постачальник електронних сервісів та баз даних на ринку інформаційних послуг, надає доступ до понад 200 наукових, технічних і медичних англомовних баз для різних груп користувачів. Частина статей в базах надається у вигляді повних текстів, частина – тільки в вигляді анотацій (abstracts). База даних доступна на умовах передплати.

 

 

googleGoogle Scholar (Google Академія)  вільно доступна пошукова система, яка індексує повнотекстові наукові публікації всіх форматів і дисциплін. Google Scholar індексує більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

За допомогою єдиної форми запиту, можна виконувати пошук у різних дисциплінах і за різними джерелами, включаючи рецензовані статті, дисертації, книги, реферати і звіти, опубліковані видавництвами наукової літератури, професійними асоціаціями, вищими навчальними закладами та іншими науковими організаціями.

 Пошук у GoogleScholar (інструкція користувача)

  

RTEmagicC sci metric rin Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)   це національна інформаційно-аналітична система, яка акумулює біля 5 мільйонів публікацій російських авторів, а також інформацію про цитування цих публікацій з понад 4000 російських журналів. Вона призначена не тільки для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічної інформацією, але є також і потужним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів і т.д.

Автор будь-якої наукової публікації може відшукати в РІНЦ свою роботу і відразу побачити,скільки разів цитувалася ця його робота в статтях інших авторів. Це найпростіша частина електронного сервісу. Але РІНЦ надає і послугу більш високого інформаційного рівня: список всіх статей, включених у базу РІНЦ, в яких цитується або є посилання на ваші роботи. Але і це ще не все. Оскільки в «Науковій електронній бібліотеці» на eLIBRARY.RU в повному тексті представлені більше 300 журналів (причому половина з них - у відкритому доступі), з'являється хороший шанс відразу подивитися публікацію, в якій міститься посилання на вашу роботу.

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: Руководство пользователя

 

 

copernicus2 Index Copernicus (база наукових публікацій)  це міжнародна наукометрична онлайн база, створена в 1999 році в Польщі. Містить внесену користувачем інформацію, в тому числі профіль вченого (науковця), а також перелік наукових установ, друковані видання (журнали) та інші проекти. IC був розроблений, щоб проаналізувати кожен аспект професійної діяльності вчених, виробляти індивідуальні щорічні звіти про діяльність та аналіз публікаційної активності. 

 

Сайт Index Copernicus включає:

- Анотації розміщених наукових публікацій,

- Індексування журналів (наукових публікацій),

- Ранжування журналів,

- Реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів.

 

Можливості для науковців (вчених):

Index Copernicus (IC) пропонує персональний доступ до найактуальніших публікацій та досліджень. Кожен науковець визначає обсяг інформації, яку він хоче розмістити на сайті. Обрана інформація надходить безпосередньо на свій власний браузер, заощаджуючи час і зусилля. Можна стежити за науковими досягненнями в світі в тій чи іншій галузі науки чи отримувати запрошення приєднатися до науково-дослідних проектів і пропозиції роботи, обмінюватися інформацією з іншими науковцями через комунікатор ІС , знаходити партнерів для співпраці, отримувати інформацію щодо майбутніх конференцій та інших заходів, слідкувати за досягненнями інших науковців.

 

Кожен науковець, що реєструється на сайті створює свій індивідуальний профіль, де міститься інформація про його вчений ступінь, звання, науково-дослідну діяльність, гранти, патенти, публікації, журнали, де їх роботи були опубліковані та журнали, де вони виступають в якості рецензентів і редакторів. IC проводить аналіз (оцінку) досягнень кожного науковця, його професійний розвиток до уваги береться науково-дослідний потенціал, педагогічний потенціал, адміністративний досвід.

 

Конфіденційність:

Гарантована повна конфіденційність інформації, що надається клієнтом. Бази даних захищені від будь-якого типу несанкціонованих вторгнень. Інформаційними послугами IC можуть користуватися виключно клієнти IC, які самі визначають, який обсяг їх інформації може бути представлений для загального розгляду.

Зареєструватись можна за наступним посиланням:  https://scientists.indexcopernicus.com/homesic.php

 

Польські бібліографічні бази даних

 

 

Основні наукометричні показники

 

Індекс цитування  прийнятий у науковому світі показник «значущості» праць вченого і являє собою число посилань на публікації вченого у реферованих наукових періодичних виданнях. SCI є одним з найпоширеніших науко метричних показників. Наявність у науково-освітніх організаціях вчених, які мають високий індекс цитування, говорить про високу ефективність та результативності діяльності вузу в цілому.

 

Індекс Хірша (h-index)  показник, запропонований в 2005 р. американськими фізиком Хорхе Хиршем з університету Сан-Дієго, Каліфорнія. Критерій заснований на кількості публікацій вченого і кількості цитувань цих публікацій, і розраховується за спеціальною формулою.

 

Імпакт-фактор (ІФ або IF)  формальний чисельний показник інформаційної значимості наукового журналу. Показник розраховується як кількість посилань у конкретному році на опубліковані в журналі статті за попередні 2-3 роки. Вважається, що чим вище значення імпакт-фактору, тим вищі наукова цінність та авторитетність журналу.

 

Conference Preceding Citation Index матеріали вибраних конференцій (окремо природничих та соціо-гуманітарних наук),

Book Citation Index індекс цитувань наукових книжок (також окремо з природничих та соціо-гуманітарних наук)

Index Chemicus та

Current 


Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Інформація Науковцям Наукометрія